Примерен вход: 10 -5 45 15 1 -3 Примерен изход ЗДата23.10.2018
Размер198 Kb.
#94620
ТипЗадача
ГРУПА Б

Задача 1

Да се състави програма TWONEG. СРР, която чете от клавиатурата последователност от числа, докато броят на въведените отрицататни стане 2 и извежда броя на всички числа с последна цифра 5.Примерен вход: 10 -5 45 15 1 -3 Примерен изход З
Задача 2

От клавиатурата се въвеждат последователно няколко цели положителни числа, след което се въвежда числото нула. Напишете програма NUM.CPP, която да намери и изведе на екрана броят на числата в най-дългата поредица от последователни равни числа.Примерен вход: 45566680 Примерен изход: 3.
Забележка: Резултатът от примера е 3, защото има подредица от З последователни равни числа (6,6,6) и това е най-дългата такава поредица. Числата, които се въвеждат са по-малки от 1000, но броят им може да бъде много голям.
Задача 3

Щастливи дати. Една рождена дата е щастлива, когато сумата от цифрите на деня, месеца и годината на раждане е число, което при четене от дясно наляво и от ляво надясно е едно и също. Да се състави, програма DАТЕ.СРР, която чете от клавиатурата тройки числа dи g, съдържащи съответно ден, месец и година на раждане. Въвеждането спира когато се въведе датата 00.00.0000. След това прохрамата извежда броя на щастливите рожденни дати.

Примерен вход: Примерен изход:

26 12 1959 4

17 07 1784 23 02 2000


  1. 01 1982
    15 03 1995
    23 01 1980

  2. 01 1421
    00 00 0000

ГРУПА A

Задача 1

Да се. състави програма DIVPR.CPP, която въвежда от клавиатурата естествено число п и извежда разлагането му на прости множиткли.Примерен вход: б Примерен изход: 6 = 2.3

Примерен вход: 1000 Примерен изход: 6 = 2.2.2.5.5.5

Примерен вход: 1001 Примерен изход: 6 = 7.11.13

Задача 2

Фигура Мишена.

Дадена е квадратна мишена, чийто център съвпада с центъра на координатната система (вж. Фиг.). Да се състави програма TARGET.СРР, която въвежда от клавиатурата координатите х и у на точка, в която е попаднал изстрел и извежда колко точки получава състезателят, произвел изстрела, като е известно, че: изстрел, попаднал в най-вътрешния квадрат, получава 10 точки; изстрел, попаднал в средния квадрат, но не е в най-вътрешния - 5 точки, а изстрел попаднал в най-външния квадрат, но не е в средния - 2 точки. Ако изстрелът е на границата на два квадрата, получава по-големия брой точки, а ако е извън мишената, получава 0 точки.Примерен вход: 0 0 Примерен изход: 10

Примерен вход: -21 Примерен изход: 5

Примерен вход: 2 3 Примерен изход: 2

Примерен вход: 4 4 Примерен изход: О
Задача 3: Дадени са два знака - латинска буква (от а до h ) и цифра (от 1 до 8), например d4 - координатите па поле от шахматна дъска, на която е разположен кон. Напишете програма HORSE.CPP, която въвежда координатите на коня и извежда на екрана шахматната дъска, като с Н се отбележи позицията на коня, с Х се отбележат полетата, които "бие" този кон и с О - останалите полета. Правилото за определяне на полетата, които "бие" шахматният кон е показано на фигурата.

Примерен вход: d4 Примерен изход:

abcdefgh

100000000

200X0X000

30X000X00

4000НОООО

50X000X00

600X0X000

700000000800000000


Каталог: files -> konkurspr
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
konkurspr -> Книга за алгоритми и програмиране, излизала на българския пазар, и ще е полезна за всички интересуващи се от информатика. Повече информация за книгата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница