Отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславовастраница1/12
Дата19.01.2018
Размер1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД


МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2012г.

Представляващ: Съставител:

инж.Цветан Цонев Даниела Караславова
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”АД
Съвет на директорите
Председател

Николай Ганчев Михайлов


Членове

Цветан Иванов Цонев

Манол Пейчев Денев

Иван Димитров Христов

Мирослав Калчев Манолов

Антон Николов Дончев

Мария Георгиева Кавърджикова
Изпълнителен директор

Николай Ганчев Михайлов

Цветан Иванов Цонев
Съставител

Даниела Минева Караславова


Юристи

Мирослав Калчев Манолов


Одитен комитет

Марин Радославов Тодоров

Светла Стоилова Черийска

Кирил Иванов Петков


Държава на регистрация на предприятието

РБългария


Седалище и адрес на регистрация

гр.София, бул.Джеймс Баучер №71


Обслужващи банки

Уникредит Булбанк АД

МКБ Юнионбанк АД

Първа Инвестиционна Банка АД

Корпоративна търговска банка АД

Обединена Българска Банка АД

SG ЕкспресБанк АД

Банка Пиреос АД


Предмет на дейност и основна дейност на Групата

Извършване на строително-монтажни работи

Управление на проекти в областта на пътното и високото строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем на дълготрайни активиДата на финансовия отчет

31.03.2012г.

Период на финансовия отчет

01.01.2012г.-31.03.2012г.

Период на сравнителната информация

Годината започваща на 01.01.2011г. и завършваща на 31.12.2011г.


Финансовият отчет е консолидиран отчет на „Трейс Груп Холд” АД и дъщерните му дружества.

Съгласно законовите изисквания консолидирания финансов отчет ще се публикува в Комисията за финансов надзор и Българска фондова Борса – София АД.

Дружества включени в консолидацията:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – дружество майка

Предмет на дейност:Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, изграждане на пътни съоръжения и пътна инфраструктура.
ТРЕЙС БУРГАС ЕАД БУРГАС – 100% собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ПИ ЕС АЙ АД СТАРА ЗАГОРА – 98.02% собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения, текущ ремонт и зимно поддържане.


ТРЕЙС ТРАНС ЕООД – 100% собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Транспортна дейност, ремонт и поддръжка на транспортни средства, отдаване под наем на транспортни средства и комплексни транспортни услуги.


УСМ АД СТАРА ЗАГОРА-99.69 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Услуги със строителна механизация.


ПСФ МОСТИНЖЕЖЕРИНГ АД ЯМБОЛ – 95.35 % собственост на на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: : Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД СТАРА ЗАГОРА – 65 % собственост на на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Високо строителство, производство на бетони и бетонови изделия.


АВГУСТА ТРЕЙС ЕООД СТАРА ЗАГОРА – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Охранителна дейност.


СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-КАЗАНЛЪК ЕООД КАЗАНЛЪК – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Текущ ремонт и зимно поддържане на пътища.


РОДОПА ТРЕЙС ЕООД СМОЛЯН – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения


ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ ЕООД СОФИЯ -100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност:Туристическа и търговска дейност в страната и чужбина, хотелиерство, както и всички видове помощни услуги.

ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД СОФИЯ -100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Строителство, търговия със строителни материали и изделия, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество.


ТРЕЙС КОМЕРС ЕООД СОФИЯ -100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност:Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество.


ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД СТАРА ЗАГОРА -100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност:Производство и търговия с пътни принадлежности и продукти свързани с пътната сигнализация.


ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД КЪРДЖАЛИ – 96.15 % собственост на Трейс Груп Холд АД.

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения, текущ ремонт и поддържане.


ИНФРАСТРОЙ ЕООД ПЛЕВЕН – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения


ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД ПЛОВДИВ – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения


ТРЕЙС РОУДС ЕАД СОФИЯ – 100 % собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност:Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища,улици и инфраструктурите около тях.


ТРЕЙС СВОГЕ ЕООД-100% собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Изграждане на пътища и пътни съоръжения.


ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД СОФИЯ – 100% собственост на Пи Ес Ай АД

Предмет на дейност: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици и инфраструктурите около тях.


ТРЕЙС СВИЛЕНГРАД ООД-60% собственост на Трейс София ЕАД и 40% собственост на Пи Ес Ай АД.

Предмет на дейност: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици и инфраструктурите около тях.


ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА АД БЕЛГРАД СЪРБИЯ – 72.85% собственост на Трейс Интернешънъл ЕООД

Предмет на дейност: Проектиране и надзор в областта на водопроводната инфраструктура и инженерингови дейности.


ТРЕЙС АЛ ДЖУНЕБИ ООД СУЛТАНАТ НА ОМАН– 70% собственост на Трейс Интернешънъл ЕООД

Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, магистрали, летищни писти и сгради, търговия със строителни материали, услуги и оборудване.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО ТРЕЙС-55% участие на Трейс Груп Холд АД и 15% участие на ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД

Предмет на дейност: Строителство на мостове и тунели.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО МЛАДОСТ-55% участие на Пи ЕС Ай АД и 15% участие на Трейс София ЕАД

Предмет на дейност:Строителство на мостове и тунели.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД МАГИСТРАЛА ТРЕЙС-75% участие на Трейс Груп Холд АД и 10% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Изграждане и поддържане на автомагистрали.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-ПЛЕВЕН-51% участие на Трейс Груп Холд АД и 49% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-БГ-51% участие на Трейс Груп Холд АД и 49% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ЦЕНТЪР -70% участие на Трейс Груп Холд АД и 30% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС РОДОПИ- 60% участие на Трейс Груп Холд АД и 25% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНЖЕНЕРИНГ- 51% участие на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктура


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС - 60% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 40% участие на СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД

Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-ПЛОВДИВ -60% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 40% участие на

ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-АСЕНОВГРАД - 60% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 40% участие на ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД

Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СЕРДИКА - 90% участие на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктура


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПИ ЕС АЙ-ТРЕЙС -60% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 40% участие на СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД

Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД КЪРДЖАЛИ -51% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 49% участие на ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД

Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътища


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД КЪРДЖАЛИ 2010 - 52% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 24% участие на ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД

Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътища


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПИ ЕС АЙ-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - 51% участие на ПИ ЕС АЙ АД и 49% участие на СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-КАЗАНЛЪК ЕООД

Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътища


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СТАРА ЗАГОРА 2010 -55% участие на ПИ ЕС АЙ АД

Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътища


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ДИАНОПОЛИС - 51% участие на ПСФ МОСТИНЖЕЖЕРИНГ АД

Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътища


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС БУРГАС - СК-13 ТРАНССТРОЙ – 55% участие на ТРЕЙС БУРГАС ЕАД

Предмет на дейност: Изграждане на контактно-кабелна мрежа за тролейбусния транспорт.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНЖЕКТ – 60% участие на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и 40% участие на ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД.

Предмет на дейност: Текущ ремонт и поддържане на улична мрежа и пътни съоръжения.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СОФИЯ 2010 - 52% участие на ПИ ЕС АЙ АД.

Предмет на дейност: Превантивно, текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛОВЕЧ 2010 – 60% участие на ПИ ЕС АЙ АД.

Предмет на дейност: Превантивно, текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД OРУДИЦА 2011 – 65.3% участие на ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД.

Предмет на дейност: Основен ремонт на улична мрежа.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД EВРО ПАРК 2011 – 51% участие на ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД.

Предмет на дейност: Строително-монтажни работи за обекти-градски парк и реконструкция ня улици.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ХЕМУС А2 – 60% участие на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.

Предмет на дейност:Проектиране и изграждане на автомагистрали.


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СВОГЕ – 60% участие на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.

Предмет на дейност: Изграждане на пътища и пътни съоръжения.

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ВИА – 95% участие на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД.

Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктура


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛОВЕЧ 2011 – 82% участие на ПИ ЕС АЙ АД 18% участие на РОДОПА ТРЕЙС ЕООД.

Предмет на дейност: Зимно поддържане на общинска пътна мрежа.


Изявление за съответствие

Групата изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).


База за изготвяне на финансовите отчети, прилагани съществени счетоводни политики

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на консолидирания финансов отчет, са представени по-долу. Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципите за оценка за всеки вид активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени подробно. Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие.


Промени в счетоводната политика

Групата прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2011 г.:  • МСС 24 „Оповестяване на свързани лица” (преработен) – приет от ЕС на 19 юли 2010 г.

Изменението отменя изискването за предприятия от публичния сектор да оповестяват в детайли всички транзакции с правителството и други предприятия от публичния сектор.;

  • КРМСФО 19 „Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал” – прието от ЕС на 23 юли 2010 г.

Изменението изяснява отчитането на финансови пасиви с предоговорени условия, които предвиждат погасяването на задълженията чрез издаване на инструменти на собствения капитал за кредитора;

  • Годишни подобрения 2010 г., приети от ЕС през 2011 г.

Няма съществените ефекти, както в текущия период, така и в предходни или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на новите изисквания.

Годишните подобрения за 2010 г. включват промени в следните стандарти:

- Измененията на МСФО 1 касаят: прилагането на МСС 8 Промени в счетоводната политика, счетоводни приблизителни оценки и грешки, когато се отнасят за първите отчети по МСФО; условията за използване на приета стойност за вече оценени активи и такива подлежащи на регулация; допълнителни изисквания при представяне на междинни финансови отчети; и измененията във връзка с прилагането на КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.

- Измененията на МСФО 3 касаят: оценяването на неконтролиращите участия към датата на придобиване; бизнес комбинациите с плащане на базата на акции; и определянето на цената на бизнес комбинациите.

- Измененията на МСФО 7 касаят: оповестяването на качествена и количестване информация и нуждите на ползвателите; придобиването на активи, в резултат реализирано на обезпечение и тяхното признаване, съгласно друг МСФО; и периода за прилагане на измененията във връзка с промените в МСФО 3.

- Измененията на МСФО 8 касаят периода, от който следва да се прилагат промените във връзка с изменението на МСС 24 Оповестяване на свързан лица.

- Изменението на МСС 1 пояснява изискванията, по отношение на оповестяванията, които следва да се направят относно всички компоненти на собствения капитал, повлияни в резултат на възникнал друг всеобхватен доход.

- Изменението на МСС 21 пояснява, че промените в стандарта се прилагат от периода, от който се прилагат измененията в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2008 г.).

- Изменението на МСС 28 пояснява, че промените в стандарта се прилагат от периода, от който се прилагат измененията в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2008 г.).

- Изменението на МСС 31 пояснява, че промените в стандарта се прилагат от периода, от който се прилагат измененията в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2008 г.).

- Изменението на МСС 32 пояснява, че промените в стандарта се прилагат от периода, от който се прилагат измененията в МССФО 3 Бизнес комбинации (преработен през 2008 г.).

- Изменението на МСС 32 уточнява как се отчитат някои права, когато емитираните инструментите са деноминирани във валута, различна от функционалната валута на емитента.

- Изменението на МСС 34 регламентира необходимостта от оповестяване на сделки, събития и друга информация, съществени за междинните финансови отчети, чрез които се актуализира съответната информация от последния годишен отчет.

- Изменението на МСС 39 пояснява, че промените в стандарта се прилагат от периода, от който се прилагат измененията в МССФО 3 Бизнес комбинации (преработен през 2008 г.).

- Изменението на КРМСФО 13 се отнася до определянето на справедливата стойност на наградните кредити.- Изменението на КРМСФО 14 има за цел премахване на определени нежелани последици от третирането на предварителни плащания на бъдещи пенсионни вноски, в случаите когато съществува минимално изискване за финансиране.


Каталог: download -> TRACE
TRACE -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: ж к. Младост, б
TRACE -> Мария Каварджикова влезе в сд на „Трейс Груп Холд” ад
TRACE -> Г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> Акад. Антон Николов Дончев
TRACE -> Изх. №2717/30. 06. 2016 г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> „Трейс Своге еоод е новото дъщерно дружество на Трейс Груп
TRACE -> Изх. №2237/17. 12. 2015 г. До Комисия за финансов надзор


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница