Отдел “Местни данъци и такси”Дата30.08.2017
Размер28.38 Kb.
#29152
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/4 33 21


ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК
МДТ-1125/ 18.02.2015г.


ВИЖЪН ДИВЕЛОПМЕНТС” ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

1

4

7

0

8

5

7

4

5

Адрес за кореспонденция

гр. Бургас, ул.” Абоба” № 4, ет. 6, ап. 7

Адрес по чл. 8 от ДОПК

гр. Бургас, ул.” Абоба” № 4, ет. 6, ап. 7

Представлявано от

Даниел Христов Иванов

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Мария Григорова на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №МДТ-1125/09.12.2014г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП001453/09.12.2014 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


орган по приходите:


МАРИЯ ГРИГОРОВА (П)

..........................................................................(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 18.02.2015 г.

Свидетели:  1. М. Григорова ....... (П)...........

/подпис/

  1. Д. Недялков ....... (П)...........

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на .............

Свидетели:

1. М. Григорова ....................

/подпис/

2. Д. Недялков ...................../подпис/
Обр. УДДд-12
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница