Община минерални бани, област хасковоДата16.10.2018
Размер184.77 Kb.
ТипПротокол


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2017 год.
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

и дата на разрешението за строежВх.№ на искане за издаване на разрешението за строеж

Строеж и категория


Местоположение

Възложител (Физическо лице- три имена, юридическо лице,)

Разрешението за строеж е издадено въз основа на:

1/09.02.2017 г.

695/07.01.2017 г.

“ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“- V категория

УПИ VI-77, кв. 56, с. Брястово, ОМБ.

Илиян Иванов Петров

Протокол на ОЕСУТ № 02/09.02.2017 год.

2/13.02.2017 г.

777/13.02.2017 г.

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛЪТНА КАМЕННА ОГРАДА

VI категорияУПИ I-221, кв. 19, с. Сусам ОМБ.

Константин Запрянов Костов


.

3/16.02.2016 г.

846/15.02.2017 г.

„ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с РЗП-134,60 м.2

V категорияУПИ I-107, КВ. с. Брястово, ОМБ

Атанаска Николова Иванова

Диляна Трендафилова Иванова
Протокол на ОЕСУТ № 03/16.02.2017 год.

4/23.02.2017 г.

601/23.02.2017 г.

„РЕМОНТ И ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАИ ЗА ОТДИХ С КАФЕ АПЕРИТИВ“ – V категория

УПИ VI-194, кв. 20, с. Мин.бани, ОМБ.

„НАЦИОНАЛ – 68“ ЕООД, ЕИК 203924431

Протокол на ОЕСУТ № 04/23.02.2017 год.

5/16.03.2017г.

1334/16.03.2017 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА БКТП 13 „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 20/0.4 kV с кабелни линии Ср. Н и НН за присъединяване на нови потребители кв. 14А, 19 и 19А“- III категория

с. Минерални бани,ОМБ.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ, КЕЦ ХАСКОВО, ЕИК: 115552190


Комплексен доклад

6/16.03.2017 г.

1098/01.03.2017 г.

„ЕДОНОФАМИЛАНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – V категория


УПИ XVII-113, кв. 61, с. Брястово, ОМБ.

Сидер Асенов Младенов,

Протокол на ОЕСУТ № 05/16.03.2017 год.

7/23.03.2017 г.

1443/22.03.2017 г.

„РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗДРАВНА СЛУЖБА В МАГАЗИН, КАФЕ-АПЕРИТИВ И ЖИЛИЩЕ“ – V категория

УПИ III, кв. 44Б с. Татарево, ОМБ.

Зекрие Мехмед Ахмед,

Протокол на ОЕСУТ № 06/23.03.2017 год.

8/06.04.2017 г.

служебно

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТРАФОПОСТ № 12, В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ“ – V категория

УПИ I, кв. 16A, с. Минерални бани, ОМБ.

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЕИК: 000903743


Протокол на ОЕСУТ № 07/06.04.2017 год.

9/06.04.2017 г.

1665/06.04.2017 г.

„Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда“ – V категория

УПИ VII-98, кв. 33, с. Брястово, ОМБ.

Росица Георгиева Василева,


Протокол на ОЕСУТ № 07/06.04.2017 год.

10/20.04.2017 г.

1732/11.04.2017 г.

„ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – V категория

УПИ III-52, кв. 20 с. Татарево, ОМБ.

Сабри Мехмед Халил,


Протокол на ОЕСУТ № 08/20.04.2017 год.

11/20.04.2017 г.

1924/20.04.2017 г.

ПАРАКЛИС “СВЕТИ ГЕОРГИ“ със ЗП = 42,50 кв.м. – V категория

ПИ 101011, местност „ Св. Георги“, землище на с. Сусам, ОМБ.

Иван Кирев Янчев,

Протокол на ОЕСУТ № 08/20.04.2017 год.

12/04.05.2017 г.

2170/04.05.2017 г.

„Жилищна сграда с търговски обект-вани с геотермална вода“ с РЗП = 321, 02 кв.м. – V категория

УПИ XVI, кв. 17, с. Минерални бани, ОМБ.

Расим Юсуф Хайрула,


Протокол на ОЕСУТ № 09/04.05.2017 год.

13/04.05.2017

2172/04.05.2017 г.

„Летен бокс с навес за сезонно обитаване на едрокопитни животни“ с РЗП= 613, 00 кв.м. – V категория

ПИ №233017, местност „ Пехливан Кър“, землище с. Спахиево, ОМБ.

„АГРОЗОО-ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 126658095

Протокол на ОЕСУТ № 09/04.05.2017 год.

14/04.05.2017 г.

2049/26.04.2017 г.

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „СУСАМ“ HKV0057.A003“ III категория


ПИ 258158, местност „Требището“, землище на с.Сусам ОМБ.


„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК: 131468980

Комплексен доклад

15/04.05.2017 г.

2192/04.05.2017 г.

„Триетажна жилищна сграда“ – V категория

УПИ XIХ-77,161, , кв. 6, с. Боян Ботево, ОМБ.

Байрям Мехмедали Мехмед

Бюрхан Мехмедали МехмедПротокол на ОЕСУТ № 09/04.05.2017 год.

16/11.05.2017 г.

2177/04.05.2017 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕФЕРМА ЗА КОКОШКИ-НОСАЧКИ, ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ЯЙЦА, НА ЕДРО И ДРЕБНО“ с РЗП = 1499,78 кв.м. – V категория

ПИ 777077, м. „Караджов Камък“, по плана на с. Сусам, ОМБ.

„ЕМ ЕНД ЕЙЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД , ЕИК: 202630996

Протокол на ОЕСУТ № 10/11.05.2017 год.

17/11.05.2017 г.

2175/04.05.2017 г.

„КОЗЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 500 БРОЯ КОЗИ-МАЙКИ, С ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ И ТОРОВА ПЛОЩАДКА“ - с РЗП = 1499, 4 кв.м. – V категория

ПИ 777006, м. „Караджов Камък“, по плана на с. Сусам, ОМБ.

„Хепи Чикенс“ ЕООД , ЕИК: 204210133

Протокол на ОЕСУТ № 10/11.05.2017 год.

18/25.05.2017 г.

2382/19.05.2017 г.

„ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с РЗП = 185,43 кв.м. – V категория

УПИ IV-112, кв. 10А, с. Минерални бани, ОМБ.

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

Протокол на ОЕСУТ № 12/25.05.2017 год.

19/25.05.2017 г.

2426/25.05.2017 г.

„ДВОЕН ГАРАЖ“ – V категория

УПИ I-298, кв. 41, по плана на с. Сираково, ОМБ.

ДИМИТЪР ГОГОВ МИТРЕВ

Протокол на ОЕСУТ № 12/25.05.2017 год.

20/08.06.2017 г.

2672/08.06.2017 г.

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ В КОМПЛЕКСНА АВТОСТАНЦИЯ, АВТОСЕРВИЗ И АВТОМИВКА“ - I категория

УПИ III, кв.24, с. Минерални бани, ОМБ.

ГТ „ПЕТРОЛ“ ЕООД, ЕИК 203945646

Комплексен доклад

21/15.06.2017 г.

2727/13.06.2017 г.

„Навес за паркиране на автомобил на улична регулация“ . – V I категория

УПИ V, кв. 54, с. Минерални бани, ОМБ

Татяна Ангелова Кехайова,

Пламен Асенов Кехайов,


22/16.08.2017г.

3776/16.08.2017г.

„Жилищна сграда с авторемонтна работилница-без ремонт на двигател“ с РЗП=489,75кв.м. V категория

УПИ XXVI-316, кв.20Б,с.Караманци, ОМБ

Фикри Шюкрю Мехмед,

Комплексен доклад


23/24.08.2017г.

3960/24.08.2017г.

„Преустройство на жилищна сграда в къща за гости“с РЗП 239,15 кв.м.–V категория

УПИ IV-294,кв.14, с. Сусам,ОМБ

„БИОТЕРМ“ ЕООД, ЕИК:126654830


Протокол на ОЕСУТ №

17/24.08.2017год.
24/21.09.2017г.4431/20.09.2017г.

„Благоустрояване на улица „калето“ в с.Минерални бани,община Минерални бани.

ул.“калето“,с.Минерални бани от о.т.308 до п.т.23, ОМБ

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЕИК:000903743

Протокол на ЕОСУТ № 19/21.09.2017год.

25/12.10.2017г.

4795/12.10.2017г.

„Водовземно Съоръжение тръбен кладенец“ – 85м.

ПИ 171040, землище с.Татарево, м.“Кюери“,ОМБ

„КЛАС-95“ООД, ЕИК:126552081
26/26.10.2017г.

5004/26.10.2017г.

„Едноетажна къща-метална сглобяема конструкция“ със ЗП=76,75кв.м.

УПИ IX-148, кв.15, с.Минерални бани,ОМБ

Радостина Руменова Ангелова,

ЕГН:7611118495Протокол на ЕОСУТ № 21/26.10.2017год.

27/26.10.2017г.

Служ.

„Рехабилитация и доизграждане на гравитаяен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“

Землище на с.Ангел войвода и землище на с.Сърница,ОМБ

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЕИК:000903743

Комплексен доклад

28/09.11.2017г.

5249/09.11.2017г.

„Пристройка към съществуваща жилищна сграда“ с РПЗ=277,30кв.м.

УПИ V-53, КВ.17, с.Брястово,ОМБ

Емил Асенов Ракитовски, ЕГН:7611188620

Комплексен доклад

29/09.11.2017г.

5250/09.11.2017г.

„Пристройка на тераса към втори етаж на жилищна сграда“ и „Дървен навес към съществуваща плътна ограда“

УПИ VIII-18, кв.82, по плана на с.Брястово,ОМБ

„РеаР“ ООД,

ЕИК:203329588Протокол на ЕОСУТ № 22/09.11.2017г.

30/29.11.2017г.

Служ.

„Разрешение на канализационната мрежа за дъждовни води, канализационен клон за дъждовна вода, с.Минерални бани, община Минерални бани“, с дължина 162,97м.

с.Минерални бани, от ПИ 001177 до УПИ XX, кв.14 в с.Минерални бани

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЕИК:000903743

Комплексен доклад

31/04.12.2017г.

5437/23.11.2017г.

„Фотоволтаична централа 30 KW върху покрива на съществуваща сграда и прилежащия терен“

УПИ III-144, кв.41 в с.Татарево

„ДП ЕНЕРДЖИ“ ООД
32/14.12.2017г.

5648/07.12.2017г.

„Преустройство на съществуващ гараж във ветеринарна аптека“

УПИ VI-181, кв.22 в с.Минерални бани

Йорданка Костадинова, Гинка Вълчева,

Росен ВълчевПротокол на ЕОСУТ №

24/14.12.2017г.33/14.12.2017г.

5685/12.12.2017г.

„Двуетажна жилищна сграда с гараж“

УПИ I-285, кв.24 в Боян Ботево

Ерджан Исмаил Хабиб

Протокол на ЕОСУТ №

24/14.12.2017г.34/14.12.2017г.

5625/07.12.2017г.

„Двоен гараж“

УПИ I-38, кв.13 в с.Винево

Фахри Идриз Насъф

Протокол на ЕОСУТ № 24/14.12.2017г.

35/21.12.2017г.

5861/21.12.2017г.

„Двуфамилна жилищна сграда с гараж“

УПИ III, кв.23 в Минерални бани

Бейнур Аптурахман Кирез

Протокол на ЕОСУТ № 25/21.12.2017г.

36/21.12.2017г.

Служ.

„Рехабилитация и модернизация на вертикална планировка“

УПИ XVIII-138, кв.14 в Минерални бани

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЕИК:000903743

Комплексен доклад

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ – 2018 год.

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

и дата на разрешението за строеж

Строеж и категория


Местоположение

Стойност

Финансиране

Етап

01/08.02.2018г.

„Надстройка на втори етаж на съществуваща жилищна сграда“

УПИ XIII-54, кв.9, с.


02/15.02.2018г.


„Пристойка към съществуваща жилищна сграда“

УПИ XI-347, кв.41, с.


03/15.02.2018г.


„Селскостопанска постройка за съхранение на инвертар“

ПИ 000100, м. „Саялан“


04/01.03.2018г.


„Обществена пералня“

ПИ 052006


05/01.03.2018г.


„Упрепване на откос на път за с.Сърница 1122

ПИ 091002, м. „Изрето“


06/01.03.2018г.


„Метален навес“

УПИ IV-233, кв.31


07/15.03.2018г.


„Селскостопанска сграда за съхранение на пчелен инвертар и продукция с навес“

ПИ 126005, м. „Гарваница“


08/22.03.2018г.


„Къщи за гости“ тип А1, тип А2, тип Б1, Б2, Б3,Б4

УПИ XIX, кв.5,


09/22.03.2018г.


„Благоустрояване на улична мрежа“ , улица „Любен каравелов“ от.1800, с.Минерални бани

10/29.03.2018г.


„Еднофамилна жилищна сграда“

УПИ XIII, кв.62,


11/16.04.2018г.


Благоустрояване на улица „Банска“ с.Минерални бани о.т.302-п.т.23-L=393,00м.

12/16.04.2018г.

Благоустрояване на улица “Оборище“ с.Минерални бани о.т.369-п.т.40-L=393,00м.

13/26.04.2018г.

Преустройство на жилищна сграда в къща за гости и кафе – сладкарница

УПИ XV, кв.17,


14/26.04.2018г.

Двуетажна жилищна сграда с гараж

УПИ V, кв.66,


15/17.05.2018г.

„Гараж и стопанска постройка“

УПИ VII-10, кв.5,


16/17.05.2018г.

„Пристройка покрит басейн към къща за гости и открит басейн“

УПИ XV, кв.17,


17/17.05.2018г.

„Къща за гости и занаяти, с етнографска експозиция, навес и плътна ограда – Дечковата къща“

УПИ III, кв.57,


18/21.06.2018г.


„Еднофамилна жилищна сграда“

УПИ VI-470, кв.42,


19/21.06.2018г.


„Бензиностанция, газстанция и търговски комплекс със заведение за бързо хранене“

УПИ VII-393, кв.12,


20/21.06.2018г.


„Магазин за пакетирани хранителни стоки“

УПИ I-258, кв.38,


21/28.06.2018г.


„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане и обзавеждане на ДГ „Снежанка““ с.Минерални бани

УПИ II, кв.19,


22/28.06.2018г.


„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане и обзавеждане на ДГ „Снежанка““ с.Ангел Войвода

УПИ I, кв.5,


23/28.06.2018г.


„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане и обзавеждане на ДГ „Снежанка““ с.Боян Ботево

УПИ XII-71, кв.4,


24/28.06.2018г.


„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане и обзавеждане на ДГ „Снежанка““ с.Сърница

УПИ III-89, кв.10,


25/28.06.2018г.


„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане и обзавеждане на ДГ „Снежанка““ с.Караманци

УПИ XVII-88, кв.6,


26/ 28.06.2018г.


„Благоустрояване на улица „Атанас Райков““ в с.Сусам с дължина – 297,35м.

27/05.07.2018г.


„Парково осветление в парк Винево“

УПИ IV, кв.8,


28/05.07.2018г.


„Реконструкция и благоустрояване на парково пространство“

УПИ I-167, кв.12,


29/09.07.2018г.


„Благоустрояване, паркоустрояване на парк „Топлика““ с.Минерални бани

УПИ II, кв.7,


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница