Презентация Дизайн на презeнтацияДата30.11.2018
Размер137.5 Kb.
#106897
Форматиране на слайд и презентация
1. Дизайн на презeнтация

Всяка презантация съдържа определен брой слайдове, с помощта на които материала се представя пред публика. Всеки слайт може да съдържа текст, форми, графични обекти, текстури, цветове и т. н. Той може да има различни фонове. Всеки един от тези елементи се оформя /форматира/. Видът и начинът на оформление се нарича дизайн на слайда.


А) основни елементи на слайда

Текст. Текстовата част е най-съществената част от слайда. Чрез текста се представя същността на информацията. В този смисъл е препоръчително да се изпилзват класически букви, а не декоративни. За предпочитане са несерифните шрифтове. За по-голяма четливост е препоръчително да се използват редовни букви, като вмъкването на главни да става там където е необходимо. Цветът на буквите трябва да контрастира с цвета на фона. Синият, зеленият и лилавият цветове се възприемат като “студени”, а червеният, оранжевият, жълтият – като “топли”. Топлите цветове привличат вниманието, а студените го отблъскват. Размерът на буквите зависи от типа на текста. Текстът в заглавията е с по-големи букви, а основния текст с - по-малки. Използването на различни стилове /получер, курсив, подчертан/, при нужда подсилва текста и не бива да намалява неговата четливост. Анимирани букви се използват за подчертаване на важни моменти от слайда и след като се привлече вниманието на публиката, се възтановява нормалното състояние на текста.

Ф
орми /
shapes/. Формите са двумерни структури, чрез които се представят контур на различни обекти. Те могат да бъдат геометрични и неопределени форми. Възприемат се лесно. Формите могат да бъдат допълнително оформени.

Текстури. Те са тримерни структури, които дават усещене за обем. Използват се за отцветяване на части, върху които се поставя акцент.

Цветове. Цветовете контролират вниманието и добавят акценти в съдържанието на представяния материал. Отцветяват се текстове и всякакви други обекти. За всички приложения, които са част от пакета MS Office, текстът може да се отцвети с присъщните методи. Формите и другите графични обекти могат да се отцветът с готови мостри, текстури и т. н.

Графични обекти. Графичните обекти се взимат от готови библиотеки или други файлове. Те трябва да се разполагат близо до текста, за който се отнасят. Прекъленото използване на графични обекти разсейва аудиторията и измества акцентите.

Фон. Слайдовете могат да имат разбличен фон. Той може да бъде направен от един цвят, два цвята, готов шаблон от цветове, текстури, картини и т. н. Цветът на фона трябва да контрастира с цвета на буквите. Могат да се ползват и готови шаблони за фон /templates/. Атрактивните фонове не за предпочитане.
2. Форматиране на обекти от слайд

Обекти от слайд се форматира с командата Format. Тя съдържа подкомандите от фиг. в дясно.А) Форматиране на шрифт


Всеки текст може да бъде написан с различни по вид, цвят и размер букви.
Това може да се направи като:

 • Маркира се текста;

 • Изпълнява се командата Format/Font;

 • При изпълнението на тази команда пада диалоговия прозорец Font;

 • Буквите могат да променят вида си чрез списъка Font, размера си чрез списъка Size, стила си чрез списъка Font Style и цвета си чрез падащия списък Color.


Font – шрифт, Size – размер, Bold - получерен,

Italic - курсив, Underlineподчертан.
Б) Форматиране на символи за изброявания в текст

Пред изброяванията в текста могат да се поставят различни символи. Всички приложения от MS Office поддържат този формат.


Това може да се направи като:

 • Маркира се текста;

 • Изпълнява се командата Format/Bullets and Numbering;

 • При изпълнението на тази команда пада диалоговия прозорец Bullet;

 • Чрез страницата Bulletеd потребителя може да избере списък със символи за изброявания;

 • Чрез страницата Numberеd потребителя може да избере число за изброявания;

 • Чрез падащият списък Color символите променя цвета си;

 • Чрез списъкът Size символите променят размерите си.


В) Подравнявания на текст

Маркиран текст се подравнява с командата Format/Alignment. Текстът може да бъде подравнен в ляво, в средата, в дясно или изравнен от двете посоки.


Г) Междуредово разстояние и отстъпи

По подразбиране между редовете има един ред разстояние. Отстъпите преди и след абзаците са 0 мерни единици.Това може да се промени като:

 • Маркира се текста;

 • Изпълнява се командата Format/Line Spacing;

 • При изпълнението на тази команда пада диалоговия прозорец Line Spacing;

 • Чрез списъкът Line Spacing потребителя може да увеличи междуредовото разстояние;

 • Чрез списъкът Before paragraph се прави отстъпа преди абзаца;

 • Чрез списъкът After paragraph се прави отстъпа след абзаца.


Д) Смяна на структурата и цветовата схема на слайд

Структурата на слайд се сменя с командата Format/Slide Layout.

Готови цветови мостри се сменя с командата Format/Slide Design.

Цветовата схема на слайда се сменя с командата Format/Color Scheme.

В този случай на потребителя се предлагат готови образци /Templates/ за дизайн и оформяне на слайдове.
Е) Поставяне на различен фон на слайда
На всеки слайт може да бъде поставен различен фон.
Това може да се направи като:


 • Избира се слайда;

 • Изпълнява се командата Format/Background;

 • При изпълнението на тази команда пада диалоговия прозорец Background;

 • Карето Background Fill предлага различни възможности;

 • Може да бъде избран цвят от предложената палитра или More Colors;

 • Подкомандата Fill Effects предлага атрактивни фонове чрез диалоговия прозорец Fill Effects;
 • Gradient /наклон/ - комбинира цветове, които показва хоризонтално, вертикално и т. н.;

 • Texture /текстура/ - предлага различни текстури за фон;

 • Pattern /мостра/ - предлага различни мостри;

 • Picture / картина/ - предлага картина за фон.


Ж) Форматиране на графични обекти, художествени надписи

Форматирането на маркиран графичен обект се прави с командата Format/Picture.

Форматирането на маркиран художествен текст се прави с командата Format/WordArt.

Форматирането на маркиран обект се прави с командата Format/Object.Проект:

На създадената презантация на тема “Забележителностите в моята страна”, да се направят следните формати: • избира се фон за всички слайдове;

 • съобразно фона да се променят шрифтовете на заглавията и основния текст;

 • променят се размерите и цвета на буквите;

 • заглавията да се направят удебелени, основния текст се оставя нормален, а текста на изброяванията се прави удебелен и курсив;

 • избират се подходящи символи за изброяванията.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница