Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гстраница1/3
Дата25.02.2018
Размер297.16 Kb.
  1   2   3

ОБЩИНА СВОГЕ Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 г

Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри


от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР. СВОГЕ

1893-раждане, смърт

1894-1912 смесениТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К
1913-1929 смесени

1930 - 2007ГР. СВОГЕс. БАКЬОВО

няма

ГР. СВОГЕ

1913-1929 изгоряли

1930-1934 изгоряли1934 - 1942 с.Реброво

1943 - 2007 с.Огояс.БАТУЛИЯ

1893-1895, 1898-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К

1979- 1982

1934 - 1978 с.Реброво

1913-1929 смесени

1930 – 1934

1983 - 2007


ГР. СВОГЕс. БОВ

1913-1922 смесени

1924-1929 смесени

1930 - 2007


ГР. СВОГЕ

1923


с. БРЕЗЕ

1895-1897, 1900-1905, 1907-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К


1913-1929 смесени

1930 - 31.08.1934

1945-1955

1960 – 1972

1979- 2007


ГР. СВОГЕ

1973 - 1978

01.09.1934 – 1944 с.Искрец

1956 – 1959 с.Искрец

с. БРЕЗОВДОЛ

1981 - 2007

ГР. СВОГЕ

1979-1980


1913-1929 смесени Осеновлаг

1930 - 31.08.1934 в с. Батулия

1934 - 1972 с.Буковец

1973 - 1978 с.Осеновлагс. БУКОВЕЦ

01.09.1934 - 12.1934

1936 – 1972

1979 - 2007


ГР. СВОГЕ

19351913-1929 смесени с. Батулия

1930 - 31.08.1934 с. Батулия

1973 - 1978 с.Реброво


с.ВЛАДО ТРИЧКОВ

1976 - 2007

ГР. СВОГЕ
1913-1922 смесени с. Батулия

1923-1929 смесени с.Реброво

1930 - 1975 с. Реброво


с. ГАБРОВНИЦА

1981 - 2007

ГР. СВОГЕ

1979-1980

1913-1929 смесени с.Лакатник

1930 - 1978 с.Лакатникс. ГАРА БОВ

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К1913-1922 смесени

1924-1929 смесени

1930 - 2007


ГР. СВОГЕс. гара ЛАКАТНИК

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К
01.09.1934 - 31.12.1934 с.Бов

1913-1929 смесени

1930 - 31.08.1934

1935 - 2007


ГР. СВОГЕс. ГУБИСЛАВ

1937 – 1940

1950 – 1955

1979 - 2007


ГР. СВОГЕ
1914-1915 смесени с.Зимевица

1919-1921 смесени с. Заноге

1922-1925 смесени с.Зимевица

1926-1928 смесени с. Заноге

1930- 1934 с Зимевица

01.09.1934 – 1966 с.Бов

1941 -1949 с.Лакатник

1956 - 1978 с.Лакатникс. ДОБРАВИЦА

няма

ГР. СВОГЕ
1913-1929 смесени с.Брезе

1930 - 31.08.1934 с. Брезе

1945-1955 с. Брезе

1960 – 1972 с. Брезе

1979- 2007 с. Брезе

01.09.1934 – 1944 с.Искрец

1956 – 1959 с.Искрец


с ДОБЪРЧИН

1979 – 2007

ГР. СВОГЕ

1916, 1919

1913-1929 смесени с.Искрец

1930г. - 1978 г. с. Искрецс. ДРУЖЕВО

1893-1898 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К1938 – 1940

1960 – 1972

1984 - 2007


ГР. СВОГЕ

1913

1928-1929

1973 - 1983


1914-1927 смесени с.Миланово

1930 – 1937 с.Миланово

1941 - 1959 с.Миланово


с. ЕЛЕНОВДОЛ

1994 - 2007

Зверино

Елисейна


ГР. СВОГЕ

1979 - 1993

1913-1929 смесени с.Зверино

1930 - 1945 Зверино

1946- -1955. в Елисейна

1956 - 1978 с.Лакатникс. ЖЕЛЕН

1983 - 2007

ГР. СВОГЕ

1979-1982

1913-1929 смесени гр. Своге

1930 – 1978 гр.Свогес. ЗАВИДОВЦИ

1979 - 2007

Костинброд

ГР. СВОГЕ


193-1929 смесени Костинброд

1930 - 1955 Костинброд

1956 - 1978 с. Искрец


с. ЗАНОГЕ

1902-1904 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К1913-1920 смесени

1922-1928 смесени

1930 – 1934

1939 – 1955

1979 - 2007


ГР. СВОГЕ

1921

1929


1973 -1978

01.08.1934-1939 в Бов

1956 - 1959 с.Лакатник

1959-1961 в Бов

1961 – 1972 с.Зимевица
с. ЗАСЕЛЕ

1930 - 31.08.1934

1946 – 1955

1979 – 2007


ГР. СВОГЕ

1973 -1978

01.09.1934 – 1946

1956 - 1961 с.Бов

1961 - 1972 с.Зимевица


с. ЗИМЕВИЦА

1901, 1902, 1904 -1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К


1930 – 1931

1933 – 1934

1946 – 1953

1955


1961 – 1972

1979 - 2007ГР. СВОГЕ

1913, 1929

1932


1940 – 1945

1954


1973 -1978

1919-1921 смесени с.Заноге

1926-1928 смесени с.Заноге

01.09.1934 – 1946 с.Бов

1956 - 1961 с.Бовс. ИСКРЕЦ

1893-1896, 1898-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К


1913-1915 смесени

1917-1918 смесени

1920-1029 смесени

1930 – 2007ГР. СВОГЕ

1916

1919


с. ЛАКАТНИК

1913-1929 смесени

1930- 31.08.1934

1935 - 2007


ГР. СВОГЕ
01.09.1934 - 31.12.1934 с.Бов

с. ЛЕВИЩЕ

няма

ГР. СВОГЕ
1913-1929 смесени с.Лакатник

1930 - 31.08.1934 с. Лакатник

1935 - 1978. с. Лакатник

1979 - 2007 с Габровницас. ЛЕСКОВДОЛ

1979 - 2007

ГР. СВОГЕ
1913-1929 смесени гр. Своге

1930 - 31.08.1934 с.Редина

01.09.1934 - 1978 гр.Своге


с. ЛУКОВО

1979 - 2007

ГР. СВОГЕ
1913-1922 смесени с.Батулия

1923-1929 смесени с.Реброво

1930 – 1978 с.Реброво


с. МИЛАНОВО

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К1913-1929

1930 - 2007ГР. СВОГЕс.МАНАСТИРИЩЕ

няма

общ. Костинброд

ГР. СВОГЕ


1913-1929 смесени Костинброд

1930 - 1967. Костинброд

1968 - 1978 с. Искрец

1979 -2007 с. Завидовцис. ОГОЯ

1900, 1906-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К

1943 - 2007

ГР. СВОГЕ

1913-1929 изгорени

1930 -1934 изгорени1934 - 1942 с.Буковец

с. ОПЛЕТНЯ

1935 – 1940

1979 - 2007ГР. СВОГЕ
1913 -1929 смесени с.Лакатник

1930 -1934 с.Лакатник

1941 -1979 с.Лакатник


с. ОСЕНОВЛАГ

1894-1898, 1900-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К

1913-1929 смесени

1930- 1931

1933 – 1934

1945 - 2007ГР. СВОГЕ

1932


01.09.1934 - 1945 с. Буковец

с. РЕБРОВО

1923-1929 смесени

1930 - 2007ГР. СВОГЕ
1913-1922 смесени с.Батулия

с. РЕДИНА

1894-1898, 1900-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К

1913 - 1929 смесени

1930 - 31.08.1934

1983 - 2007


ГР. СВОГЕ

1979-1982

01.09.1934 - 1978 гр.Свогес. СВИДНЯ

1982 - 2007

ГР. СВОГЕ
1913-1929 смесени гр.Своге

1930 - 1978 гр.Свогес. ТОМПСЪН

1982 - 2007

ГР. СВОГЕ
1913-1922 смесени с.Батулия

1923-1929 смесени с.Реброво

1930- 1978 с. Реброво


с. ЦЕРЕЦЕЛ

1893-1898, 1900-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №747К

1945

1934 – 1944 с.Реброво

1913 - 1929 смесени

1930 – 1934

1946 – 1955

1979 – 2007ГР. СВОГЕ
1956 - 1978 с.Реброво

с. ЦЕРОВО

1922-1929 смесени

1930 - 31.08.1934

1946 – 1955

1959- 2007ГР. СВОГЕ
1913-1921 смесени гр.Своге

1934 - 1945 гр. Своге

1956 - 1958 гр. Своге


с. ЯБЛАНИЦА

1979- 2007

ГР. СВОГЕ

1913-1929 смесени

изгорени


1934 - 1939 с.Буковец

1943 - 1978 с.Огоя

Каталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
sofiaOblast -> Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница