Примерно годишно тематично разпределение за втора възрастова група 4 – 5-годишни по околен свят книжка „здравейте, приятели!“, Поредица „ръка за ръка“



Дата22.01.2019
Размер353.93 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 4 – 5-ГОДИШНИ ПО ОКОЛЕН СВЯТ
КНИЖКА „ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Тематично съдържание

1

2

3

4

5

6

IX

1/1,2

Знам и мога

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“



Социална и здравословна среда

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности


Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно.

Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.

Изразява причини за това, което харесва и не харесва.

Описва собствените си преживявания и постъпките си.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им.



Страница 1, диагностичен инструментариум: Кой се нуждае от тези предмети? Свържи бебето и момчето с предметите, които използват. 7 точки

Свържи с лекаря и с медицинската сестра нещата, които използват в професията си. 6 точки

Открий превозните средства на кръстовището. 7 точки

Огради с жълто постройките в града. 3 точки

Посочи, къде хората си почиват и се забавляват.1 точка

За кой празник идва добрият Дядо Коледа? Какво подарява? Кои деца посещава за празника? Какво си пожелават хората на този празник? 4точки



IX

2/1,2

ЗНАМ И МОГА

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“



Светът на природата и неговото опазване

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (дъжд, сняг, град).



Страница 2, диагностичен инструментариум:

Кой се крие през зимата в хралупа? 1 точка

Кой не се страхува от водата и ще се скрие дълбоко в блатото? 1 точка Кой се страхува и ще се скрие на сушата в дупки и пукнатини. 1 точка

Свържи със знаците животните в зависимост от тялото и особеностите им (крака, опашка, крила, остри нокти). 7 точки

Оцвети жабата. 1 точка

Свържи двете половинки на еднаквите листа. 4 точки

Кои дървета не пожълтяват? 1 точка

Огради есенните цветя. 1точка

Какво е времето на картината? Откъде падат дъждовните капки? 2 точки


1

2

3

4

5

6

Х

3/1

Ела при мен!

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности



Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си.

Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях.

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването.


Страница 3

Възприема другите – близки деца и възрастни.

Осъзнава действия и постъпки на близки деца и възрастни.

Съпреживява постижения на другите близки за детето и емоционално реагиране.

Включва се в обредни игри и обичаи.





3/2

Есенни листа

Светът на природата и неговото опазване

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.



Страница 4

Наблюдаване на устойчиви сезонни промени в природна местност (гора, парк). Моделиране на типични признаци на растения със сезона.

Дидактични игри за подреждане на обекти от близката природна среда. Откриване на противоречия в света като преобразувани картини.


X

4/1

САПУНЕНА ПЯНА

Социална и здравословна среда

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.



Страница 5

Възприема грижи за външния вид и изисквания за спазване на лична хигиена. Изгражда представа за собственото тяло и поддържането му в чист вид чрез инсценировки и имитационни игри.

Сравнява в игри предмети от близката среда според предназначението им чрез отгатване. Възпитава се желание за упражняване на усилия при постигане на комфорт и добро здраве.





4/2

ГЪБКИ В ГОРАТА

Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна среда



Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила.


Страница 6

Възприема познати природни обекти и техните съществени нагледни части в нагледни модели.

Описва видимите структурни части и ги сравнява по различни основания. Открива взаимовръзка между живота на гъби, животни и хора при спазване на правила за безопасно поведение в естествена среда. Работа с Календар на природата.


X

5/1

РОЖДЕНИК

Културни и национални ценности

Социална и здравословна среда.



Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването.

Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на деца в групата.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.


Страница 7

Утвърждава се в условията на лични празници – имен и рожден ден. Възпитава се в умения за осмисляне на етикетни норми в ежедневна и празнична среда.

Осъзнава предназначението на предмети за ежедневно ползване и тези със символично празнична функция. Спазва правила за безопасност в близост до пламък.





5/2

ЗРЪНЦА ЗА ЗИМАТА

Светът на природата и неговото опазване

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.


Страница 8

Възприема основни части на конкретни растения. Сравнява основни видими части на растения от различен вид – контраст и сходство. Осъзнава грижите на хората за отглеждане на растенията. Разбира връзката между начин на хранене и части на тялото. Разрешава противоречия в игров план реално и вълшебно.



Х

6/1

ВКУСНО И АПЕТИТНО

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си.

Описва собствените си преживявания и постъпките си.

Дава идеи за игра.

Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.


Страница 9

Възприема начини на сътрудничество в игрова и в практическа съвместна дейност.

Осмисля резултатите от труда на възрастни по осигуряването на храна за хората.

Преживява собственото си участие в дейност, посветена на грижи за другите.






6/2

ОТНОВО НА ПЪТ

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за животните.


Страница 10

Възприема конкретни животни и техните типични признаци.

Възприема промени в поведението на птици през сезона.

Осмисля връзката между поведението на хората и животните. Разрешава противоречия в игрови ситуации. Работа с Календар на природата.



ХI

7/1

УСПЯВАМЕ САМИ

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.

Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си.



Страница 11

Възприема конкретни средства за практическа дейност.

Възприема начини на подражание на възрастните в предметно-практическата им дейност.

Осмисля връзката между предметната и природна среда.

Съпреживява собствените изяви в предметно-практически план. Желае да бъде полезен на други деца и възрастни. Разпознава потребности на другите.





7/2

ОПАШЧИЦА КЪДЕЛКА

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за животните.

Различава плодове, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци



Страница 12

Възприема познати животни от различна гледна точка в последователност.

Свързва типични признаци на животни със сезонните промени.

Възприема и довършва предметно-схематични модели за връзка в животинския свят.



XI

8/1

ИГРАЕМ ЗАЕДНО

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности



Дава идеи за игра.

Отбелязва в календар на празниците рождени и именни дни на деца в групата.



Игри за отгатване и игри за серийния и класификация по избор на теми за игри – пъзел, двойка карти, лото и домино. Игри за отгатване и игри за серийния и класификация по теми.

Игри по обследване на дозатори с разтвор на сапун и шампоан.

Календар на празниците – септември, октомври, ноември – отбелязване на имен и рожден ден. Запознаване с основните полета в горната част на Календар на празниците (изд. „Просвета“).





8/2

ИГРАЕМ ЗАЕДНО

Светът на природата и

неговото опазване



Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).



Игри за отгатване, игри за серийния и класификация по темата с оперативните картончета – пъзел. Игри за двойка карти, наблюдение “Намислих си животно/растение, предмет...“ – игри за описание и отгатване. Работа с Календар на природата.

XI

9/1

Моля, кажете!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Описва собствените си преживявания и постъпките си.

Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

Създава приятелства.

Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.


Страница 13

Възприема в игри етикетни норми при взаимодействие на обществени места.

Упражнява игрови норми на поведение на обществени места.

Възприема начини за съхраняване на продукти и хранителни изделия.






9/2

ЗИМЕН СЪН

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци.



Страница 14

Възприема поведенчески промени на животни през сезона.

Осъзнава основни потребности за живот на конкретни животни и връзката им с растенията и неживата природа.

Моделира съществени признаци на животни.



XI

10/1

ХАЙДЕ НА ПАЗАР!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Изразява причини за това, което харесва и не харесва.

Дава идеи за игра.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.

Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си.



Страница 15

Възприема по посока на игрова роля и правила труда на хората, които работят във фермата и на полето.

Възприема в дидактични игри норми на отношения при пазаруване от различна гледна точка.

Осмисля в етюди връзката между труда на хората.






10/2

В ЦАРСТВОТО НА ЗИМАТА

Светът на природата и неговото опазване

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (сняг).

Познава основни жизнени потребности на животни и растения от близката среда



Страница 16

Възприема растителния свят в природна местност през сезона.

Свързва в изобразителни игри типични признаци на растения със сезона. Възприема принципи за подреждане на обекти от близката природна среда. Преоткрива противоречия в обичайното в света като преобразувани картини. Работа с Календар на природата.


XII

11/1

КОЛЕДНА ЕЛХА

Културни и национални ценности

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на националния празник, на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им.



Страница 17

Възприема символичната празнична среда, свързана с официални чествания.

Сравнява участието на възрастни и деца в празника и връзката между тях в социокултурен план.

Ориентира се в Календар на празниците. Демонстрира принадлежност към общност.






11/2

ЗИМНИ ГОСТИ

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни и растения от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 18

Възприема грижи за животните като добродетел.

Сравнява поведенчески прояви на животни.

Моделира признаци на конкретни животни от различен вид.



XII

12/1

КОЛЕДЕН ПОДАРЪК

Културни и национални ценности

Самоутвърждавaне и общуване с околните



Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Определя националността си.

Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на само утвърждаване.

Създава приятелства.



Страница 19

Възприема грижата за децата като човешка добродетел.

Сравнява представи за празнуване на празници в различни етнически общности.

Преживява значимостта на собствените действия за другите по време на празнуване.

Ориентира се в Календар на празниците.





12/2

12 2 СНЕЖЕН ТАНЦ

Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна среда



Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (сняг).

Разпознава природни картини.

Познава основни жизнени потребности на животни и растения от близката среда.


Страница 20

Наблюдава и обследва пряко близката природна среда и сравнява конкретните представи за неживата природа (сняг, ледени висулки, скреж, вятър).

Осъзнава природните фактори и значението им за живота. Работа с Календар на природата.


XII

13/1

КОЛЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Културни и национални ценности

Участие в празнични тържества с родители в институцията. Посрещане на Дядо Коледа.

Съпричастност в празнична среда със семействата на децата в групата.



Игри за отгатване и игри за серийния и класификация по темата с оперативните картончета – пъзел.

Работа с Календар на празниците за официалните празници.






13/2

ЗИМНИ ИГРИ

Светът на природата и неговото опазване

Културни и национални ценности



Приобщаване към чиста природа – картини на зимата и пряко обследване на снежната покривка в игри и елементарни опити.

Организиране на празнични изненади за Нова година – официален празник на българите.



Хранене на птици на детската площадка. Наблюдение на природна местност. Обследване на сняг върху ръкавици от различна материя. Работа с Календар на природата. Оформяне на портфолио от оперативния материал от страниците по книжките с тематика за зимата.

XII

14/1

НОВА ГОДИНА

Културни и национални ценности

Зимни празници и фолклорно-обредна система.

Обобщаване на постиженията за ориентиране в Културни и национални ценности. Включване в празнично-обредната система.




14/2

ЗИМНИ ИГРИ

Светът на природата и неговото опазване

Зимни игри – удоволствие от споделена двигателна активност.

Правила за безопасни игри през зимата.



Използване на детско портфолио и организирането на спортно-подготвителни и спортни игри в условията на Зимни празници и закаляване на открито.

I

15/1

СУРВА, СУРВА!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Културни и национални ценности



Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им



Страница 21

Идентифицира се с обичани от него членове на семейството и начина на поздравяването им с наричане – „Сурва!“. Възприема предмети и символичното им използване в условията на празнична среда за украса. Осмисля връзката между хората по време на празника – стопани и коледари.

Ориентира се в Календар на празниците за месеците януари и февруари.





15/2

ГОРСКИ ЛЕКАР

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 22

Възприема поведенчески прояви на животни, типични за условията на сезона. Осъзнава връзка между животните в позната среда – птици и вредители на дърветата.

Осъзнава значението на птиците за растенията и за човека.


I

16/1

ХАЙДЕ ДА ИГРАЕМ

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности



Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

Отбелязва в календар на празниците рождени и именни дни на деца в групата.



Използване на детско портфолио и на празничен сценарий за приобщаване към фолклора и официални празници.

Отбелязване на имени и рождени дни през декември и януари.






16/2

ИГРИ В СНЕГА

Светът на природата и неговото опазване

Обобщаване на постиженията за ориентирането в естествената природна среда. Правила за безопасно поведение през зимата в игри и по време на излет.

Сравнява снежна покривка за оформяне на снежни скулптури.

Сравнява скреж и лед, сняг и ледени висулки. Работа с Календар на природата.



I

17/1

ПРИ ЧИЧО ДОКТОР

Социална и здравословна среда

Има представа за професиите на своите родители.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.


Страница 23

Възприема примери за прояви на грижи към здравето на хората.

Осъзнава професията на лекаря като необходимост за живота на хората.

Разграничава лекарите и медицинската сестра по тяхното облекло. Придобива представа за ветеринарен лекар.






17/2

БРАТЧЕ И СЕСТРИЧЕ

Светът на природата и неговото опазване

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона.



Страница 24

Възприема конкретни растения, типични за сезона.

Осъзнаване на факторите за живот за развитието на растенията.

Моделира растенията съобразно структурните им части и признаци.

Работа с Календар на природата.


II

18/1

СВЕТОФАР

Социална и здравословна среда

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.

Страница 25

Възприема предназначението на светофара за придвижването на пешеходци и превозни средства.

Сравняване на норми на безопасно придвижване на пешеходци.

Осмисля правилата за безопасно движение за живота на хората.

Ориентира се в превозни средства в сравнителен план – пожарна и кола на „Бърза помощ“.





18/2

НА ПОЛЯНКИ И В ГРАДИНИ

Светът на природата и неговото опазване

Разбира необходимостта от грижи за растенията.

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.



Страница 26

Изгражда конкретни представи за растения в градината и гората.

Опознаване на природна местност за живота на растенията.

Сравняване на структурните части на цветя от близката среда.

Работа с Календар на природата.


II

19//1

УСМИВКИ И СРЕЩИ

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на само утвърждаване.

Създава приятелства.

Изразява причини за това, което харесва и не харесва.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.



Страница 27

Възприема средства за етикетно поведение.

Вниква в ситуациите на среща и разбиране с другите.

Възпитаване в отзивчивост и положително отношение към възрастни и връстници чрез игри-имитация и игри-инсценировки.






19/2

ЛЕТИ, ПЪЛЗИ

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 28

Наблюдава поведение на животни съобразно сезона (хранене, придвижване).

Създава нагледни модели за връзката на животните в природна местност. Обяснява значението на човека за живота на диви животни. Формулира въпроси и предположения за разрешаване на противоречия.


II

20/1

ИМА ПРАВИЛА

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда



Затвърдяване и обобщаване на правила за здравословен режим.

Знае правила на безопасност при влошено здраве.

Знае правила за поведение при изгубване в градска среда или в увеселителен комплекс.


Игри за отгатване и игри за серийния и класификация по темата с оперативните картончета – пъзел.

Игри-асоциации за реагиране при среща с непознати хора – етикет и помощ. Игри-асоциации за реагиране в критична за здравето ситуация – поведение и помощ.






20/2

ИМА ПРАВИЛА

Светът на природата и неговото опазване

Знае правила за поведение в природна среда спрямо растения и животни.

Знае норми за поведение при грижи за растенията и животните в близка среда.



Наблюдение и обследване на пролетни цветя. Наблюдение на природна местност. Празникът на любимите ни растения. Наблюдение и обследване на пролетни цветя.

Работа с Календар на природата.



II

21/1

БЯЛО И ЧЕРВЕНО

Културни и национални ценности

Определя националната си принадлежност.

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на националния празник, на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, тояжки, маски и др.).


Страница 29

Възприемане на обичаи и свързани с тях символи в празнична среда.

Осмисляне на човешки добродетели.

Съпреживяване на етикетно норми на поведение в близка среда.

Ориентира се в Календар на празниците и отбелязва националния празник. Съпреживява подготовката за посрещане на фолклорния празник и на националния празник в началото на пролетта.





21/2

ПРОЛЕТ ХУБАВИЦА

Светът на природата и неговото опазване

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.



Страница 30

Разпознава устойчиви сезонни промени в природна местност (парк, градина). Свързва типични признаци на растения със сезона (пролет). Възприема принцип за подреждане на обекти от близката природна среда. Преоткрива обичайното в света като преобразувани картини.



III

22/1

НОВА КЪЩА

Социална и здравословна среда.

Има представа за професиите.

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.



Страници 31

Оценява професии, гарантиращи комфорт за другите. Възприема предназначението на мебели и уреди в близка предметна среда. Сравнява норми на поведение и дейност в домашна среда. Осмисля изисквания за здравословен режим. Спазва правила за безопасност в близост до електроуреди.






22/2

ЯЙЦЕ ЗА ПОДАРЪК

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 32

Възприемане на части на животни и насочване на вниманието към появата им в близката среда (излюпване на птици).

Сравняване на проявите на животни по отглеждане на потомство с грижите на хората в игри-инсценировки. Възприемане на модел за пресъздаване на основните части на птици. Работа с Календар на природата.


III

23/1

МОСТЪТ НАД РЕКАТА

Социална и здравословна среда

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.



Страница 33

Възприемане на предназначението на превозните средства и норми на поведение спрямо тях.

Сравняване на превозни средства според начините на пътуване с тях в игри на отгатване. Осмисляне значението на водачите на превозните средства за живота та хората.





23/2

ЖАБА ОТ ПОПОВА ЛЪЖИЧКА

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 34

Възприема промените на познати животни в условията на промяна на сезона (пролет).

Възприема отношение между животни и потомството им.

Осмисля прояви на “живото” в близката среда. Реагира емоционално на замърсяване на средата на животните (водоеми) от хората.



III

24/1

КОГО ЩЕ ИЗПЛАША?

Културни и национални ценности

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (китки, венци, тояжки, маски и др.).

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на националния празник.



Страница 35

Възприема начини на включване в обредни игри и празници на рода. Възпитаване на отзивчивост към изразяване на принадлежност към фолклорна общност. Съпреживяване на празнична среда при отбелязване на фолклорни празници.






24/2

ЕЗИКЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 36

Наблюдава животни и измененията на поведенческите им прояви през сезона (пролет).

Сравнява в нагледно моделиране и игри животните и техните малки.

Моделира основни части на тялото на животни. Осмисля грижите на човека за живота на животните през сезона.



III

25/1

ПРАЗНИК НА ЦВЕТЯТА

Културни и национални ценности

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на значими официални празници, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (китки, венци, маски и др.).



Страница 37

Възприемане на деца и възрастни в условията на техни лични празници (карнавални игри) на имени и рождени дни.

Сравнява символите за личните празници с тези за празниците на голяма група от хора, които живеят заедно в обредни игри.

Съпреживява смисъла на празника в символичната природна среда.






25/2

МАЙКАТА В КОШЕРА

Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.


Страница 38

Възприема в медийни игри взаимовръзката между животните от един и същи вид.

Възприема в нагледно моделиране връзката на познати насекоми с растенията. Осмисля живота като ценност.


III

26/1

ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЧИЦЕ

Културни и национални ценности

Самоутвърждаване и общуване с околните



Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на официален празник, както и на местни празници на общността.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, тояжки, маски и др.).

Определя националността си.

Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване.

Създава приятелства.

Изразява причини за това, което харесва и не харесва.

Дава идеи за игра.


Страница 39

Възприема еталони за комуникация и общуване в ежедневна и празнична среда.

Възприема подготвената среда като празнична атмосфера.

Осмисля средства за съпричастност и свързване с другите хора.

Работа с Календар на празниците.

Придобива информация за празници на други общности.






26/2

СЛЪНЦЕ И СЯНКА

Светът на природата и неговото опазване

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона.

Разпознава Слънцето в природни картини.


Страница 40

Наблюдава и обследва чрез модели (очертаване на сянка) светлината и топлината като фактори за живот на растенията в местности на сянка и на слънце.

Сравнява потребността от светлина на различни растения.

Възприема резултати от практическа дейност в природата и отбелязване в Календар на природата.



IV

27/1

МАМА И ТАТКО РАБОТЯТ

Социална и здравословна среда

Обяснява, затвърдява и обобщава адекватни норми на поведение спрямо родители на децата в групата, които представят своите професии.

Игри за отгатване и игри за серийния и класификация по темата с оперативните картончета – пъзел. Празникът на меда и на нектара.

Представяне на професии. Работа с Календар на празниците.






27/2

ПРИРОДЕН КАЛЕНДАР

Светът на природата и неговото опазване

Възприема, затвърдява и обобщава представи, умения за сравняването на природни местности и техните обитатели.

Нагледно моделиране на фигури и сянката им в различни природни местности. Работа с Календар на природата.

IV

28/1

СРЪЧЕН ПОМОЩНИК

Социална и здравословна среда

Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си.


Страница 41

Изгражда представа за собствените възможности при сравняване с другите. Възприема еталонни образци за трудови действия на близки хора и поведението на децата край тях. Възпитава се в отзивчивост към възрастните и желание за сътрудничество.






28/2

СЛЪНЧЕВО ЛЯТО

Светът на природата и неговото опазване

Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.


Страница 42

Разпознава в природен календар устойчиви сезонни промени в природна местност (овощна градина). Свързва типични признаци на плодове и зеленчуци със сезона (лято).

Възприема принцип за подреждане на обекти от близката природна среда.

Преоткрива обичайното в света като преобразувани картини.



IV

29/1

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО

Културни и национални ценности

Самоутвърждаване и общуване с околните



Отбелязва в календар на празниците рождени и именни дни на деца в групата, 1-ви юни, деня на детето.

Определя националността си.

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на детския празник.

Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване.



Страница 43

Възприема предпочитанията на връстници за включване в празнична среда.

Сравнява поведение в празнична и ежедневна среда на възрастни и връстници.

Осмисля необходимостта от връзка с другите в общуването и дейността.






29/2

ПОЛСКИ ВЕНЕЦ

Светът на природата и неговото опазване

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора.

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.


Страница 44

Възприема признаци на растения, характерни за сезона.

Осмисля потребностите на различни растения в природна местност.

Възприемане на връзка между растения и среда на обитаване.



V

30/1

СВЕТЪТ НА ДЕЦАТА

Социални здравословна среда

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.



Страница 45

Възприемане на модели, разкази, рисунки, отразяващи идеи за връзката на децата по света.

Сравнява представи за права на децата. Осмисля мястото и позицията на децата в света.

Работа с Календар на празниците






30/2

В МОРЕТО НА ГОСТИ

Светът на природата и неговото опазване

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните.



Страница 46

Възприема животни и растения в природна местност (водоем).

Възприема признаци на животни и растения, типични за средата.

Осмисля ролята на човека за живота на растения и животни.

Разрешава противоречия в игрова ситуация.


V

31/1,2

ЗНАМ И МОГА

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“



Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности



Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно.

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.

Има представа за професиите.

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (китки, венци, балони и др.).


Страница 47, диагностичен инструментариум:

Отбележи със същия знак на всяка карта нещата, които служат за игри и за обуване. 8 точки

Кои пешеходци постъпват правилно. 4 точки. Къде трябва да се движат? 1 точка

През кой сезон е този празник? С какво са украсени състезателите? А конете? Защо се радват всички? 4 точки.

Нещо се е объркало в професиите

на хората. Открий грешките. 6 точки






32/1,2

ЗНАМ И МОГА

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“



Светът на природата и неговото опазване

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (дъжд).

Разпознава Слънцето.

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части).

Разбира необходимостта от грижи за растенията.



Страница 48 диагностичен инструментариум,

Оцвети слънцето и дъждовните капки, за да светне дъгата. 2 точки.

Свържи животните със знаците в зависимост от частите на тялото им. Общо 15 точки (за всяко животно, без летящото червейче, което е шега – по три).

Покажи къде откриваш частите на тези растения. Свържи ги със знаците за дърво, за храст, за трева (полянка). 13 точки.





Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница