Христо СмирненскиДата25.07.2016
Размер37.19 Kb.
Критерии и срокове за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците от 78. СОУ “ Христо Смирненски”, гр. Банкя за различните видове стипендии за учебната 2014/15 година

I. Критерии за допускане до класиране:
1. Надлежно попълнени заявления,подадени в указания от Комисията срок.

2. Прилагане на всички необходими допълнителни документи за съответния вид стипендия.II. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:
1. Критерии за получаване на месечни стипендии за постигнати образователни резултати:
1.1. Среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Отличен (5.50)

1.2. Допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.

1.3. Ученикът да няма наказания, влезли в сила с решение на ПС.
2. Критерии за получаване на месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане по чл. 4, ал. 1, т.2, съгласно ПМС 33.
2.1. Среден месечен доход на член от семейството (съгласно параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС 33 от 15. 02. 2013 г. ), не по-висок от средния размер на минималната работна заплата за страната за същия период. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните шест месеца въз основа на заявление – декларация, съгласно приложението. При определяне на броя на членовете на семейството на ученика се спазват изискванията на Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС 33.

2.2. Среден успех на ученика за последния учебен срок или завършен клас, не по – нисък от Мн. добър (4.50).
3. Критерии за получаване на месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания , съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС 33.
3.1. Трайните увреждания да не са под 50%, което се удостоверява с решение на ЛКК.
4. Критерии за получаване на месечни стипендии без класиране за ученици с един родител или без родители.
4.1. Копие от издаден смъртен акт за починалите родители.

4.2. Удостоверение за лишаване от родителски права или поставяне на родителя под пълно запрещение.


5. Критерии за получаване на еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.
5.1. Отличен резултат на областен или национален кръг на олимпиади или национални състезания.

5.2. Активно участие в училищния живот, извънкласните дейности и проекти в училището, както и утвърждаване на доброто име на институцията 78. СОУ.

5.3. Стипендиите по т. 5. 2. се предлагат за гласуване на заседание на Педагогическия съвет от Комисията по стипендиите и социалното подпомагане и се утвърждават от Директора на училището.

6. Критерии за получаване на еднократни стипендии без класиране за преодоляване на еднократни социални обстоятелства от ученика.
6.1. Продължително боледуване (повече от два календарни месеца ), удостоверено със съответните медицински документи.
III. Размери на различните видове стипендии и периоди за получаването им.
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати:
1.1. При успех Отличен (6.00) – 45 лева.

1.2. При отличен успех ( от 5.50 до 5.99 ) - 35 лева.

2. Всички останали месечни стипендии са в размер 35 лева.

3. Месечните стипендии по чл 4, ал.1, т. 1,2 и 3 от ПМС 33 се изплащат за периода на учебните занятия.

4. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 се изплащат целогодишно.

5. Еднократните стипендии са в размер на 100 ( сто ) лева на ученик.


IV. Условия и ред за предоставяне на различните видове стипендии:
1. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1 от ПМС 33 се отпускат след разглеждане на подадените заявления на учениците и докладите на класните им ръководители за успеха.

2. Класирането се извършва по низходящ ред, когато се разпределят средства за месечните стипендии за постигнати образователни резултати.

3. Когато се разпределят средствата за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане, класирането по доход на член от семейството на ученика се извършва по възходящ ред. Под внимание се взема и успехът на кандидатстващите ученици.

4. Средствата за еднократни стипендии се предоставят по доклад на класния ръководител до Комисията по стипендиите за всеки отделен случай, като присъждането на който и да е вид стипендия става след решение на ПС и утвърждаването му със заповед на Директора на училището.

5. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1 от ПМС 33, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една стипендия, както е посочено в чл. 7 от ПМС 33/15. 02. 2013 г.
V. Документи за кандидатстване.
1. Заявление -декларация по образец според вида стипендия.

2. Справки за доходите на семейството на ученика, при кандидатстване за месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС 33.

3. Копие от решение на ЛКК, при кандидатстване за месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3.

4. Копие от смъртен акт на родителя/родителите, при кандидатстване за месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал.25. Протокол за класиране на областен или национален кръг на ученически олимпиади или състезания, организирани от МОН, както и грамоти за постигнати високи резултати или спечелени престижни награди на областно или национално равнище, при кандидатстване за еднократни стипендии по чл. 5, ал.1, т.2 от ПМС 33.
VI. Срок за подаване на документи: от 30. 09. 2014 г. до 08. 10. 2014 г.
VII. Място за подаване: кабинетът на главен учител Ю. Пранджева.
Каталог: uploaded -> files
files -> Утвърдил весела неделчева
files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
files -> Ръководство на потребителя модул Компенсации Съдържание
files -> Тарифа за търговия на международните капиталови пазари чрез електронна платформа, предлагана от ип „Реал Финанс” ад
files -> Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
files -> Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
files -> Инструкция за изтегляне и инсталиране на компонент Silverlight


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница