О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експертДата09.09.2016
Размер27.08 Kb.
#8535На основание чл.10а, ал. 1 от ЗДС и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С:
1. За длъжността “младши експерт” в дирекция “Регионален държавен архив” – София, отдел “Държавен архив” София – 2 бр., дирекция “Регионален държавен архив” – Пловдив, отдел “Държавен архив” Смолян – 1 бр., дирекция “Регионален държавен архив” – Пловдив, отдел “Държавен архив” Пловдив – 1 бр., дирекция “Регионален държавен архив”– Бургас, отдел “Държавен архив” Бургас – 2 бр., дирекция “Регионален държавен архив” – Бургас, отдел “Държавен архив” Ст.Загора – 1 бр., дирекция “Регионален държавен архив” – Варна, отдел “Държавен архив” Варна – 1 бр., дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана, отдел “Държавен архив” Монтана – 2 бр., и дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана, отдел “Държавен архив” Видин – 1 бр.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са: • образование – минимална образователна степен – професионален бакалавър по …;

 • професионален опит – не се изисква или придобит V младши ранг;

 • компютърна грамотност – отлична;

 • познания на нормативната и методическа база в областта на архивното дело;

 • комуникативност и умения за работа в екип;

 • предимство е владеенето на чужд език и опит в архивната система.

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе интервю в същия ден. Тестът и интервюто включват въпроси от устройството и функционирането на дирекции “Регионален държавен архив” – София, Пловдив, Бургас, Варна, Монтана и професионалната област на длъжността “младши експерт”.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са: • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв, въпреки че такъв не се изисква по нормативни актове.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок, във всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес, гр. София, ул. “Московска” № 5, считано от датата на публикуване на обявата.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени във фоайето на Държавна агенция “Архиви”, гр.София, ул. “Московска” № 5, входа на сградата на дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана, гр. Монтана, булевард “Трети март” № 38, дирекция “Регионален държавен архив” – гр. Бургас к-с "Славейков", ул. "Проф.Якимов" № 7, дирекция “Регионален държавен архив” – гр. Пловдив, ул. "Кракра" № 9–11, и на входа на дирекция “Регионален държавен архив” – Варна, гр. Варна 9000 ул. "Преслав" № 52 и на интернет страница www.archives.government.bg

6. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика :


 • Участва в работата на отдела при попълването на Националния архивен фонд с архивни фондове и документи на общините, включени в областта, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, разположени на територията на областта, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности.

 • Участва в работата на отдела по научно-методическото ръководство и контрола по работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общински институции от териториалния обхват на отдела.

 • Участва в работата по използването и популяризирането на Националния архивен фонд и информационното обслужване на потребителите на архивна информация.

 • Участва в автоматизацията на архивните процеси – въвеждане на данни и поддържане на информационните системи.

7. Границите на заплатата определена за длъжността за длъжностното ниво в рамките на 1 /първа/ степен са от 320 до 1100 лв.


Телефони за контакти:
02/9400106; 02/ 9400159; 056/86 04 12; 032/63 22 33; 096/30 11 04; 052/64 64 72
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница