Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"страница1/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
  1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149

Основание за разработване на стратегията за развитие на ДГ“Здравец“
чл. 5 и чл70 ЗПУО и чл 27 и 28 от Наредба №5 и
ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
„ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ • ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ • ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ • ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)“
ЖАК ДЕЛОР.
Стратегията организира идеите и творческите търсения на педагозите от ДГ“Здравец“,слага в ред и порядък желанията им за едно модерно и отговарящо на потребностите на бъдещето Предучилищно образование .
С тази стратегия привеждаме идеите си в съответствие с потребностите на ползвателя и нормативната уредба. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на ДГ Здравец“ и представят нашите виждания за една детска градина на 21 в. отговаряща на въпросите
Какво ? На кого ? Как? Колко?

Мото „ Доброто образование е устойчиво“

II. СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА:2Х6 части • ЦЕННОСТИ

 • МИСИЯ

 • ВИЗИЯ

 • ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 • СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 • ДЕЙНОСТИ • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 • АНАЛИЗ ВЪНШНА СРЕДА

 • АНАЛИЗ ВЪТРЕШНА СРЕДА

 • АНАЛИЗ СИЛНИ СТРАНИ

 • АНАЛИЗ СЛАБИ СТРАНИ

 • ПОДХОДИ


ЦЕННОСТИ
Докато ценностите са в настоящето , целите са в бъдещето“- Нашият компас в професията и възпитанието на децата .
Когато формираме ценности , ние влагаме енергия да превърнем собствените си ценности ,освен етичните норми /в ценности за децата .В понятията правилно и неправилно , добро и зло , освен етичните норми и законодателството ,децата попиват от нас и нашето поведение .Поради тази причина нашите ценностите , които ще възпитаваме у децата , се превръщат в житейски пътеводител ,посока , която задаваме и носим огромната отговорност за това.
Ценностите ,това е начинът, по който вършим нещата, глобалните наши качества и затова поставяме акцента върху тях като политика на градината.
Ценностите ,това е начинът по който вършим нещата , а не това което притежаваме.

 • Животът като ценност

 • Отговорност към живота

 • Фокусът върху добро и зло

 • Отговорния избор

 • Равенство

 • Между направленията

 • Между родителите

 • Между децата

 • Между учителите

 • Равенството е за всички ,които си вършат работата , спазват правилата и не нарушават равновесието

 • Високи критерии за качество

 • Постоянство и последователност

 • Умението да рециклираш ,адаптираш и модернизираш традициите и да ги превърнеш в план за бъдещеМИСИЯ
Утвърждаване на детската градина като авторитетна институция, осигуряваща благоприятна позитивна и разнообразна желана жизнена среда за индивидуално и личностно развитие , в което всяко дете получава възможност за формиране основите на ключовите компетентности.
Осигуряване на качествена подготовка за училище с прилагане на устойчиви иновативни модели на педагогическо взаимодействие с децата, техните родители и общността.
ДГ „Здравец“e институция подпомагаща процеса на формиране, развитие и усъвършенстване на детските качества, умения и способности (таланти), запазвайки индивидуалността на детето, зачитайки неговите семейни особености и ценности./
Като учители , се тремим да идентифицираме най- ефективните методи за подготовка на децата за бъдещето ,като пътят на всеки участник в процеса минава през смислено учебно игрово преживяване .

ВИЗИЯ

 • Желано и предпочитано място, в което всяко дете да се чувства щастливо, защитено, подкрепяно, разбирано.

 • Педагогическа среда гарантираща умствено, социално, личностно и здравно-физическо развитие на децата.

 • Център за родители, търсещи, намиращи и оказващи подкрепа , съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, подържат квалификацията си на високо ниво, отговарящо на съвременните изисквания, сремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.


ГЛОБАЛНА ЦЕЛ ДГ „Здравец“- среда за учене на всички .
В осигуряване на безопасна среда, в която децата могат да се учат да правят промени и избори , да виждат резултатите от тях , да носят отговорност за самостоятелно взетото решение и да развият пълния си капацитет
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ- 6+3

Как: в 10 стъпки-


КОМПОНЕНТИ -Приоритети ДЕЙНОСТИ характеризиращи се с:
Интерактивното обучение
Сътрудничество и работа в групи
Изследване на отворени въпроси
Работа в посока въображение и логика, и научаване да взема решения.

1. Да дадем стимул за рефлекция върху настоящата ситуация и съвместно Д-Р-У да дадем друга перспектива за обучение през следващите 4г./


Нека позволим на децата да вземат участие и се включат активно от сега в тяхното бъдеще
Подготовката на децата за техният принос към света и бъдещето се прави ТУК и СЕГА - две десетилетия по-рано – отговорността на учителя към бъдещето е огромна.Формулата е -миналото работи в настоящето за бъдещето-т-с. 70-80 те години на миналия век ,работят в 2020 година за реализацията на личности през 2040г.
Мотивиращо е децата да имат избор, да виждат резултатите от своя избор и действия, за които носят отговорност.Отговорността е учене чрез правене.
2. Играта на ситуации е средство за вземане на променливи решения от субектите в процеса
Разбираме рационално, че е лошо да замърсяваме околната среда ,но нищо не правим ,не виждаме пряка заплаха,няма животозастрашаваща ситуация . Игрите, проектите , влизането в роли, това е метод за вземане на решение в различни ситуации и поемане на отговорност за изхода от собствения избор.
3. Език и математика – фокусираме се върху тях не като цел,а средство за осигуряване на ефективно решение и промяна.
/Акцент върху потенциала , не върху дефицита на личността/
4.Емоциите – средство и метод за устойчиво научаване /ДГ „Здравец“ като желано , предпочитано, и любимо място,спокойна, вдъхваща доверие атмосфера и за родители и за деца, осигуряваща равен шанс за всички /
Съзнателно трябва да се фокусираме върху научаването да се справяме с емоциите – негатините емоции не водят до научаване . Разпознаване на видовете емоции и използването им като средство и фактор в УВП
5.Сътрудничество, общуване – ефективен живот в социума
Децата ефективно да се научат да се справят , работят и играят заедно ./ Сътрудничеството - имаме нужда един от друг /
6.Културни ценности – овладяването на ценностната система на общността , национални ценности , общочовешки ценности .
Качеството на това сътрудничество дава облик на групата , т.с. информация за културната идентичнос на екипа- на обществото .
7. Изкуството и двигателната култура – устойчива пътека за развитие на всички знания.
8.Придаване на смисъл в образователния процес-създаване на мотивация за учене и разбиране.“ Учене през целия живот“
Създаване на смислени връзки между това ,в което обучаваме детето .Продължение и контекс от преди малко , от вчера ... това е нашият ден. Асоциирането им като спомен, опит и знание идва от факта дали са позитивни емоциите по време на този процес
Задача :децата да трупат опит в смислена ситуация и да се учат от рационалния опит и да правят избор от него /Сътрудничество У-Д
Даването на смисъл в образованието –иновативен подход
/Образованието не е ценност в очите дори на образованите. То не носи усещането за успех и успешност./
9. Човекът е част от природата . Разбиране на взаимовръзката на всичко живо и неживо. Екпериментиране и поставяне в проектна ситуация темите и з адачите ,по които работим с децата
10. Устойчиво развитие – аз, другите, земята, без агресия./Да се опитаме да създадем такава среда ,която прави агресивното поведение ненужно,защото са усвоени други умения. /
Инструменти, Мерки, Дейности
Поддцели в посока на педагогическо взаимодействие при реализиране на 10 компонента :Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница