Приложение №19Дата25.06.2017
Размер214.73 Kb.Приложение № 19
Изисквания за сключване на договор с НЗОК за извършване на ВСМД по пРиложение №4 към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

І. КОДОВЕ НА ВСМД, ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ

1.
Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

75.1 Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Ехографски апарат

Биопсична щипка

Игла за tru-cut биопсия
Хирургични пинсети

No2

Гастроентерология, пулмология, нефрология и АГ

34.25, 33.93, 52.11, 50.11, 55.92, 65.91 - Диагностична и терапевтична пункция под

ехографски или рентгенов контрол на медиастинум; бял дроб; панкреас;черен дроб; бъбреци;яйчници или телесни кухини

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Ехографски апарат

Биопсична щипка

Игла за tru-cut биопсия
Хирургични пинсети3.Пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия

33.24 Фибробронхоскопия с/без биопсия

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Фибробронхоскоп

Четка за цитология

Шише за биопсичен материал – 2 бр.

Светлинен източник

Биопсична щипка
Аспирационна помпа

Щипка за екстракция на чуждо тяло

No4

Пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия

34.24 Трансторакална плеврална биопсияОборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Ехографски апарат

Биопсична щипка

Игла за tru-cut биопсия
Хирургични пинсети

No5

Пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия
33.26 Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или ехографски контрол

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Фибробронхоскоп

Четка за цитология

Шише за биопсичен материал – 2 бр.

Светлинен източник

Биопсична щипка
Аспирационна помпа

Щипка за екстракция на чуждо тяло
6.Гръдна хирургия, хирургия, детска хирургия

34.04 Дренаж на плевларна кухина - затворен

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Система за затворен дренаж или аспирационна система

Набор за затворен дренаж

Редон дренаж – 2 бр.
Набор за аспирационна пункцияСистема за постурален дренажИглодържателКохер7.Анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, неврохирургия

04.80 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Наркозен апарат

Анатомична пинсета

Невромускулен стимулатор

Монитор – с най-важните показатели на дишането, ЕКГ, неинвазивно артериално налягане, пулсова оксиметрия, температура
Набор за плексусна блокада

8.Гръдна хирургия, хирургия, детска хирургия

96.59 Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Хирургична пинсета

Редон-дренаж
ИглодържателНожицаСкалпелЕкартьори – 2 бр.9.Гръдна хирургия, хирургия, детска хирургия

34.71 Първична херметизация на гръдна стена

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Аспирационна система

Хирургична пинсета

Редон-дренаж
ИглодържателНожицаСкалпелЕкартьори – 2 бр.
10.Клинична хематология, детска клинична хематология, онкология

99.25 Провеждане на парентерална химиотерапия по терапевтична схема

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

11.Хирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, лицево-челюстна хирургия, неврохирургия

86.59 Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на шията и главата

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Скалпел

Необходими за извършване на дейността
ИглодържателХирургичен пинсетАнатомичен пинсетКохер - 2 бр.Москито – 2 бр.


Ножици -2 бр.12.Ортопедия и травматология, хирургия

Фасциотомия, миотомия, бурсотомия, ганглионектомия, бурсектомия

83.14 - Фасциотомия

83.02 - Миотомия

83.03 - Бурзотомия

04.06 - Ганглионектомия

83.5 - Бурзектомия

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Скалпел

Необходими за извършване на дейността
ИглодържателХирургичен пинсетАнатомичен пинсетКохер – 2 бр.Москито – 2 бр.Ножици – 2 бр.Екартьори – 2 бр.
13.Ортопедия и травматология, хирургия, детска хирургия

83.65 Шев на мускули (фасции) при травми

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Скалпел

Необходими за извършване на дейността
ИглодържателХирургичен пинсетАнатомичен пинсетКохер – 2 бр.Москито – 2 бр.Ножици – 2 бр.14.Ортопедия и травматология

84.40 Напасване на протеза на горен или долен крайник

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

15.Ушно-носно-гърлени болести

21.02 Задна назална тампонада

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Източник за светлина

Носен спекулум

Необходими за извършване на дейността
РефлекторОгледало за задна риноскопия16.Ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия

21.71 Закрито наместване на носна фрактура

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Източник за светлина

Килианов спекулум

Необходими за извършване на дейността
РефлекторКохер
17.Ушно-носно-гърлени болести

95.41 Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Клиничен аудиометър, комплект със слушалки

Необходими за извършване на дейността

Бланки-аудиограми

Принтер


18.Урология

63.91 Аспирация на сперматоцеле

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Набор за аспирация или аспирационна система

Пинсета анатомична и хирургична

Необходими за извършване на дейността
Ножица права островърха среднаКръвоспиращи щипки – средни и малки – 2 бр.КорнцангИглодържател
19.Урология

62.0, 61.11 Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус, вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Щипка за биопсия

Необходими за извършване на дейността
Игла на ФранцелПинсета анатомична и хирургичнаНожица права островърха среднаКръвоспиращи щипки – средни и малки – 2 бр.КорнцангИглодържателБъбрековидно легенче – 2 бр.Скалпел20.Урология

61.0 Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Набор за инцизия

Иглодържател

Необходими за извършване на дейността

Система за аспирация

Игла на ФранцелПинсета анатомична и хирургичнаНожица права островърха среднаКръвоспиращи щипки – средни и малки – 2 бр.Корнцанг

No 21

Нефрология, урология, детска хирургия, детска нефрология, хирургия

55.23 Вземане на биопсичен материал от бъбрек

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Ехографски апарат

Биопсична щипка

Игла за tru-cut биопсия
Хирургични пинсети22.Физикална и рехабилитационна медицина

* 93.22 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

* курсът на лечение включва 10 процедури
23.

Нуклеарна медицина

92.01 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Радиозотоп

24.Нуклеарна медицина

92.05 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Радиозотоп

25.Нуклеарна медицина

92.03 Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Радиозотоп

26.Нуклеарна медицина

92.15 Белодробна сцинтиграфия

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Радиозотоп

27.Нуклеарна медицина

92.09 Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

28Нуклеарна медицина

92.19 Изследване на остатъчна урина-хипуран

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността

29.Нуклеарна медицина

92.14 Костна сцинтиграфия

Оборудване и медицинска техника

Вид инструментариум

Консумативи и материали

Сцинтиграфски апарат

Необходими за извършване на дейността

Необходими за извършване на дейността


Специални изисквания: Удостоверение или свидетелство, съгласно Наредба №31 на МЗ за извършване на ВСД.Консумативи и материали

Позиция (№) на ВСД

Стерилен чаршаф

2, 3 , 16, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28, 29,33, 34, 36, 37, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64,

Спринцовки 5/10/20/50 мл

1, 16, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 , 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 60,

Стерилни ръкавици

1, 2, 3, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 52, 60, 61, 63, 64, 70,

Стерилна престилка

1, 16, 4, 5, 6, 19, 24, 27, 37, 56, 57, 58, 59, 60, 63,

Изолационни престилки

61, 64

Интравенозни канюли

10, 11, 12, 25, 30, 44

Перфузор със съответните спринцовки, системи и удължител

11

Анестетици

3, 16, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37,39, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60

Атравматични конци

16, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 27, 34, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 39

Стерилна превръзка

17, 18, 39, 70

Стерилни марли

6, 9, 12, 17, 18, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37,39, 42, 44, 52, 67, 70

Микулич кърпи

27, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64

Аспирационна система

1, 16, 4, 5, 19, 60

ІІ. Декларация по чл. 212, ал. 1, т. 5 от НРД 2006


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.212, ал.1, т.5 от НРД-2006г.

от

................................................................................................................. –управител/изпълнителен директор на .................................................

...................................................................................................................

(наименование на лечебното заведение, кандидатстващо за сключване на договор с НЗОК по НРД-2006г. за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК)
...................................................……………………………………………………………

(месторазположение на лечебното заведение)


С настоящата декларация ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваното от мен лечебно заведение разполага с налична функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, както и с медицински инструментариум, изискуеми за сключване на договор с НЗОК за извършване на съответните ВСМД от приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както следва:
Мед. апаратура, оборудване и ВСМД

инструментариум

_________________________________________________________________
1................................................................................................................................

2................................................................................................................................

3................................................................................................................................

При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам в срок от 5 работни дни да уведомя писмено РЗОК – гр. ……………………….Декларатор:
(име, фамилия, печат на ЛЗ)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница