Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7страница1/27
Дата06.09.2017
Размер2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Неофициален превод от английски на български език! HRI/GEN/1/редакция 7

Стр.ОБЩИ КОМЕНТАРИ, приети от
Комитета по правата на човека* 4

Увод** 4


Тринадесета сесия (1981 г.) 5

Общ коментар № 1: Задължение за отчитане 5

Тринадесета сесия (1981 г.) 5

Общ коментар № 2: Препоръки за отчитане 5

Тринадесета сесия (1981 г.) 6

Общ коментар № 3: Член 2 (Изпълнение на национално ниво) 6

Тринадесета сесия (1981 г.) 7

Общ коментар № 4: Член 3 (Равни права за мъжете и жените


при ползването на всички граждански и политически права) 7

Тринадесета сесия (1981 г.) 7

Общ коментар № 5: Член 4 (Дерогиране ) 7

Шестнадесета сесия (1982 г.) 8

Общ коментар № 6: Член 6 (Право на живот) 8

Шестнадесета сесия (1982 г.) 10

Общ коментар № 7: Член 7 (Забрана за мъчение или жестоко,
безчовечноили унизително третиране или наказание) 10

Шестнадесета сесия (1982 г.) 11

Общ коментар № 8: Член 9 (Право на лична свобода и сигурност) 11

Шестнадесета сесия (1982 г.) 12

Общ коментар № 9: Член 10 (Хуманно отношение на лица,
лишени от свобода) 12

Деветнадесета сесия (1983 г.) 13

Общ коментар № 10: Член 19 (Свобода на мнение) 13

Деветнадесета сесия (1983 г.) 14

Общ коментар № 11: Член 20 14

Двадесет и първа сесия (1984 г.) 15

Общ коментар № 12: Член 1 (Право на самоопределение) 15

Двадесет и първа сесия (1984 г.) 16

Общ коментар № 13: Член 14 (Правораздаване) 16

Двадесет и трета сесия (1984 г.) 20

Общ коментар № 14: Член 6 (Право на живот) 20

Двадесет и седма сесия (1986 г.) 21

Общ коментар № 15: Положението на чужденците съгласно Пакта 21

Тридесет и втора сесия (1988 г.) 24

Общ коментар № 16: Член 17 (Право на личен живот) 24

Тридесет и пета сесия (1989 г.) 26

Общ коментар № 17: Член 24 (Правата на детето) 26

Тридесет и седма сесия (1989 г.) 28

Общ коментар № 18: Забрана за дискирминация 28

Тридесет и девета сесия (1990 г.) 31

Общ коментар № 19: Член 23 (Семейството) 31

Четиридесет и четвърта сесия (1992 г.) 33

Общ коментар № 20: Член 7 (Забрана за мъчение, или друго
жестоко, безчовечно или унизително третиране или наказание) 33

Четиридесет и четвърта сесия (1992 г.) 36

Общ коментар № 21: Член 10 (Хуманно третиране на
лица, лишени от свобода) 36

Четиридесет и осма сесия (1993 г.) 38

Общ коментар № 22: Член 18 (Свобода на мисълта, съвестта или религията) 38

Петдесета сесия (1994 г.) 42

Общ коментар № 23: Член 27 (Права на малцинствата) 42

Общ коментар № 24: Въпроси, свързани с резервите, направени при ратифицирането или присъединяването към Пакта или Факултативните протоколи към него, или по отношение на декларациите по член 41 от Пакта 44

Общ коментар № 25: Член 25 (Участие в обществени дела и правото на глас) 51

Общ коментар № 26: Неизменност на задълженията 57

Шестдесет и седма сесия (1999 г.) 58

Общ коментар № 27: Член 12 (Свобода на движението) 58

Свобода на движение и свобода на избор на местожителство (параграф 1) 58

Свобода на напускане на всяка страна, включително на собствената (параграф 2) 59

Ограничения (параграф 3) 60

Правото на влизане в собствената страна (параграф 4) 61

Общ коментар № 28: Член 3 (Равенство на правата между мъжете и жените) 62

Общ коментар № 29: член 4: Дерогиране по времена извънредно положение (обществена опасност) 70

Общ коментар № 30: Задължения за отчитане на държавите
по член 40 на Пакта 76

Осемнадесета сесия (2004 г.) 77
ОБЩИ КОМЕНТАРИ*, приети от
Комитета по правата на човека
**

Увод***


Въведението към документ CCPR/C/21/Рев.1 (Общи коментари, приети от Комитета по правата на човека по член 40, параграф 4 на Международния пакт за граждански и политически права; дата: 19 май 1989 г.) обяснява целта на общите коментари, както следва:

“Комитетът изразява отново своето желание да помогне на държавите в изпълнението на задължението им за отчитане. Тези общи коментари обръщат внимание на някои аспекти на този въпрос, но не целят да ограничат или да наложат някакъв приоритет между различните аспекти от изпълнението на Пакта. Тези коментари ще бъдат периодично следвани от други, като ограничения по време и които допълнителният опит ще направи възможни.

“Комитетът е изследвал досега 77 първоначални доклади, 34 втори периодични доклади и в някои случаи, допълнителна информация и допълнителни доклади. Поради това този опит включва в момента значителен брой от държавите, ратифицирали Пакта, понастоящем 87. Те представляват различни региони на света с различни политически, социални и правни системи и техните доклади илюстрират повечето от проблемите, които могат да възникнат при изпълнение на Пакта, въпреки че не дават някаква пълна база за световен преглед на ситуацията относно гражданските и политически права.

“Целта на тези общи коментари е да направят този опит достъпен в полза на всички държави - страни по Пакта, така че да се насърчи по-нататъшното изпълнение на Пакта; да обърнат тяхното внимание върху недостатъците, разкрити в голям брой доклади; да предложат подобрения в процедурата по отчитане и да стимулират дейностите на тези държави и международни организации за насърчаване и защита на човешките права. Настоящите коментари следва да са от интерес и за други държави, особено тези, които се готвят да станат страни по Пакта и по този начин да се засили сътрудничеството на всички държави с цел универсално насърчаване и защита на човешките права.”


Тринадесета сесия (1981 г.)

Общ коментар № 1: Задължение за отчитане


[Общ коментар № 1 бе заменен с общ коментар № 30]

Държавите - страни по Пакта се задължават да представят доклади в съотвествие с член 40 на Пакта в срок от една година от влизането му в сила за съответните държави и впоследствие винаги, когато Комитетът поиска това. До настоящия момент само първата част на тази разпоредба, изискваща начални доклади, стана редовно действаща. Комитетът отбелязва, така както се вижда от годишните му доклади, че само малък брой държави са представили навреме докладите си. Повечето от тях бяха представени със закъснения от няколко месеца до няколко години и някои държави все още закъсняват, въпреки многократните напомняния и други действия на Комитета. Фактът, че повечето държави-страни все пак, макар и с известно закъснение, започнаха конструктивен диалог с Комитета подсказва, че държавите - страни по Пакта са обикновено в състояние да изпълнят задължението за отчитане в рамките на срока, предписан от член 40, параграф 1 и че е в техен интерес да го правят в бъдеще. В хода на ратифицирането на Пакта, държавите следва да обърнат незабавно внимание на задължението си за отчитане, тъй като надлежната подготовка на доклад, включващ толкова много граждански и политически права, задължително изисква време.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница