Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"страница7/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149
Квалификационна дейност

  • Създаване на регистър на учителите с информация за преминатите квалификационни курсове;

  • периодично ще се проучват и анализират потребностите от квалификация и ще се усъвършенства моделът на прогнозиране и планиране на квалификационните дейности;

  • осигуряването на равен достъп и на останалите категории персонал до квалификационни дейности –

  • периодично актуализиране на знанията;

  • усвояване и прилагане на интерактивни технология, подходяща за прилагане във възпитателно-образователния процес с деца от предучилищна възраст.

  • използване на добри практики

  • Вътрешни методически наблюдения – открити практики пред колеги и родители

КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯТА В НЯКОЛКО РЕДА


Развитие на социализирана и автономна личност-поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на компетентностния подход, като основен фактор за обучение, социализиране, възпитание и отглеждане на децата и професионална изява на педагогическите специалисти.
Ориентиране на образователния процес в посока поставяне основите на овладяване на ключовите компетентности и развитието на способности да се решават проблеми.
Интегрирано междупредметно взаимодействие и практическа насоченост на обучителния процес, ориентиран към повишаване на резултатите .
Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност- работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики, работа по проекти и др.
Полезно и адекватно повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, целящо компенсиране на дефицити в педагогическата работа.
Прилагане на гъвкав управленски стил за качествено изпълнение на етичния кодекс и спазване на трудовата дисциплина от работещите в детското заведение.
Привличане на родителите като активни участници в образователния процес, за изпълнение на образователни цели. Използване на утвърдени и нови форми на сътрудничество и работа с родителите и социалните фактори. Изграждане на взаимоотношения на равнопоставеност между ДГ и семейството, взаимно допълващи се страни в поцеса на личностното развитие на детето.

Основания за разработване на стратегията на ДГ „Здравец“ .:


• Закон за предучилищно и училищно образование в сила от 01.08.2016г.;
• Наредба №5 от 3 юни 2016г. за предучилищно образование / в сила от 01.08.2016г. Издадена от МОН, обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016
• Нуждите, потребностите и спецификата на ДГ „Здравец“ .,

Децата са като пеперуди, понесени от вятъра.


Едно лети по-високо, друго по-ниско,
но го правят по най-добрия начин!
Не е необходимо да ги сравняваме едно с друго!
Всяко едно е различно! Всяко едно е красиво!
Всяко едно е специално! Всяко едно е чисто и свято!
Всяко едно дете заслужава нашата
безгранична любов и грижа!


„Ако днес четете същите лекции, които и преди пет години, значи или вашият предмет е умрял или вие“.
Наом Чомски
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница