До кмета на район искър, кмет на община/район/кметствоДата26.10.2018
Размер34.5 Kb.
#100321
ДО КМЕТА НА РАЙОН ИСКЪР,

КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Декореал“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Витоша, ж.к. Комплекс „Ботаника“, „Акад. Петър Динеков“ №8, бл. „Дъб“, ЕИК 200938917, с Управители: Георги Паунов и Исмаил УзерЛице за контакти /упълномощен представител/: Десислава Васева

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail: гр. София, 1172, ул. Николай Хайтов № 34, ет. 1, тел. 0878 11 41 80
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:
Логистична база с офиси в УПИ III-1157 за складов комплекс, трафопост и офиси, кв. 19, м. „НПЗ Искър – север“ – I; II; III част, район Искър, Столична община
Местоположение: УПИ II-2838, кв. 18А, район Надежда, м. Надежда 1А, Столична община.
Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;

  2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашата община/район/кметство.

  3. Част Б - за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони (ПМС №201/2007 г. ДВ бр.73/2007 г.)


Дата:.............................. Възложител:....................................
Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Утвърждавам, възложител
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница