О б я в а до заинтересованите лица и общественостДата11.06.2018
Размер11.67 Kb.
#73098
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„София Еърпорт Център” ЕАД,

със седалище на управление гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №58, ет. 3, ап. 13, ЕИК 131006529, представлявано от Изпълнителните директори Филип Йейтс Уелш и Боряна Стоянова Стоянова


/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „А.03“ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И СГРАДЕН ТРАФОПОСТ

и

СГРАДА „А.07“ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОФИСИ И СГРАДЕН ТРАФОПОСТ

Местоположение: УПИ V-1123, кв. 23 по плана на гр. София, м. „НПЗ-Искър-Север-III част“, СО Район „Искър“, гр. София, ПИ с идентификатор 68134.1503.1194 по КККР на гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти: Иван Кирилов Николов

Телефон: +359 888 452 574, +359 2 492 38 00

e-mail: in@cerescee.comАдрес за кореспонденция: гр. София, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ №64
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Утвърждавам, възложител
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница