Автобиография Лична информацияДата23.07.2016
Размер100.96 Kb.
#1831
автобиография

Лична информация:
Име
МИЛАНОВ, Владимир Лъчезаров;

Адрес
София 1505, ул. “Мърфи” № 16;

Телефон
089 66 22 078;
Националност
Българин;Дата на раждане
30 март 1977 г.;
Трудов стаж:
Дати
от 2007 г. и към момента;

Име и адрес на работодателя
„Интернешънъл Асет Банк” АД;

• Вид на дейността или сферата на работа
Дирекция „Кредитиране”;

• Заемана длъжност
Директор;

• Основни дейности и отговорности
Дирекцията включва следните отдели: „Кредитни сделки”, „Европейско проектно финансиране” и „Финансови институции и търговско финансиране”. Дейността на дирекцията включва: обработка и изготвяне на становища по всички предложения за кредитни сделки от клоновете на Банката (вкл. потребителски и ипотечни); следене на източниците на финансиране на кредитите (външни линии), наличностите и погашенията по тях; разработване на нови кредитни продукти на Банката; актуализация на вътрешните правила и процедури за кредитиране. Секретар на Кредитен съвет – внася и представя предложения пред Кредитен съвет на Банката.
Дати
от 2003 г. до 2007 г.;

• Име и адрес на работодателя
„Българска Банка за Развитие” АД;

• Вид на дейността или сферата на работа
Управление „Кредитиране”;

• Заемана длъжност
Експерт;

• Основни дейности и отговорности
Изготвяне на становища по искания за кредит (инвестиционни, оборотни и експортни по линии от международни банки), овърдрафт, банкови гаранции и публично- частно партньорство. Представяне пред кредитен и управителен съвет. Оценка на инвестиционни проекти и консултантски услуги (по програми на банката). Синдикирани заеми. Финансов анализ на банки и изготвяне на становища по искане за междубанкови заеми (по линия от KfW). Привличане на клиенти.
• Дати
от 2002 до 2003 г.;

• Име и адрес на работодателя
„Интернешънъл Асет Банк” АД;

• Вид на дейността или сферата на работа
Управление „Кредитиране” – Централно управление;

• Заемана длъжност
Експерт;

• Основни дейности и отговорности
Изготвяне на становища по искания за кредит и за издаване на банкови гаранции; Мониторинг и администриране;
• Дати
от 2001 до 2002 г.;

• Име и адрес на работодателя
ЗПАД „Алианц България”;

• Заемана длъжност
Застрахователен агент;

• Основни дейности и отговорности
Сключване на всякакъв вид застраховки;Образование:
• Дати
от 2005 до 2009 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически Институт при БАН, Секция „Макроикономика”;

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Тема на дисертация – „Банковата конкуренция в България - състояние и перспективи”;

• Наименование на придобитата квалификация
Научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка” (05.02.05);

• Ниво по националната класификация
Кандидат за докторска степен;• Дати
от 2008 до 2009 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Училища „Европа”

• Специалност
Английски език;

• Наименование на придобитата квалификация
A2 Waystage - Сертификат от Еuropean Centre for Education and Training (ECET) и International Certificate Conference - Europe, съгласно Общата европейска езикова рамка, Europass и Европейско езиково портфолио;
• Дати
от 2002 до 2003 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически Институт при БАН (съвместна програма с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”);

• Специалност
„Банково дело”;

• Наименование на придобитата квалификация
Магистърска степен;
• Дати
от 2000 до 2001 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт за Чуждестранни Студенти (ИЧС) – Департамент на СУ „Климент Охридски”;

• Специалност
Английски език;

• Наименование на придобитата квалификация
Ниво ІІІ - та степен;
• Дати
от 1996 до 2000 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет за Национално и Световно Стопанство – София (УНСС);

• Специалност
„Застрахователно дело”;

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавърска степен;
• Дати
от 1991 до 1996 г.;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
164-та Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес”;

• Специалност
Испански и португалски език;

• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование;
Публикации:
• „Икономическа мисъл”, издание на Икономическия институт на БАН
 • Банковата конкуренция на основните банкови пазари”, бр. 3 / 2009 г., стр. 29-51, реферирана в Journal of Economic Literature/EconLit, издание на American Economic Association (AEA);

• „Банки, инвестиции, пари”,

издание на „БИП 1993” ООД


 • Теоретични основи на междубанковата конкуренция”, бр. 9 / 2009 г., стр. 3-12;

 • Перспективи и насоки за развитие на междубанковата конкуренция в България”, бр. 3-4 / 2009 г., стр. 3-16;

 • Комуникационна политика и канали за дистрибуция на банковите продукти”, бр. 9-10 / 2008 г., стр. 31-35;

• „Проблеми на географията”, издание на Географски институт на БАН
 • Териториални особености на междубанковата конкуренция в България”, бр. 3-4 / 2007 г., стр. 157-163;Участия в семинари и конференции:
• Международен икономически форум „Струма”
 • Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на глобална рецесия” (21-22 май 2009 г., Благоевград) – лектор;

• проф. Филип Котлър
 • „Мениджмънт и маркетинг в нестабилни времена” (23 септември 2009 г., София);

• проф. Филип Котлър
 • Еднодневен семинар на проф. Филип Котлър в София (14 ноември 2007 г.);

• Европейска Федерация за Ипотечно Кредитиране (EMF)
 • Участие в кръгла маса на тема „Интеграция на европейските пазари по ипотечно кредитиране” (17 юли 2007 г., София);

• EURADA
 • 7-ми европейски конгрес на агенциите за регионално развитие от Централна и Източна Европа (27–28 септември 2007, София);
Специализирани курсове:
Нов Български Университет (НБУ) Център за продължаващо обучение
 • Финансов анализ на предприятие;

• Международен банков институт (МБИ)
 • Съвременни отчети на стопанските предприятия;

 • Методи на корпоративен финансов анализ;

 • Годишно данъчно приключване;

 • Банкови гаранции;

 • Наредба № 9 на БНБ;

 • Умения за комуникация и продажба при личен контакт;

• Консултантска фирма „АФА” ООД
 • Анализ на финансовите отчети на МСП;

• Икономически Институт при БАН
 • Специализирани семинари;Лични умения и компетенции:
Други езици


Английски Испански Португалски

• Умения за четене
добро отлично добро

• Умения за писане
добро отлично добро

• Умения за разговор
добро много добро добро
Компютърни умения
C-Soft, DACOMS, Hamilton, Archimed, DIS, MS Office, Excel, Internet;
Хоби

Спортуване в свободното време – тренирал съм тенис на корт, лека атлетика, волейбол и футбол. Обичам да пътувам – носител съм на златна значка на движението „Опознай България - 100 Национални туристически обекта”;

Семейно положение
Женен;

Свидетелство за управление на МПС
Категория B и M / 1996 г.;Приложения:
Дипломи и Сертификати;Дата: 23.7.2016 г.


С уважение: .......................

(Вл. Миланов)

стр.
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница