На водата е дадена вълшебна сила – да бъде сок на живота на Земята” Леонардо да ВинчиДата19.10.2018
Размер341.35 Kb.
#91097
На водата е дадена вълшебна сила –

да бъде сок на живота на Земята”

Леонардо да Винчи

Човечеството, покорявайки

окръжаващия свят нарушава

хармонията в природата.

Огромните градове и

промишлени зони,

замърсяването на въздуха и

екологическите катастрофи

съществено влошават качеството

на живота на съвременния човек.

Много процеси в екологията

са необратими и

подобрение не може да се очаква.

Но ако ние не можем

да спрем разрушаването на

околната среда имаме силата

да влияем на качеството на нашето

хранене.
С какво да се започне?Отговорът е прост: С ВОДАТА.

Водата - продукт номер едно, от нейното качество

без съмнение зависи нашия живот.
В една от закритите лаборатории в Германия през 60-те години на миналия век станал случай, който послужил за важен извод в изучаването на новите свойства на водата. Лаборантка случайно изпуснала в един съд с дестилирана вода затворена ампула със силно действаща отрова. Не желаейки да афишира своята грешка, тя я оставила във водата и решила да изчака докато всички сътрудници си отидат. Но и тя самата забравила за това. Само след няколко дни ампулата била намерена. Подложили водата на най-щателен химически анализ – тя се оказала безупречно чиста. Но за всеки случай решили да я дадат за пиене на лабораторни плъхове. След известно време плъховете били мъртви. По някакъв начин водата приела убиващото свойство на отровата без да влиза в съприкосновение с нея.

По-късно било доказано от учените, че водата даже след пълно химично пречистване съхранява информация за всички вещества намиращи се в нея във вид на електромагнитни трептения. И тези трептения могат да бъдат благотворни или отровни за всеки организъм.Вода. Може да се каже, че това е вещество, за което е известно всичко. Но последните открития напълно обърнаха предишните представи за това вещество.


СЪДЪРЖАНИЕ

ЖИВА ВОДА ……………………………………………………………………… 2

Компанията Международен Коралов клуб представя:

ALKA-MINE ……………………………………………………………………………………... 8

МИКРОХИДРИН ………………………………………………………………………………... 11

И КЛЕТКИТЕ РЕГЕНЕРИРАТ! ………………………………………………………………. 13

ШЛАКИ И ЗАТЛАЧВАНЕ НА ОРГАНИЗМА: СТАДИИ ………………………………... 15

КАК МОЖЕМ ДА ОЧИСТИМ ОРГАНИЗМА СИ? ……………………………………….. 17

ВРЕМЕТО НА НАШИЯ ЖИВОТ ……………………………………………………………... 19

ОТГОВОР НА ВЪПРОС, КОЙТО НЕ СТЕ ЗАДАЛИ …………………………………….. 21


ЖИВА ВОДА
От видеофилм на руската телевизия

(ООО “Телеателие-А”, ОАО”Първи канал”, 2003 г.)

Трудно е да се направи преоценка на ролята на водата в жизнената дейност на организма на човека. Тя осигурява доставка на хранителни вещества, микроелементи и кислород към клетките на нашия организъм , играе ключова роля в механизма на терморегулация, изпълнява функции за очистване на нашия организъм. Една от най-важните функции на водата това е информационното взаимодействие.

Водата с геометрически правилно организирана структура оказва на организма на човека мощно оздравяващо въздействие, извежда токсините от клетките, забавя процеса на стареене. Молекулите на ДНК съдържат именно такава вода. Организмът на бременните жени активно работи за структурирането на водата, която води до много преустройства в организма. Това е една от причините, при които се омаловажава раждането.

В миналото хората са се прекланяли пред водата. За нея съчинявали приказки, легенди, саги, на нея са посвещавани обреди. И у всички народи водата се считала люлка и източник на живот.

Това потвърждава и съвременната наука.

“Колкото и да е странно, може направо да се каже, че Космосът кой знае защо е избрал именно водата в качеството си на основа на живота”.(С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

Преди милиарди години в студения газообразен прахов облак, от който се е образувала Земята вече се е съдържала вода във вид на ледени късове. Това потвърждават изследванията на Вселената. Академик Вернадски казва: “Няма такова съединение, което да може да се сравни с водата по нейното влияние върху хода на основните, най-грандиозни геологични процеси. Няма земно вещество, минерал, планинска порода или живо тяло, което да не я включва.”

“Ролята на водата в живота на Планетата е определяща, защото всички изменения на климата, необходимите условия за съществуването на живота се създават практически във водна среда. И кръговрата, който ние наблюдаваме е насочен именно към съществуване на живите същества.”(С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

Нагрятата от слънцето вода на екватора с гигантските потоци на морските течения пренася топлина към полярните области. Така тя регулира температурата по цялата Планета. Слънцето само за една минута изпарява от повърхността на океана около милиард тона вода. Всяка минута пара, събрала колосално количество слънчева енергия я отдава в атмосферата на Земята. За сметка на тази енергия духат ветрове, валят дъждове, възникват бури, раждат се щормове и урагани.

Само водата в земни условия се среща във всичките три състояния – твърдо, течно и газообразно. При това болшинството от нейните свойства не се вписват в общите физически принципи. Именно с аномалиите в своите свойства водата винаги е привличала учените. Но едва на границата на 21 век главната тайна на водата е разгадана. Оказва се, че водата се състои от супермолекули така наречените клъстъри или яйчица.Т.е. притежава особена молекулярна структура. Тази структура се променя ако на водата се въздейства по различни начини – химически, електромагнитни, механични. Под тези въздействия нейните молекули са способни да се пренареждат и по такъв начин да запомнят всякаква информация. Феноменът на структурната памет позволява на водата да съхранява в себе си, да запазва и да обменя с окръжаващата среда данни, които пренася светлината, мислите, музиката, молитвите или обикновеното слово. Подобно на това как всяка жива клетка съхранява в себе си сведения за целия организъм, всяко яйчице на водата е способно да съхранява в себе си информация за цялата наша Планетарна система.

“Уникалността на структурата на водата стана известна съвсем от скоро. Тя се оказа способна да присъства в съвсем неочаквано за нас състояние, което ние по-късно нарекохме инверсионно-фазово състояние и което и позволява да приема в себе си информация, да запомня и да отдава. Т.е. тя се състои от яйчица, всяко от което само по себе си представлява микрокомпютър. И ето на базата на този микрокомпютър ние изцяло сме построени.”(С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

А ако това е така, то човекът състоящ се, както е известно, основно от вода сам по себе си представлява програмируема система. Всички външни фактори, в това число и общуването между хората един с друг, променят структурата и биохимичния състав на течната среда в организма.

Това става на клетъчно ниво. Програмира се даже и молекулата на ДНК.

“Вода. Ти си най-обикновеното нещо. Наслаждават ти се, без да знаят какво си ”. – казва за водата Антоан дьо Сент Екзюпери. Даже не ми се помисля за това, че без вода човек не може да преживее и седмица. Но защо да се замисляме? Необходимо е само да намерим кран. А земното кълбо е залято с вода. но солената морска вода е негодна за поливане и пиене. И ако се отчете, че от цялото количество прясна вода основната част е замръзнала в арктическата шапка на планетата, в планинските ледници и айсбергите и още една част се намира под земята, то на цялото човечество остава по малко от половин процент от световните запаси на прясна вода. И ако днес не започнем да отчитаме всяка капка, то по мнение на специалистите от ООН международните граждански войни за вода могат да станат основен елемент на политическия живот на 21 век.

Човешката дейност е довела до това, че в 80% от случаите на причина за инфекциозни заболявания се счита водата. За съжаление ние твърде често се отнасяме небрежно към това, което природата ни е дала даром. Общото замърсяване на енерго-информационната среда също способства за промяната на нейната структура и влияе на нашия живот. Човекът със своите негативни мисли, думи и звукове е способен да отрови не само себе си, но всичко наоколо, което има и най-мизерно съдържание на вода. Какви размери придобива това спрямо мащабите на планетата? Не е трудно да си представим как замърсяват общата енерго-информационна среда постоянните сцени на насилие, порнография, криминалните действия и военните конфликти. И всичко това водата запомня.

Всред учените се формира мнение, че много от щормовете, ураганите, наводненията – това е реакция на водата на общото замърсяване на енерго-информационната среда. Така водата ни връща вложената в нея информация. В определен смисъл действията на Океана във фантастичния роман на Станислав Лем “Соларис” вече престават да бъдат фантастика.

Но способна ли е водата сама да очиства своята памет обременена от човешките мисли и постъпки? Паметта на водата се изчиства ако водата отначало се изпари а после кондензира, или ако се замрази и после се разтопи. Падайки с дъжда или спускайки се в низините при топенето на ледниците водата се освобождава от информационното замърсяване давайки на човечеството отново и отново шанс да осъзнае своята роля на Земята. Ще бъде ли водата благосклонна безконечно? Отговорът на този въпрос е в сферата на духовното развитие на човека.

Само може да се гадае до каква степен духовната енергия може да очисти водата и да измени нейните свойства. Абсолютно чиста вода в природата няма. И даже в лабораторни условия да я получи на никого и никога не се е удало. Руските учени успели да получат само малко стълбче с диаметър 2,5 см с очистена вода на върха. Резултатът ги поразил. Оказало се, че сцеплението на молекулите на тази вода е такова, че за разпадането на това стълбче е необходима сила 900 кг. Може би, по повърхността на езеро от такава вода би могло да се ходи и даже да се карат кънки. Може би, Исус Христос е можел да ходи по водата затова, че под въздействието на неговата духовна сила водата до такава степен променяла своите свойства, че била способна да го удържи. Навярно, някога ще можем научно да обясним по какъв начин библейският Моисей е успял да раздели на две водата в морето.

Възможно е водата се проявява като мислеща субстанция, която обменя информация с цялата Вселена. Тя има особено важно съобщение за човечеството: тя ни предлага да се загледаме по надълбоко в самите себе си. И когато ние погледнем в себе си чрез огледалото на водата, съобщението по удивителен начин ще се прояви и ще ни накара дълбоко да се замислим, много да преосмислим и чак тогава ще започне духовно възраждане. Рано или късно водата ще ни върне това, което ние сме вложили в нейната памет. Няма такова вещество във Вселената, което би могло да замени това удивително съединение наречено вода.

“Така се получава, че водата приела от Космоса някаква информация, чрез структурата открита в нея, това е информационна структура, тя вече има готови формации, има своего рода информационни панели, които са отговорни за тази или друга информация, или за тези или онези въздействия, носещи информация, които съществуват в нашия свят. Правилно е да се каже даже и обратното, че тази информация която е била заложена в Космоса е изисквала от редицата вещества на Земята това вещество, с което тя активно може да взаимодейства в информационен план. Такова вещество се оказала водата, доколкото както вече казахме именно водата се намира в именно такова инверсионно-фазово състояние позволяващо тази информация да се приема, запечатва и препредава”. (С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

Но тогава вече не така неправдоподобна ни изглежда една от първите фрази в Библията, където се говори за това, че Духът Божий се носил над водата.

И ако това се приеме за изначална информация за бъдещето на живота и неговото съществуване, то всичко си застава на мястото. Но информацията не е материална, а ние сме хора живеещи във физически свят и се състоим от напълно осезаеми елементи. И вече не подлежи на съмнение, че в основата си всяка жива клетка на организма е белтък. Значи, по някакъв начин информацията заложена във водата трябва да се преобразува в жива клетка.

“Така, както Космосът е подбирал водата на Земята, водата подбира от всички останали вещества в дадения случай тези органични съединения, които позволяват на това яйчице да се превърне в тази клетка, с която си имаме работа.”(С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

Водата – това е междинното вещество, чрез което информационната програма на Космоса управлява физическата природа. Яйчицето на водата по удивителен начин напомня на съвременен компютър, само че многократно по-съвършен. Във всяко яйчице от паметта на водата с размер не по-голям от микрон се намират 44 000 информационни панели, всеки от които отговаря за свой вид взаимодействие с окръжаващата среда.

Учените смятат, че във всяко яйчице от паметта на водата вече е заложена информация и не само за миналото, но и за бъдещето. Всичко живо на Земята, цялата Цивилизация се развива по определена програма, а Космосът, или Абсолютът, чрез водата по някакъв начин управляват този процес, коригират го. Човекът в този процес заема особено място, защото само той със своето съзнание е способен да повлияе на произтичащите събития. Във всеки обект в природата е заложена постоянна програма, която поддържа съществуването на този обект в неизменен вид. Например птиците както са свивали гнездата си преди милиони години, така ги свиват и сега без да се стремят да ги усъвършенстват . А при човека програмата се развива, прогресира.

“Може да се каже, че човекът също като някаква информационна тухличка притежава редица или набор от информационни свойства. При взаимодействието помежду си хората, сформирайки всякакви групи образуват нови информационни блокове, които също променят състоянието на самия човек. Йерархията на тези структури в човешкото общество е доста добре известна , например самото държавно строителство. (С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)
Този процес се споменава в древните книги. В тях се описва устройството на мирозданието. Само, че там информационната програма се нарича замисъл на Създателя.Казано на съвременен език, в човека от самото му раждане работи програма за неговото развитие. Тя определя качествата на човека, неговата съдба, характер, диктува неговите постъпки , но при това му дава определена свобода на избора в много ситуации. Всички основни параметри на индивида се определят именно от тази програма за развитие. Програмата диктува вътре във всеки обект на мирозданието процесът наречен живот. Тази програма представлява сама по себе си мрежа от последователни информационни команди, които в тези древни книги се наричат “решимо” от думата “рощем”, “запис”. Водата в тази система е и носител и предавател на записа.

Древните народи се интересували не толкова от химическия състав на водата, колкото от нейните главни,скрити, тайнствени свойства. Тези знания отново биват открити от съвременните учени, за да може да ги ползва цялото човечество а не само избраници.

“Водата се явява като информационна матрица за протичане на всички биохимични процеси. Т.е. в този смисъл водата трябва да се определя не като пасивен разтворител а като информационна матрица, действително управляваща и направляваща биохимичния процес”. (С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)

Преди няколко години в изследователските центрове на щата Джорджия, в САЩ били получени интересни данни за водата. Известно е, че всяка клетка на човека е обкръжена от молекули вода. Ако тази клетка е на болен орган, то независимо от вида на заболяването тя е обкръжена от така наречената неструктурирана вода. Клетката на здравия орган е обкръжена от структурирана вода. Обикновено организмът сам се занимава със структурирането на водата на клетъчно ниво, за което отива голямо количество енергия. Но тази енергия се икономисва, ако организмът използва чиста структурирана вода и още с понижено съдържание на деутерий.

Съвременният човек е ОТВИКНАЛ да пие обикновена чиста вода. Заменили я пепси-колата, лимонадата, бирата. Но все едно организмът ПРЕВРЪЩА тези течности във ВОДА и губи огромно количество енергия за това.

Немските изследователи от университета в Нюрнберг Ирлангер смятат, че пиенето на обикновена вода не само помага да се избягват бъбречните болести, но и укрепват телесните и духовните способности на човека. Още повече, потреблението на обикновена вода подобрява човешката памет – нали е известно, че 90% от мозъка се състои от вода.

“Именно водата носи информацията, като я разпространява по цялото ни тяло. Кръвта – това също е вода, която по определен начин е структурирана вода, която носи информация на всички органи по цялото тяло. И затова се получава така, че ние можем да влияем на водата със своите мисли, своите звуци и своите думи.”(Людмила Болотова, доктор на техническите науки, професор РАЕН).

“Може да се каже, че ние сега стоим на прага на сливането на две направления в медицината. Първото – основното е официалното, което отдавна вече се развива, и второто – току що зараждащото се или вече родилото се вече – информационната медицина. Обединяването на официалната и информационната медицина, по мое мнение, ще даде това, което може да се нарече фундаментална медицина”. (С.Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория в Министерството на здравеопазването на Русия)


Пълното разшифроване на структурата на водата е в състояние до толкова да измени човешкото съзнание, че може да ни въведе в качествено ново ниво на разбирането ни за света.

Но означава ли , че да владееш света – това е да го управляваш? В действителност това означава, преди всичко, признаването на Създателя или Абсолюта като източник на информация, а материалния свят и човечеството – като обект, на когото тази информация се дава и на когото тя въздейства.

Количеството вода на земята е постоянно и неизменно в продължение на милиони години. Във всеки от нас има частица вода от първосъздадения океан, в която е запечатана цялата човешка еволюция. Прочитането на тези записи, наистина може като в киното, да ни пренесе от епохата на гущерите и динозаврите до наши дни, да ни разкаже за Вселената от нейното рождение и до най-далечните бъдещи състояния.

.

Компанията Международен Корал Клуб представя: ALKA-MINE


От космоса Земята прилича на гигантско

синьо кълбо две трети покрито с вода.

Океанът е източник на храна за разнообразни

живи същества на сушата и в морето. Даже

днес в дълбините на океана учените откриват

нови живи организми. Във водата се крият още

много тайни, които могат да повдигнат завесата над тайните на здравето и продължителността

на живота.

Леонид Лап, президент на компанията

През 1979 година британски журналист получил задача да вземе интервю от най-стария човек в света. 115 годишният господин Изуми бил притежател на прекрасно здраве и работил до 105 годишна възраст. Журналистът бил поразен от количеството възрастни хора на острова и от това, че у тях отсъствали симптоми на болести, считани за признак на старост. Сърдечните заболявания, ракът, диабетът артритът и други подобни болести били практически неизвестни за жителите на острова.

Скоро група лекари и учени посетила жителите на острова, надявайки се да открие причината за здравето и продължителността на живота на тези хора. Това, което те открили се оказало много интересно: източникът на доброто здраве не бил в упоритите тренировки и специална диета въобще нямало – този източник се оказала водата. Водата, която пиели островитяните се оказала съвсем различно от водата, която пият в целия свят.

Уникалните корали от семейство склеротиния навремето създали Окинава и прилежащите острови. Когато валят дъждове, водата преминаваща през коралите се насища с минерали, които я правят по-богата по съдържание, тъй като коралите в химическия си състав имат цялата таблица на Менделеев, водата става алкална с ниво на pH до 10.

След десетгодишно проучване се оказва, че неголямо количество от тези корали, добавено практически във всякаква течност, дава много интересен резултат: повишава се нивото на рН и водата става по-алкална. Това помага да се неутрализират вредните елементи намиращи се във водата и да подобрят нейното качество.Даже водата съдържаща хлор, бактерии, микроорганизми, тежки метали и флуор може да бъде подобрена с помощта на кораловия прашец, който се нарича Alka-Mine.

Слуховете за прекрасните свойства на този корал започнали да се разпространяват в Япония и японското правителство дало разрешение на компанията “Coral Biotec” да използва кораловия пясък около остров Окинава. Днес няколко милиона японци употребяват този продукт ежедневно.

Жителите на редица европейски страни научили за целителните качества на коралите Alka-Mine а в редица страни коралите даже се използват при трансплантация на кости. Европейските лекари използват коралите Alka-Mine за пациенти имащи артрит, ревматизъм, проблеми със стомашно-чревния тракт, кожни нарушения, вируси, диабет, заболявания на сърцето и черния дроб, менопауза, рак, заболяване на Алцхаймер, склероза и разнообразни автоимунни заболявания.

От дълбините на Океана при нас дойде необичайно вещество, което добавено към вода може да помогне да се очисти, нахрани и балансира нашият организъм. Именно коралите Аlka-Mine могат да бъдат секрет за здраве и продължителен живот.

Компанията “Coral Biotec”притежава лиценз върху правото да произвежда продукта Alka-Mine а правото за разпространяване на този продукт в света притежава шведската компания “Ericssons Prevantive Medical Grup”.

“Ние сме подписали контракт, позволяващ ни да продаваме Alka-Mine”. – казва Ролф Ериксон, ръководител на компанията – “И аз зная, че това е този продукт, който ще стане един от най-известните в света”.

Откритите забележителни качества на коралите Alka-Mine става значително събитие за медицинските и научни слоеве на обществото. А у местните жители съществува легенда, която се предава от поколение на поколение, за съкровището, което Окинава ще подари на света.

Коралите Alka-Mine вече около 2 десетилетия се използват в Европа и около 10 години в Америка. 1-грамовото пакетче корали Alka-Mine се добавя в 1,5 литра чиста, не газирана вода. Водата се явява най-важният елемент, поддържащ живота. Човек 70% се състои от вода, а кръвта – 90%. Кръвта придвижва хранителните елементи до всяка клетка. При нормални условия на човек са необходими от 1,5 до 3 литра вода ежедневно. За съжаление, във връзка със замърсяването на околната среда и прилагането на химикали, водните ресурси в света катастрофално намаляват. Освен това във водата днес се намират такива вредни вещества, като хлороформ, нитрати, кадмий, алуминий. Много от тези вещества попадат във водата във връзка с работата на промишлените предприятия, селското стопанство и канализациите.

Хлорът се използва в процеса на производство на питейна вода. Но хлорът същевременно е и отровен за човека. Вижте, какво става с хлорираната вода след като в нея е добавен корал Alka-Mine: Хлорът напълно се свързва и вече не може да нанесе вреда на организма. Възможно е водата, която вие пиете да няма хлор, но водата да е киселинна. Организмът се нуждае от вода с висок о ниво на рН за това, че да се противопоставя на болестите.

За илюстриране на важността на рН ще кажа следното:”При рН 6 умират раците, рибата умира при 3 и всякакъв живот умира при рН 2,5”. Водещите биохимици и физиолози смятат киселинно-алкалния баланс за най-важното условие за балансиран и здравословен живот.

Alka-Mine ли е това съкровище от древното окинавско предание, чудото, което ще спаси хората в целия свят - във всеки случай водата приготвена с помощта на Alka-Mine е именно тази вода, която ви е нужна.


“Аз съм абсолютно уверен в това, че числото на потребителите на коралите на Alka-Mine ще се увеличават.”

(Леонид Лап, президент на компанията)

Коралът ALKA-MINE е

ЕКСКЛУЗИВНАТА ПРОДУКЦИЯ

на Международния Коралов Клуб
МИКРОХИДРИН

По материали от сайта на С.Макавеев
Микрохидринът – “малката вода в капсула”. Това е уникален препарат, за който неговият създател доктор Патрик Фланаган през 1994 година е представен за Нобелова награда. Това е най-силният антиоксидант от всички известни в настоящия момент. При това е натурален и не само абсолютно безвреден, но и много полезен.

`Има няколко места на земята с така наречената “аномална вода”, в които са отбелязани особено висок процент дълголетници; едно от тях се намира в местността Хунза в планината Каракорум /Северен Пакистан/, друго във Вилкабам-бии /Еквадор/.

Бащата на съвременната хидродинамика, румънският естествоизпитател доктор Коанда повече от 60 години загубил в опити да създаде в лабораторни условия водата Хунза. Всички свои разработки той предал на Патрик Фланаган, на когото му били необходими повече от 30 години за нови експерименти, за да разшифрова а след това и да пресъздаде структурата на тази вода. Той успял да определи, че микроелементите влизат в състава на тази вода във вид на свръхмалки колоидни частици, разглеждането на които ставало само с мощен микроскоп. Освен това той открил, че водата Хунза съдържа много отрицателно заредени йони на водорода, които представляват най-мощните донори на електрони за неутрализацията на свободните радикали. Такива йони на водорода обикновено се намират в течните среди на здравите живи системи.

,Микрохидринът се състои от свръхмалки частици на силициевия двуокис. За да се разбере, колко са малки тези частици си представете червеното кръвно телце – еритроцит. Така на нейната повърхност може да се разположат спокойно 2000 такива частици. На всяка от тези частици се удава да “посади” атом от водорода с допълнителен свободен електрон. Въпреки, чет че водородът е най-малкият елемент в таблицата на Менделеев , количеството на отрицателните заряди на единица обем е огромно. Ако в чаша вода се разтвори капсула микрохидрин , то водата ще придобие отрицателен заряд равен на минус 700 мВ, аналогичен на заряда на водата Хунза.Една малка капсула Микрохидрин, само 250 мг, е способна да преработи 10 литра вода – даже от обикновена водопроводна да я превърне в ЧИСТА, ЖИВА, ПОЛЕЗНА.

Приложението на микрохидрина е универсално. Той може да се добавя в питейната вода или да се приема направо на капсули. Микрохидринът може да се използва във всякакви ситуации, когато на нашият организъм е нужна помощ. Стандартната дозировка е 1-2 капсули на ден. Обаче, в екстрени ситуации, изискващи огромен енергиен запас в организма, дозата може да се увеличава до 10-12 капсули на ден.

Големите дози в никакъв случай не са допинг и позволяват на спортистите например, да поддържат постоянно ниво на най-високите си лични резултати. Микрохидринът, като и кораловият калций повишава алкалната валентност на кръвта. В резултат на това се увеличаването на кислорода в кръвта. Човек забелязва повишаване на физическата и умствената работоспособност.

Съвършено уникални резултати са получени при използването на микрохидрина при спортисти-олимпийци.

При първите, хората постигали максимални за себе си резултати, а при вторите те по-леко понасяли свръх натоварвания. При биохимичните изследвания се изяснило, че у приемащите преди състезание микрохидрин млечната киселина не се натрупва в тъканите и бързо се утилизира.

Тук е особено важно да припомним, че микрохидринът разрежда кръвта, което е особено важно за хората на преклонна възраст като профилактика за инсулт, инфаркт, тромбози.

При изследвания на кръвта с тъмнополеви микроскоп особено добре се вижда бързото възстановяване на нормалната структура на клетките на кръвта – само след 30 минути от приемането на микрохидрин.

И КЛЕТКИТЕ ЩЕ РЕГЕНЕРИРАТ!
Владил Казначеев, Академик РАМН, професор.
Трябва да се признае, че днес

Международният Коралов Клуб е един от

авангардите на съвременната епоха на ХХІ век, епохата на новото просвещение.

Ако ние ще говорим за съвременната медицина, то тя се е превърнала във фармакологична екология. Тя е токсична и основно спасява само от остри синдроми.

Аз съм клиничен лекар и 60 години съм край леглото на болния. И аз ще ви кажа, че ние фактически малко, не трябва да се заблуждаваме, съвсем малко можем да направим. В критични ситуации, като че ли – да, при обостряния – да. Но това е малко. Днес само за една година умират 8-9 милиона деца по цялата планета от недостиг на вода и храна. Днес в Русия, по данни на формалните изследвания на Министерството на Здравеопазването, ние констатираме, че 54% от изследваните деца - са вече болни. И накрая, възможността , приятели мои от генетичен дефолт. Може да настъпи такъв период и той вече настъпва, когато у децата под въздействие на екологичната среда, още не изследвано до край, настъпва генетичен дефолт – гени има, но те не се задействат.
Кристал на замразена Кристал на замразена

водопроводна вода коралова вода Alka-Mine

Аз бих казал, че вие от Международния Коралов Клуб наново откривате слоевете на палеоекологията. Животът на Земята е възникнал преди 4,5 –5 милиона години. Той натрупвал в себе си много космически и земни качества, като е скривал тези качества все по-дълбоко в повечето нови клетъчни организми и структури…

Но това, което е останало на планетата Земя от най-стари, древни времена – това са утаечното чехълче, минералите, които са се усвоявали 300 –400 милиона години назад и са се консервирали от организмите, това днес са палеорастенията, които нерядко още съхраняват палеопаметта на миналите епохи. Т.е. палеоекологията става не предмет за изучаване на миналата история, тя става средство за извличане от нея на тези информационни, терапевтични, профилактични и хигиенични условия и средства, без които човечеството не ще оцелее. И аз ще се върна към Владимир Иванович Вернадски, който пръв в своите лаборатории започнал да определя стабилните изотопи на калция в утайките, в утаечното чехълче, в редките растения, животни, в това число и на морското дъно.

Пита се: ако аз имам палеопродукти, приятели мои, и не само корали, какво ще направя с тях в организма? Аз, не само ще попълня дефицита на калция – всичко това е от само себе си, така да се каже – аз ще внеса паметта на миналите хилядолетия за чистотата и здравето на водата и живота в океана. И клетките ще регенерират! Всичко това е достояние на Международния Коралов Клуб – той РЕШАВА тези проблеми.ШЛАКИ И ЗАТЛАЧЕНОСТ НА ОРГАНИЗМА: СТАДИИ
През 1955 година немския лекар Г.Г.Рекевег формулирал теорията на хомотоксикологията или затлачеността на човека с шлаки. Основното положение на тази теория се състои в това, че болестите – това са проявление на защитната сила на организма, управляваща имунната система, против външни и вътрешни токсини.

Стадиите Г. Г. Рекевег определил по следния начин:  1. Стадий на отделянето – физиологическо отделяне на всички видове шлаки от

тъканите в процеса на обмяната на веществата.

2. Стадий на реакцията, или отговор на натрупването на шлаки – патологично се усилва отделянето на всички видове шлаки от тъканите. При това са възможни следните симптоми: температура, сополи, кашлица, потене, диария, изтичане на гной, болки и др., а така също и реакция при извеждането и преобразуването на токсините отрови в нетоксични чрез възпаление.

3. Стадий на натрупване и преразпределение на голямо количество шлаки – леко натрупване на шлаки във вид на затлъстяване І степен или обратно на отслабване І степен, с образуване на нови места на натрупване: липоми , фиброми, атероми, полипи, хемороиди и т.н.

На тези три стадия организмът още някак си се справя със затлачеността чрез периодични изхвърляния на шлаки при обостряне. Ако няма очистване то процесът на натрупване на шлаки преминава в следващите стадии, които се характеризират с проникване на шлаките вътре в клетките и разрушаването им. Затова при натрупване на шлаки се разрушават вътреклетъчните структури, такива като ферментите и гените. В тези стадии активно се проявяват наследствените заболявания и предразположението към тях. Първите три стадия може да се определят като тъканна затлаченост а следващите – като клетъчна.4. Стадий на насищането се проявява чрез субективни симптоми. Обективните симптоми са малко, затова се излагат общи диагнози: вегетативно съдова дистония, мигрена, ранен климактериум, нарушаване обмяната на веществата, остеохондроза на гръбначния стълб, “синдром на умората” а понякога такива болни ги класифицират като “симуланти”. Затова този стадий носи наименованието “мълчащ” или “ням”.

5. Стадий на дегенерацията или разрушението. В този стадий обективните проявления са също слаби, но се появяват положителни резултати от лабораторните изследвания. На този етап възникват вторични нарушения: атрофичен ринит, парези, атрофия на зрителния нерв, цироза и други.

6. Стадия на злокачественост. В този стадий възникват онкологични заболявания и всички шлаки въздействат комплексно.

В 4 - 6 стадии организмът вече в значителна степен е подложен на отровното въздействие на шлаките, опитвайки се колкото се може по-дълго и с най-оптимални способи да удържи живота, при това шлаките се отделят например заедно с гнойта от фистули или чрез смяна на заболяванията.

“Ако човешкото тяло можеше да стане прозрачно и човек да погледне вътре в себе си, той изведнъж щеше да разбере причината за своето боледуване”, - пише Г.П. Малахов в своята книга “Очистване на организма”. “Така някои от нас биха могли да видят вътре в дебелото си черво запечено му, до 10 кг съдържание, с прикрепени към стените изпражнения или 1-2 литра слуз, приличаща на сиво-кафяви водорасли, които гъмжат от глисти. На самите стени на червата – някакви странни израстъци, приличащи на медузи или гъби. Така изглеждат полипите. В своята коремна кухина, особено ниско в стомаха те биха видели струпване на стъклообразна слуз. Особен потрес би предизвикал видът на собствения черен дроб натъпкан с камъчета най-разнообразен цвят, зацапан от мазуто-образна маса. В много хора бъбреците са като посипани с пясък, а у някои са затормозени от камъни. Белите дробове са запълнени със слуз а хайморовата кухина у някои е пълна с 1-3 чаши гной. Хората след 40 години с удивление биха открили, че около 1/3 от клетките на организма им са остарели и не изпълняват своите функции. Част от тях вече са умрели и при своето разлагане отравят организма. Освен това те биха разгледали замърсената кръв, отлаганията в сухожилията, връзките и много още, което би ги поразило”. Помислете, че ако във Вашия организъм е толкова “добре” може ли да се разчита на здраве и дълголетие?! Ами, че нали повечето от хората на средна и още повече в старша възраст вече имат доста от горе изброеното.

По нататък Г.П.Малахов продължава: “Виждайки всичко това в собствения организъм човек изведнъж разбира, че сърцето го боли от отравянето на кръвта, лошото храносмилане – от замърсяване на черния дроб, загубата на зрение и слух – от натрупването в лавата гной, хернията и половата слабост са се появили от натрупването на дъното на стомаха слуз, а алергията – от излишъка на токсини в клетките.

Какви методи за очистване на организма са известни на по-широк кръг от хора? А как е възможно сега вече значително по-просто и ефективно да се реши проблема? Необходимо ли е за тази цел да се отдалечиш от обкръжаващия свят? Или е възможно да преминеш курс за очистване от само 14 дни , напълно съхранявайки работоспособността и обичайния си ритъм на установен живот?

Съществуват безкрайно количество случаи, когато хората месеци или години се лекуват и приемат шепи таблетки, но никакъв оздравителен ефект не настъпва. Обаче, грамотно провеждайки курс на очистителни процедури, много от тях напълно оздравяват и се чувстват така, сякаш са се родили отново.
КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ОЧИСТИМ ОРГАНИЗМА СИ?
Традиционният способ е известен на широк кръг хора (който е пълен с решимост и е крепък духом – може да пробва):

  • да се очисти дебелото черво (подводни чревни промивки, промивки с оросяване);

  • да се очисти черният дроб (с магнезий, сорбит, растителни масла, тюбаж, грейка, промивка със солена вода);

  • да се очистят бъбреците с мощни пикочогонни средства;

  • да се очистят вътрешноклетъчните течности, кръвта, лимфата с ентеросорбция,

топлинни процедури, двигателна активност, интензивно гладуване.

Алтернативата е – комплексната програма

за очистване на организма “Коло-Вада Плюс”.
Програма “Коло-Вада Плюс”.

Това е комплексна програма за очистване

Проста, удобна и достъпна

Включва три етапа:
1-ви етап – подготовка - 7 дни

2-ри етап – очистване - 4 дни

3-ти етап – възстановяване - 3 дни

--------------------------------------------------

14 дни

Шведският учен доктор Алберт Зер работил 30 години над откритието на билкова формула, позволяваща безвредно и най-вече ефективно да се очистят червата и целия организъм от шлаките, токсините, паразитните инфекции за кратък срок – всичко за 14 дни. Резултатът от неговата работа станала програмата “Коло-Вада Плюс”. В хода на нейното приложение няма необходимост да се променя обичайният ритъм на живот и хранене, тъй като програмата “Коло-Вада Плюс” се намира в пълна хармония с нормалната работа на всеки организъм и не създава никакви неудобства за обичайния всекидневен начин на живот. За времето на очистване на вашите черва от тях излизат от 3 до 10 кг шлаки, които вие сте трупали години. Особено дебелите хора губят до 15 кг тегло, но не за сметка на мазнините а за сметка на нормализацията на обмяната на веществата и извеждане на токсините от организма.Преди приемането на програмата за очистване “Коло-Вада Плюс” в течение на две седмици (не повече) а също и по време на неговото приемане се препоръчва да се пие коралова вода Alka-Mine. Кораловата вода Alka-Mine подготвя вашия организъм за процедурата на очистване. Освен това, тя съдържа в себе си 70 жизнено необходими микро- и макроелементи, при това в пропорции балансирани от самата природа и предава на организма информация за чистотата и здравето на океана. Чистата, действително жива коралова вода Alka-Mine позволява да се избегне рязката очистителна криза и цялата програма за очистване преминава за вас меко и комфортно.
След приемането на “Коло-Вада” се създава здрава вътрешна среда и организмът сам започва да се бори с болестите ако има такива. Още се променя цветът на лицето, възвръща се загубената руменина, настроението става бодро, сънят – добър.

В резултат на очистването с програмата “Коло-Вада Плюс” биологическата възраст на човек се намалява с 5-10 години.

От резултатите са доволни всички – и лекарите и бившите пациенти, и “практически здравите хора”, привикнали вече да се справят с недъзите и неразположенията самостоятелно – всички, на които тази уникална програма за очистване действително е помогнала успешно да преодолеят множество проблеми от най-различна степен на сложност.

Статистиката упорито потвърждава, че 20 и повече процента от бюджета на семейството в Украина, независимо от нивото на доходите се изразходва в наши дни, така или иначе, за оздравяване, лечение, изход от кризисни ситуации непосредствено свързани със съхраняването, укрепването или възстановяването на здравето, а така също и трудо- и жизнеспособността.

ИЗВЕСТНО Е: няма по-евтино от профилактиката. Така може би си струва вече да се грижим ежедневно за себе си и да избавим своя организъм от натрупващите се проблеми, които да не довеждаме до крайност?

ВРЕМЕТО НА НАШИЯ ЖИВОТ…
М.Я.Федоренко

Как ще го прекараме - зависи единствено то нас. Ние се раждаме, правим първите крачки, всеки ден опознаваме света, намираме приятели, учим, придобиваме специалност, работим, творим, срещаме любими, изграждаме семейство, растат и възпитаваме деца… и се движим към възрастта на зрелостта.

Пътешествието през живота – е като пътешествието по света. И всяка възраст си има своята прелест, като всеки град – своята красота. И това пътешествие може да бъде прекрасно и удивително ако ние правилно се подготвим за него.

А ето и нашето първо превозно средство – детската количка. Но ние порастваме, мамят ни хоризонтите, увеличаваме скоростта и се настаняваме в автомобил. Завъртане на ключа, стартираме – и ето ние вече се понасяме срещу новите възможности – на нашите мечти.

За да достигнем целите на своето пътешествие е нужно, като минимум, по-рано да се обезпокоим за безопасността. Колко време, сили и пари ние влагаме в своя собствен автомобил, да го подготвим за път, да го прекараме на технически преглед, да увеличим здравината му, сигурността му, заради напразна немарливост или небрежност да не направим катастрофа при остър завой? Ние използваме най-последните достижения на технологиите, за да увеличим скоростта и комфорта на движение…

Но от бога ни е дадено най-съвършеното транспортно средство – нашето тяло. Е, а за него? Колко време, сили и средства ние му отделяме? Как ние се грижим за него и какво трябва да правим?

Ние - сме деца на океана и 70% се състоим от вода. Без нея изсъхва и става безплодна земята. И само водата възвръща живота. Тя е нужна на всяка клетка на нашия организъм, чиста, жива..

Хидросел. Това е удивителният секрет на снежната вода от планинските потоци. Осем капки на чаша във всякаква течност – и ето вашата кръв става по течна, напълва се с енергия. Хидросел предотвратява ранното изсъхване, а това значи и ранното стареене.

А удивителният секрет на корала Санго? Едно пакетче поставяте в 1,5 л вода, изпивате го – и ето, вашата вътрешна среда става близка до тази на океана, алкална, наситена с минерални вещества – възвръща се паметта на океанската вода.

Между впрочем, ако вие сте забравили да смените филтъра, то скоростта на вашия автомобил спада. А ако вие сте забравили да почистите своите собствени филтри – червата, черния дроб, бъбреците – то пътешествието през живота вече не е безопасно – ние натрупваме хронични заболявания. Най-съвършената система за очистване на организма, програмата Коло-Вада Плюс от натурални растения, ще ви помогне да се избавите от паразити и да изведе отровите.

Ръждата – това е признак за ранна смърт на автомобила. А вие някога замисляли ли сте за това, че ежесекундно във всяка клетка на нашия организъм протичат същите процеси на окисляване и на нас ни е нужно мощно антикорозийно средство. Микрохидринът – това е най-съвършеното достижение на новите технологии, най-добрият антиоксидант. Той ще ни помогне.

И разбира се, в своя любим автомобил ние няма да започнем да наливаме лош бензин…

А храната? Нали освен белтъчини, мазнини и въглехидрати на нас са ни нужни всичките витамини, минерални вещества, ферменти – дарове на земята, слънцето и живите растения. Стига да пренебрегнем казаното до тук, да свием встрани от трасето на здравето – и ето ние сме в полет…Но не към нашата мечта а директно на сметището на човешките развалини…И се прехвърляме от удобния автомобил в линейката за бърза помощ. И сега лекарите са принудени да се разправят с последствията от нашето безгрижие.

Така вече може днес, докато сме още здрави да отговорим на въпроса: “КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ?”. Много евтината високо калорийна и често синтетична храна, водеща към страдания, болести и инвалидност или активното движение, чистата жива вода, пълноценното хранене и съвременното очистване – до такава степен, че вие да усещате енергия до края на своите дни и да посрещнете своя 100-годишен юбилей в кръга на децата, внуците и правнуците с радост?

Ето с каква удивителна възможност разполагаме днес.

Ето какво от все сърце ние искаме да споделим с вас,

ние – компанията “Международен Коралов Клуб”.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС,

КОЙТО ВИЕ НЕ СТЕ ЗАДАЛИ
И така, Вие сте подписали дистрибуторски договор с “Международния Коралов Клуб” и аз от все сърце Ви поздравявам!

Спомняте ли си приказката за руския богатир Иля Муромец, който прочел предсказанието на съдбата върху крайпътен камък? Ето така и пред Вас сега лежат 3 пътя, 3 възможности и Вие трябва да решите кой от тях да изберете: “Наляво ако тръгнеш – здраве и отстъпка ще намериш, надясно ако тръгнеш – здраве и доход ще намериш, направо ако тръгнеш – здраве, богатство и свобода ще намериш!”. Хайде да се разберем, какво означава това.Път №1 – Активен Потребител

Вас Ви интересува възможността да запазите своето здраве и здравето на членовете на Вашето семейство, Вие сте решили сами да ръководите този процес – профилактика на хроническите заболявания и ранното стареене, поддържане на енергия и трудоспособност на високо ниво и като разумен човек Вие сте решили да се възползвате от отстъпката (25%-30%), която предоставя нашата компания на всеки дистрибутор.Радостна новина: за нашите постоянни клиенти има допълнителна дисконтна система, както това е прието в елитните магазини, т.е. колкото по-дълго Вие и членовете на Вашето семейство се занимавате с укрепването на Вашето здраве – толкова по-евтино ще ви излязат нашите прекрасни продукти.Път №2 – Малък Бизнес

Вас Ви интересува не само здравето, но и възможността да имате допълнителен доход, освен това да получавате част от продуктите безплатно, като подарък от компанията. Какво е необходимо да се направи за това? Първо да използвате нашата продукция и второ да споделяте постигнатите резултати с всички познати. Да се занимавате с преки продажби, като използвате информацията за философията на здравето записана на касети и дискове, като основен инструмент.Път №3 – Голям Бизнес

Вас Ви интересува възможността да промените своя живот и да достигнете състояние на разцвет. Повикайте на помощ Вашето въображение и си представете: Вие сте – здрав и енергичен човек, при Вас някак се върнало състоянието от младостта Ви, когато мечтите Ви са били смели и ярки, когато Вие не сте познавали страха и всеки ден ви е обещавал нови приключения, нови срещи с интересни хора, когато пред Вас са били открити всички пътища. Но за разлика от наивната младост, сега у Вас , зрелия човек има знания, сила и реална възможност да достигнете всичко, за което сте мечтали. Вашият доход постоянно расте , даже когато Вие почивате със своето семейство в най-екзотични места; времето от жесток господар се е превърнало в покорен слуга, Вие сами планирате кога и с какво да се занимавате и на Ваше разположение е всяка дреха, хубава обувка, добра храна и най-добрите жилища, автомобили и домове. Звучи като приказка? Но това е реалност за стотици хора в компанията “Международен Коралов Клуб”. И ако Вие изберете този път, то това което днес Ви се струва несбъдната мечта, утре може да стане ваша реалност.

Истината се състои в това, че това е най-сложният път и той изисква от Вас време и усилие, за да усвоите новата професия – организатор на собствения бизнес, Професионален Мрежовик. Ако Вас не Ви плашат трудностите, ако Вашите мечти и желания са по-силни от Вашите страхове и предубеждения – тази брошура за първи път е пред Вас.

Икономическо ограмотяване или истината за парите
Вие навярно сте се замисляли защо така несправедливо е устроен този свят: лекарят, в чиито ръце се намира животът на човека, учителят, в чиито ръце се намира бъдещето на нашите деца получават неизмеримо по-малко, отколкото “поп-звездите” или спортсмените, от чиито усилия зависи само нашето настроение? Но от гледна точка на икономиката всичко се оказва справедливо. Хората от тези професии създават някаква ценност, за която ние с Вас заплащаме с пари. Но на колко пациенти може да помогне лекарят за един ден, седмица или месец? Колко ученика едновременно обучава учителят? И колко човека са купили билети за футболен мач на стадиона или за гала-концерт? Какъв финансов поток създава частният лекар и какъв – артистът от сцената? Често процентът на частния лекар е много по-висок отколкото на шоумена. Досещате ли се къде е секретът? В обема на финансовия поток!

Колко ценности можете да произведете Вие сами? Какъв финансов поток създава отделния продавач, даже най-добрия Майстор на Продажбите и какъв – огромната мрежа на потребителите? Ето това е безхитростният икономически секрет на мрежовия бизнес. Вие трябва да решите какво да изберете, да икономисвате пари от отстъпки, като станете самостоятелен Майстор на Продажбите или да създадете огромна Мрежа от Потребители и Бизнесмени.

И още един въпрос – колко време и усилия ще Ви се наложи да изразходвате, ако Вие се надявате да забогатеете сами и колко време и усилия Вие ще съумеете да спестите, ако вашите доходи бъдат обезпечени от огромна структура обучени от Вас хора. Този въпрос си е задавал Пол Гети, един от най-богатите хора на Земята: “Какво аз ще предпочета: 100% собствени усилия или 1% от усилията на 100 човека?”. Досещате ли се как той си е отговорил?
Как да се създаде могъщ финансов поток?
Първият секрет на мрежовият бизнес се състои в това, че той е построен на принципа на пирамидата, впрочем както и всички устойчиви социални структури, такива като правителството, армията, производството, църквата, училището, семейството. Само че начело на тази структура се намирате лично Вие. Ако няколко Ваши приятели се заинтересуват от този бизнес и решат да го изградят заедно с Вас – ето , че има малка пирамида начело на която се намирате Вие, а под Вас Вашите приятели.

Всеки от Вашите приятели и познати има друг кръг приятели и познати, част от които те ще привлекат в този бизнес. И у тези хора ще се намерят заинтересувани последователи и така нататък…А в резултат след 3-5 години хиляди, стотици хиляди хора ще се окажат във Вашата организация.

Вторият секрет на мрежовият бизнес се състои в това, че всеки дистрибутор едновременно е и потребител и продавач на продукцията. А това значи, че всеки от тях създава част от финансовия обем, а Вие получавате неголям процент от целия обем на мрежата, начело на който Вие стоите.


Третият секрет, който е моят особено любим секрет на мрежовия бизнес се състои в това, че Вие не е необходимо да търсите и обучавате всички участници в системата, Ваша основна цел и задача е да намерите ключовите хора. Спомнете си историята на Исус Христос. Той е разговарял с хиляди, а избрал всичко 12 ученика, 3 години прекарал с тях, като ги обучавал на основите на новото учение и ето днес една четвърт от хората на Земята са негови последователи. Ние живеем в друго време, но старият принципът е останал. За да научим хората на нещо ново и да построим огромна организация, Ви е необходимо съвсем малко, от 5 до 10 предани ученика и време, за да ги научите да водят този бизнес самостоятелно и с размах.

Ние предоставяме възможност за усвояване на технологията на здравословния начин на живот и свободния бизнес на всички, които са заинтересувани от това. А кои са тези ключови хора, които ще Ви направят богати, на които Вие ще отделите 80% от своето време и които ще обучите на всички секрети и навици на Големия Бизнес? Това са тези хора, у които има огромно желание да променят своят живот, има упорство, трудолюбие и ентусиазъм. Това са – Лидери! И мрежовият бизнес това е точно тази система, която позволява на човека да разкрие своите лидерски качества и да ги реализира в живота. Този секрет се нарича – подбор. Равен шанс – на всички, избираме – най-добрите.Четвъртият секрет ние вече го споменахме. Нужно Ви е време. Ако Вие сте дошли с надеждата да заработите бързо няколко хиляди долара – Вие сте сбъркали адреса. Новите идеи не завладяват ума на хората изведнъж.За да се достигне финансова независимост и годишен доход 50 000 – 100 000 долара Ви е необходимо да загубите 3 до 5 години упорит труд. За да станете милионери – от 10 до 15 години. Но хайде да сравним:


5 години в институт 3-5 години практическо обучение

25-35 години трудов стаж и работа за създаване на мрежа -

пенсия = независим бизнесмен =

- здраве + здраве

- пари + пари

- свободно време + свободно време

- перспективи + перспективи


Вие каква перспектива избирате?
Пети секрет. Създаването на собствена мрежа – това е достатъчно инертен механизъм. Най-големите усилия Вие ще трябва да положите в началото, за да усвоите системата, да намерите и обучите ключовите хора. И когато Вие развъртите този маховик, да го спрете е практически невъзможно. И ето Ви знаменитият парадокс на мрежовия бизнес: “Бързо да градиш бизнес е по-лесно, отколкото да го правиш бавно”. Нужен Ви е ентусиазъм. Ентусиазмът на групата е повече, отколкото ентусиазмът на единака. Колкото повече усилия в началото , толкова повече хора ще се заразят от ентусиазма и ще го умножат. Така Вие съкращавате времето за достигане на успеха.

Шести и най-главен секрет. Мрежовият бизнес – това е бизнес на повторението. Не е нужно да се изобретява велосипеда. За да се постигне успех е необходимо регулярно да се изпълняват много прости действия, които вече са донесли успех на други. Това значи безусловно да се следва системата без да се променя. Това е много просто и ефективно. Трябва да научите своите последователи да правят същото, което правите Вие, като следвате системата всеки ден.

Седми и най-приятен секрет на мрежовия бизнес. Това е системата на отношението “печалба – печалба”. Вие сте заинтересуван от това редом с Вас да е наставникът, който ще ви научи на всички секрети и ще ви помогне да преодолеете всички трудности. А Вашият спонсор повече от всички е заинтересуван от това Вие, колкото се може по-скоро да станете самостоятелни и успяващи. Точно така, както и Вие ще бъдете заинтересувани от това Вашите последователи колкото се може по-скоро да станат самостоятелни и успяващи. Ние не продаваме своите знания и време за стотинки, като наемни работници. Ние инвестираме своите знания и време в създаването на успяващи и самостоятелни бизнесмени. Вашият успех и богатство зависят от успеха и богатството на вашите ученици.

Ако Ви интересува тази възможност, то системата на ефективно обучение вече Ви очаква.И така, пред Вас има три пътя, три възможности. Кой от тях избирате – ще решите Вие!

С пожелания за Щастие, Здраве и Успех.

М.Федоренко


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница