Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисияДата26.09.2018
Размер272.39 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА

С прояви,посветени на 5 юни- Световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия

Мото: “Да променим поведението си към околната среда”28.05.2003г.
РИОСВ Стара Загора
ЕЖЕДНЕВНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА:
09.30 – 17 часа - Представяне на дейностите и комплекса от природозащитни проекти в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове в град Стара Загора към Сдружение “Зелени Балкани”

09.30 – 17 часа - Представяне на Природен парк “Сините камъни”, изложба посветена на парковете в България в Посетителски център в град Сливен.


7.30 – 12.30 – “Екоминути” – ученически предавания за екология, които се

излъчват по училищната радиомрежа./ от учениците в Техникум по химически и биотехнологии в град Сливен/.

Национално турне на Детската театрално-куклена студия “ПАКОСТНИК” при читалище “Зора” гр. Сливен със спектакъла “Живата река”.
09.30 – 16.00 часа – Дни на отворени врати в Градска пречиствателна станция за отпадни води в град Сливен.
10.30 – 17.00 часа – Представяне на биологичното разнообразие в резервати “Балабана” и “Долна Топчия” в град Елхово.
Тел. за контакти в РИОСВ: 042/602447

РИОСВ Русе

10.00 Мюзикъл "Вълкът и седемте козлета" - екологична приказка, представена от ЦДГ "Червена шапчица" в операта.Тел. за контакти в РИОСВ 082/82 07 71
ДНП “Рила”
Тържество по повод 28 май – ден на парковете в България в КК “Паничище”
Тел за контакти в ДНП”Рила”: 048/862106

1 юни
РИОСВ Русе
10.00 часа Почистване на района около акостиралия кораб "Балканска принцеса" и разходка с кораба.
11.00 Рисунка на асфалт на тема: "Да съхраним природата"

Тел. за контакти в РИОСВ Русе: 082/820771
2 юни
РИОСВ Благоевград

БД Благоевград
09.00 часа -Семинар на тема: “Програми за устойчиво развитие”- представяне на идеята за устойчиво развитие, чрез обмяна на информация и знания.
Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161

Тел. за контакти в БД :073/82992
РИОСВ Бургас
Посещение на Укритието за наблюдение на птици в ПР “Атанасовско езеро” от Бургаски училища, изнасяне на лекция за биологичното разнообразие в района и наблюдения на птиците в резервата, съвместно с представител на проект “Бургаски влажни зони” към БШПОБ.;
Тел. за контакти в РИОСВ Бургас:056/813207
РИОСВ Варна

БД Варна
Участие на експерти от РИОСВ- Варна в открити уроци по Екология- съвместно с Регионалните инспекторати по образованието- гр.Варна и Добрич.
Изложба на ученическо творчество на тема “Да променим поведението си към околната среда”- във фоайето на РИОСВ Варна / 2 юни до 8 юни /.
Организиране на конкурси на тема “Да изрисуваме контейнер”- съвместно с общините на територията на област Варна и Добрич /2 юни до 8 юни/.
Изготвяне и отпечатване на информационна диплянка за РИОСВ- Варна.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна : 052/634581

Тел. за контакти в БД Варна:052/631447РИОСВ Велико Търново
10.00 часа Работна среща с еколози, областни управители, НПО и ХЕИ на тема:”Природата – наш дом и ресурс за устойчиво развитие и здравословен начин на живот” в информационния център на РИОСВ.

Състезания с въпроси на тема “Да пазим нашата природа” между училищата във Велико Търново: ОУ “Д.Благоев”, ОУ “ Бачо Киро”, ОУ “ П. Евтимий”, ОУ “Хр. Ботев”, СОУ “ Вела Благоева”, СОУ “ Вл. Комаров”.


Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351
РИОСВ Враца
Рисуване върху асфалт на тема “ВОДАТА – извор на живот”.
Тел. за контакти в РИОСВ Враца:092/24761
РИОСВ Монтана
Oбщина Белоградчик
02 – 06 юни – Изложба на природозащитни стикери и плакати на тема ” Земята – дом за всички”
Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960
РИОСВ Пазарджик
2-8 юни

Провеждане на мероприятия във всички училища в Пазарджишка област – почистване на училищни паркове, организиране на изложби на рисунки, рисунки на асфалт, викторини, семинари на екологична тема, екопоходи, грижи за залесените дървета през изминалите две кампании, провеждане на практикуми по околната среда, участия в почистане на населените места, почистване от отпадъци и почистване на зелени площи.


Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389
РИОСВ Плевен
Организиране на изложба от служители на РИОСВ- Плевен по повод Световния ден на околната среда.
Тел. за контакти в РИОСВ Плевен:064/801768
РИОСВ Пловдив

БД Пловдив
10.00часа Организиране на “Кръгла маса “ с представители на държавни и общински институции, учебни заведения, научни институти и неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на околната среда на тема: “Устойчиво потребление и производство. Екологията като част от нашия бит и култура” в Дома на техниката, гр. Пловдив.
Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив: 032/270190

Тел. за контакти в БД Пловдив:032/628063
РИОСВ Русе
10.00часа Дискусия на тема "Въвеждане в производството на екологично чиста продукция"в заседателната зала на РИОСВ Русе. Лектор - Пенка Момчилова доктор на селскостопанските науки.

14.00 часа Откриване на фотоизложба с фотоси на Мина Букурова - МГ "Баба Тонка"в заседателната зала на РИОСВ-Русе. Изработка на икебана от ученици от екоклубовете, еколози, журналисти и общинари.Община Бяла
Откриване на "Зелената седмица" - беседи сред учениците в часа на класа.
Община Борово


СОУ”Св.Кл.Охридски”
09.00 часа Спортен празник
09.00 часа Конкурс за рисунка на асфалт
09.00 часа Преглед по Безопасност на движението – състезания с колела –.
Обявяване на конкурс за есе.
с.Обретеник
Основно училище

2-6 Юни
Изработване на хербарий от сухи цветя VI – VIII клас.
Поход до Великината пещера до с.Обретеник – 13,00 часа.
с.Г.Обланово
Основно училище

10.00 часа Изложба от рисунки “Моето селище чисто и приветливо” –

11.00 часа Рисунка на асфалт

с.Батин
Основно училище

14.00 часа Почистване на училищния двор .Община Сливо поле
Откриване дните посветени на "Зелената седмица" - беседи сред учениците в часа на класа.

Община Лозница
Изработване на екотабла и направа на екокът в СОУ "Христо Ботев" гр. Лозница, ОУ "Виделина" село Сейдол и ОУ "Христо Ботев" село Гороцвет.

Разпространяване на плакати и брошури.Община Цар Калоян
Почистване на замърсени терени в населените места.

Община Кайнарджа
Рисунка върху асфалт под надслова "Аз и природата".

Община Разград
Обявяване на конкурс за рисунка, карикатура, стихотворение и есе под надслов “ Земята – екорай “ – ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград
Кръгла маса на тема “ Зеленото богатство на планетата” – ЦУТНТ гр. Разград
Изработване на екотабла и екокътове – СОУ”Хр. Ботев” гр. Лозница, НУ”В. Левски” гр. Лозница, ОУ – с. Сейдол, ОУ – с. Гороцвет
Община Дулово
2 - 6 юни
Училищни спортно-туристически празници и излети сред природата.
Почистване на училищните дворове, районите около тях и архитектурните паметници в града и общината.
Организиране на изложби на цвета по училищата.
Изготвяне на екотабла и оформяне на кътове с подходящи материали.

Монтиране на къщички за птици.

Монтиране на кошчета за отпадъци

Ревю с екоматериали.


Кръгла маса /дискусия/ на тема "Бъдещето на града и неговото благоустрояване"
Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771

РИОСВ Стара Загора


09 часа – Експониране и представяне на Интернет страницата на РИОСВ Стара Загора – качествено нов дизаин, оформление и съдържание. Представяне на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, принципите на изграждане на националната екологична мрежа и елементите и в Старозагорска, Сливенска и Ямблска област.


09.30 часа - Заседание на общинската комисията и награждаване на победителите в конкурса за проект за рисунки върху контейнерите за събиране на битовите отпадъци, стопанивани от фирма “Сорико” в Община Нова Загора.
09.30 - Начало на реализацията на проект, номиниран от МОСВ в рамките на конкурса “Пролет 2003 г.”за почистване, озеленяване и естетическо оформление на бреговата ивица на язовир “Коприинка”. Работата ще продължи през цялата седмица.

Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
РИОСВ Смолян
Уроци по екология за най – малките: представяне на достъпна информация за опазване на околната среда на деца от Детски градини и подготвяне на изложби от природни материали и рисунки направени от децата.
Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764
РИОСВ Хасково
10.00 часа Откриване на седмицата с пресконференция .
11.00 часа Откриване на плакатна изложба с природозащитна тематика
2-5 юни Стартиране на проекти за почистване на замърсени с отпадъци речни течения,градски и крайградски, зелени зони, паркове, гдадини.

Стартиране на кампанията “Да изрисуваме контейнер”

Провеждане на общообразователни екочасове в училища и детски градини.

Организиране на забавни игри- викторини с природозащитна тема /с награден фонд/ по “Дарик-радио”-Хасково


Тел. за контакти в РИОСВ Хасково: 038/664608

3 юни
РИОСВ Благоевград

БД Благоевград
10.00 часа –Поставяне на табели с цел обознаване на резерват “Соколата”.Провеждане на еко-беседи с ученици от с.Игралище,общ. Струмяни.
10.00 часа –Поставяне на табели с цел обозначаване на резерват “Конгура”.Провеждане на еко-беседи с ученици със специфични образователни потребности от Помощно училище “Св.Св.Кирил и Методий”, град Петрич.
10.00 часа –Поставяне на табели с цел обозначаване на резерват “Али ботуш”. Провеждане на еко-беседи -деца от Детски дневен център за социална и духовна интеграция “Приятели” с. Петрово, общ. Сандански, работещ с Дом за социални услуги за деца с физически и

09.00 часа -Семинар на тема: “Програми за устойчиво развитие”- представяне на идеята за устойчиво развитие, чрез обмяна на информация и знания.


Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161

Тел. за контакти в БД:073/82992
РИОСВ Велико Търново
10.00 часа Кръгла маса с учителите по биология, география и химия от региона на тема: “Да променим поведението на подрастващите- да пазим природата-екологично образование в съвременни реалности” в информационния център на РИОСВ, организирано съвместно с РИО на МОН гр. Велико Търново.
Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351
РИОСВ Враца
Откриване на опознавателен маршрут “Воеводин дол – Скакля” в резерват “Врачански карст”.

Организатор: РИОСВ


Тел. за контакти в РИОСВ Враца:092/24761

РИОСВ Монтана

18.00 чaсa – Младежки дом – Белоградчик, дискусионна среща за представяне на Европейската мрежа за защитени територии – Natura – 2000


Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960
РИОСВ Пазарджик
2-3 юни – Детски екологичен лагер – с. Паталеница

30 деца от Пазарджик и с. Паталеница ще се съберат в двора на Паталенското училище. Децата от Пазарджик са ромски ученици ръководени от Зоя Симеонова. В продължение на 2 дни децата ще изучават и рисуват красивата природа в с. Паталеница. Ще се учат да познават и опазват билки. Ще почистят района около старинната църква “Св. Димитър” в селото.

Вторият ден децата ще представят на лятна сцена в училищния двор еко-театъра “Живи цветове”. Предвидено е направата на хвърчила “Лицето на нашата природа”
Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389
РИОСВ Пловдив

БД Пловдив
10.00 часа Провеждане на конкурс за най- оригинална детска рисунка на асфалт на тема “Красотата на моята България”. Конкурсът ще се проведе на Комплекс “Гребна база” гр. Пловдив.
13.30 часа Акция за почистване на парк “Отдих и култура”/зад “Братската могила”/, гр. Пловдив с ученици от Пловдивски учебни заведения.
11.30-15.00 часа Две представления на спектакъла “Живата река”от детската куклено-театрална студия “Пакостник” при читалище “Зора”, гр. Сливен пред ученици от гр. Пловдив.
Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив:032/270190

Тел. за контакти в БД Пловдив:032/628063
РИОСВ Русе
10.00 часа Открит урок в градинката пред Община Русе от деца в ЦДГ "Слънце" гр. Русе.

Община Бяла

Ученици от СОУ "П. Волов" ще организират акции за засаждане на дървета и цветя в училищния двор.Община Борово
СОУ”Св.Кл.Охридски”
18.00 часа Радиопредаване за природата и прочитане на най – хубавите есета от конкурса “Борово – чист и приветлив град”.
с.Обретеник
Основно училище

14.00 часа Почистване на училищния двор .


с.Батин
Основно училище

14.00 часа Варосване на бордюри около училищния двор .


14.00 часа Окопаване на дръвчета в училищния двор.
Община Лозница

Почистване на училищен двор и оформяне на цветни алеи в НУ "Васил Левски" гр. Лозница.
Община Цар Калоян


Почистване на речно корито.Община Разград
Презентация на проект “ЕКОРАЙ” пред медиите / проектът е спечелил 2000 лв. от МОСВ / - ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград
Организиране на конкурс за рисунка, есе, разказ на тема “Как да спасим природата?” – СОУ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян
Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771
РИОСВ Стара Загора
12.30 часа – Представяне на биологичното разнообразие в България и община Нова Загора в светлината на изискванията за неговото съхраняване и опазване на програма НАТУРА 2000 пред учениците от паралелките с разширено изучаване на биология при СОУ “Христо Ботев, град Нова Загора.
Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
РИОСВ Смолян
Интервю по регионалното радио “Чан” за запознаване с целите на кампанията и представяне на програмата с предвидени мероприятия посветени на 05 юни и Зелената седмица
Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764
РИОСВ Шумен
Откриване на “Екостена” в СОУ “Панайот Волов”- гр. Шумен, награждаване на ученици.
Тел. за контакти в РИОСВ Шумен:054/57460
ДНП “Рила”
Пресконференция на инициативен комитет за учредяване на годишни национални награди за природозащитата на името ма Мими Праматарова по случай 47 години от рождението й.
Тел. за контакти в ДНП “Рила”:073/80537
ДНП “Пирин”
Демонстративни състезания по Спортно ориентиране и делтапланеризъм от членове на клуб “Прилеп” гр. Гоце Делчев /ученици от клас планински водачи” гр. Банско/
Тел. за контакти в ДНП “Пирин”07443/8203
БД Варна
Участие в откритин уроци на тема: “Да променим отношението си към околната среда” във Варненски училища.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна:052/634581

4 юни
РИОСВ Благоевград

БД Благоевград
10.00 часа -Почистване на зона за отдих “Попови ливади”-м. Лагера от ученици в помощно училище “Васил Левски”- град Гоце Делчев.
10.00 часа –Постановка на детска пиеса с екологична насоченост “Градинката на Катя” – в парк “Бачиново”, гр. Благоевград.
Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161

Тел. за контакти в БД:073/82992
РИОСВ Варна

БД Варна
11.00 часа Диалог с представители на бизнеса от областбВарна и Добрич, работещи в областта на устойчивото потребление и производство, възобновяема енергия, представяне на проекти в тази област в конферентнатан зала на РИОСВ- Варна.
Провеждане на еко-викторина и тематични състезателни игри. Почистване на територията на природен парк “Златни Пясъци”-организира се съвместно с БДЧР, Национална скаутска организация на България.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна 052/634581

Тел. за контакти в БД Варна:052/631447
РИОСВ Велико Търново
Участие на експерти от РИОСВ в конкурсите за рисуване на контейнери в общините на тема:”Екологична защита на планетата Земя”.
Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351
РИОСВ Монтана

11 часа - Провеждане на обществено обсъждане за обявяване на Природен парк “Белоградчишки скали”в град Белоградчик.


Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960
РИОСВ Пазарджик

17.30 ч. - Концерт със съдействието на Военен клуб – Пазарджик с участието на детски ансамбъл за народни танци, Театрална трупа, Клуб по спортни танци и много други на площад “Константин Величков”- Пазарджик


Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389
РИОСВ Пловдив

БД Пловдив
08.00-13.00 часа Провеждане на открити уроци в СОУ “Патриарх Евтимий”,гр. Пловдив на здравно екологична тематика:

“Богатството на природата е нашето здраве”

“Тайните на зелената аптека”
17.00 часа Откриване на фотоизложба и провеждане на фотоконкурс за учащи се на екологична тематика “Красивото и грозното около нас”.Експозицията на фотоизложбата ще се проведе в “Центъра за ученическо творчество”- гр. Пловдив от 8 юни до 15 юни.
Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив:032/270190

Тел. за контакти в БД Пловдив:032/628063
РИОСВ Русе

14.00 Рисунка върху контейнер на тема: "Как бих искал да изглежда средата, в която живея".Община Бяла

Изложба на детски рисунки на тема "Опазване на околната среда"Община Борово
СОУ”Св.Кл.Охридски”
09.00 часа Почистване на района на училището.

Община Сливо поле

Конкурс на детска рисунка на асфалт под надслов "Това е моята природа"
Община Лозница

Почистване на училищен двор и оформяне на цветни алеи в СОУ "Христо Ботев" гр. Лозница
Община Цар Калоян

Провеждане на викторина на цветята в детските градини на територията на общината.
Община Кайнарджа

Изложба-конкурс за най-добре изработена картичка или плакат.
Община Разград
Издаване и разпространение на брошури “Отпадъците”, “Гората” и “Опазване на биоразнообразието” - ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград

Изработване на екотабла и екокътове – СОУ “Хр. Ботев” гр. Кубрат

Радиопредаване на тема “Да опазим земята чиста за поколенията” – ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград

Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771

РИОСВ Стара Загора

9.30Конкурс за оформление на градинските зелени участъци от училищния двор на рисунки върху контейнерите за събиране на битовите отпадъци в района с ученици от НУ “Любен Каравелов” Чирпан.

11.30 часа“ЕКО БТВ новини” – излъчване по местна кабелна телевизия от учениците от Техникум по химически и биотехнологи.
13.30 часа - Обявяване на резултатите от конкурите за детски есе, рисунка, разказ и стихотворение, посветени на ПП “Сините камъни”
Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
РИОСВ Смолян
Уроци по екология за деца в неравностойно положение от Домове за сираци. Мероприятието ще се проведе във два дома с деца от различни възрастови групи.


  • За деца в предучилищна възраст – представяне на достъпна информация, под формата на игри и рисунки на екологични теми.

  • За ученици – запознаване с компонентите на околната среда и факторите на въздействие, организиране на дискотека с викторина върху представения материал.


Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764
ДНП “Рила”
Пресконференция на инициативен комитет за учредяване на годишни национални награди за природозащитата на името на Мими Праматарова по случай 47 години от рождението й.
Тел. за контакти в ДНП “Рила”073/80537
ДНП “Пирин”
Гостуване в Дневен дом за деца с физически и психически проблеми гр. Разлог със спектакъла “Градинката на Катя”.
Тел. за контакти в ДНП “Пирин”07443/8203

5юни
РИОСВ София
Еко-ферма “Чемерник”

Провеждане на зелено училище и обучение по “Оцеляване” в природата, което включва:

ЕЗДА

- на манежДЕН В ПЛАНИНАТА

-ориентиране в планината

-показване на някоинособености при планинско спасяване

-оцеляване в планината и първа помощ

ИГРИ

-дърпане на въже-футбол
Тел. за контакти в РИОСВ София:02/9559362
РИОСВ Благоевград
Конкурс на тема “Да изрисуваме контейнер”
Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161
РИОСВ Бургас
Посещение на Бургаски училища - СОУ “Кирил и Методий” и Помощно училище “Отец Паисий” и изнасяне на открити уроци на тема:

  1. Богатото биоразнообразие в Бургаски регион.

  2. Устойчиво потребление, производство и ограничаване вредното въздействие на отпадъците.


Тел. за контакти в РИОСВ Бургас:056/813207
РИОСВ Варна
Запознаване на ученици с биоразнообразието на Черно море в Аквариум- гр. Варна –съвместно с БДЧР и Институт помрибни ресурси.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна:052/634581
РИОСВ Велико Търново
10.00 часа Награждаване на изявени еколози и фирми, изпълняващи екологичното законодателство на България. Награди за медии, отразяващи обективно работата по опазване на околната среда в региона.
Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351

РИОСВ Враца

Провеждане в общините на конкурс на тема “Да изрисуваме контейнер”.


Тел. за контакти в РИОСВ Враца:092/24761
РИОСВ Монтана

Берковица

Кръгла маса на тема “Аз и природата” с ученици от Гимназия “Д-р Иван Панов” и Лесотехническа гимназия


вършец
11:15ч. – 11:45 ч. – Радиопредаване на тема:”Да променим поведението си към околната среда”. Организатор: ОДК, СОУ “Иван Вазов” , местен радиовъзел.
13:00ч. – 14:00 ч. – беседа на тема: ”Минералната вода на Вършец – глътка здраве” /история на балнеологията, разглеждане на градска музейна сбирка/. Организатор: ОДК, СОУ “Иван Вазов” , общинска музейна сбирка.
14:00ч. – 15:00 ч. – Разглеждане местата на находките от римско време, свързани с балнеологията. Организатор: ОДК, СОУ “Иван Вазов” , музейна сбирка.
15:00ч. – 16:30 ч. – рисунка на тема “Природата около нас” и заснемане на обекти, замърсени с битови отпадъци или на интересни природни обекти. Организатор: ОДК и СОУ “Иван Вазов”.
Видин
СОУ “Любен Каравелов”-
09.00 - 10.00 часа - почистване на училищния парк и парка “Владикина бахча”
10.00 - 11.00 часа – уроци по биология, география, химия, физика и изобразително изкуство в парковете на гр. Видин
11.30 - 13.00 часа – Викторина – състезание между училищни отбори на тема ”Моето поведение и опазването на околната среда”
Издаване на специален брой на вестник “Жар”, посветен на темата “да променим своето поведение”
Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960
РИОСВ Пазарджик
14.00 ч. – Викторина с Екоклуб “Млади Еколози” към Математическа гимназия “К. Величков” – Пазарджик.
Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389
РИОСВ Плевен

БД Плевен
Демонстративни измервания на параметрите на околната среда в наситен район с учебни и медицински заведения, и спортни съоръжениямс участие на деца в неравностойно положение.
Съвместен семинар с Басейнова дирекция- Плевен на теми:

Рационално използване на водите и разрешителен режим;

Посещение на екологични обекти в общините Априлци и Троян и среща с водоползватели.
Посещение на помощно училище, интернат-гр. Д. Дъбник, обл. Плевенс деца в неравностойно положение.
Тел. за контакти в РИОСВ Плевен:064/801768

Тел. за контакти в БД 064/803279
РИОСВ Пловдив

БД Пловдив
10.00 часа Организиране на конкурс на тема :”Да изрисуваме контейнер”.
13.30 часа Провеждане на екологична екскурзия за запознаване на ученическите екологични клубове в град Пловдив с влажните зони и лонгозните съобщества в поречието на Марица и мерките за тяхното съхранение.Посещение на влажна зона с лонгозна гора до с. Виница- експресни методи за оценка качествата на водите, флористичен анализ на лонгозната фитоценоза и наблюдения на редки представители от гнездящата орнитофауната.
Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив:032/270190

Тел. за контакти в БД032/628063
РИОСВ Русе


10.00часа Кръгла маса на тема: "Устойчиво биологично производство - билки, етерично маслени култури" с лектор от Фондация "Биоселена" в зала №1 на Община Русе.
Община Бяла

"Чиста класна стая, чисто училище" - акция за почистване на училищните дворове и околоучилищните пространства във всички училища на общината. Конкурс за най-добра фотография на тема, свързана с опазването на природата.


Община Борово
СОУ”Св.Кл.Охридски”
09.00 часа Туристически поход до язовира .
с.Батин
Основно училище
Рисунка на тема “Аз живея в чиста околна среда” – 15,00 часа.
Община Ценово

Почистване на замърсени терени в населените места.


Община Сливо поле

Провеждане на викторини във всички училища - "Какво знаем за опазването на околната среда"


Община Лозница

Почистване на училищен двор в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Ал. Стамболийски" гр. Лозница.

Община Цар Калоян

Конкурс на тема "Моята природа" в училищата на общината.

Община Кайнарджа

Почистване на замърсени терени в населените и извъннаселените места и засаждане на цветя на територията на общината.


Община Разград
Конкурс за разказ, есе и рисунка във връзка със Световния ден на околната среда 5 юни и изложение на най-добрите материали/ Дом на техниката и ЦУТНТ гр. Разград/.
Изложение на тема “Да преоткрием природата” с участието на всички основни училища в гр. Разград – ЦУТНТ гр. Разград
Изложба на цветя – ЦУТНТ гр. Разград
Организиране на фотоконкурс и изложба на тема “Природата през очите на децата” - ПУИ”Д-р П. Берон” гр. Кубрат
Изработване на екотабла посветени на Световния ден на околната среда – СОУ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян
Почистване на училищния двор и районите около него – СОУ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян

Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771РИОСВ Стара Загора
Ден на отворени врати за РИОСВ. Демонстративни измервания на качествата на атмосферния въздух и обработка на водни и почвени проби.

10.30 часа – Демонстрационно представяне на биомониторингови изследвания на качествата на водите на река “Бедечка” - пробонабиране и определяне на биотичен индекс с участието на студенти ІІІ курс специалност “Екология” при Тракийски университет

10 часа – Огкрито заседание на младежкия парламент съвместно с клуб “Зелени патрули” на тема “Да променим своето поведение” – дискусия за опазването на околната среда.

15 часа - Награждаване на номинираните участници в конкурите за детски есе, рисунка, разказ и стихотворение, посветени на ПП “Сините камъни” в управлението на Природен парк “Сините камъни”Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
РИОСВ Смолян
Почистване на площи в района Смолянски езера от РИОСВ – Смолян
Организиране на “рисунки върху контейнер”.
Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764
РИОСВ Хасково
Обръщение на Директора на РИОСВ- Хасково /чрез средствата за масово осведомяване/ по случай Световния ден на околната среда.
Официално представяне годишния доклад за състоянието на околната среда-2002г. за региона на Инспекцията.
Отчитане на резултатите от проведените мероприятия и награждаване на изявили се участници.
“Ден на отворените врати” в РИОСВ –демонсрация пред учащи се на пробонабиране и анализ на въздушни и водни проби.
“Ден на отворени врати”-АСКАВ-Димитровград- изнасяне на лекция пред учащи се за състоянието на атм. въздух в района на Димитровград и демонстрация на пробонабиране и анализ на въздушни проби.
Посещение на деца от дом “Асен Златарев- Хасково в резерват “Вълчи дол”; изнасяне лекция на място; почистване от битови отпадъци на подходите към резервата, възстановяване на маркировки и табели.
Тел. за контакти в РИОСВ Хасково:038/664608
РИОСВ Шумен
Световен ден на околната среда в РИОСВ – гр. Шумен.

Открити врати за граждани и медии;

Среща “Кръгла маса” със студенти и учители от региона на Шумен и Търговище за екологичното обучение;

Популяризиране на литературен конкурс “Свят в капка вода”;

Организиране и отчитане на конкурса “Да изрисуваме контейнер”.
Тел. за контакти в РИОСВ Шумен:054/57460
ДНП “Рила”
14.00 часа Тържество по повод Световния ден на околната среда в КК “Паничище”
Тел. за контакти в ДНП “Рила”:073/80537
ДНП “Централен Балкан”
Община Габрово
“Европейска мрежа Защитени територии PAN Parks-съхранена природа- устойчив туризъм”-разговор- дискусия за представяне на НП Централен Балкан към Европейската мрежа.
Тел. за контакти в ДНП Централен Балкан”:066/801277
ДНП “Пирин”
Дискотека и викторина “Познавате ли Пирин?” с ученици от средните училища от гр. Банско и гр. Разлог.
Тел. за контакти в ДНП “Пирин”:07443/8203
БД Варна
Обръщение на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район по TV по повод Световния ден на околната среда.
Oбразователен тур с кораб по Белославско езеро за отличени деца в конкурси.
Обмяна на опит и празнуване в природен парк “Златни Пясъци”.
Участие в открит урок на тема:Да променим отношението си към околната среда” в ОУ “Климент Охридски” в град Бургас.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна:052/634581
6 юни
РИОСВ София
Конкурс на тема “Да изрисуваме контейнер”
Честване на 60 години от обявяването на сегашния Поддържан резерват “Острица” за народен парк, в гр. Перник и хижа “Острица” под мотото: “Не сме от вчера в природозащитата- 60 години резерват “Острица”
Тел. за контакти в РИОСВ София:02/9559362
РИОСВ Варна
Среща в КК “Камчия” с представители на туристически фирми и ръководствата на община Аврен и Долен чифлик на тема: “Екологични проблеми в курортните комплекси”
Дискусия с участието на учители на тема: “Екологичното образование във Варненски регион”- представяне на ученическо творчество в конферентната зала на РИОСВ- Варна съвместно с клуб Интелект”.
Извършване на наблюдение, анализ с познавателна цел на водите на река Камчия съвместно с БДЧР и МЕО “Екомисия”.
Екскурзия с познавателна цел и проучване на района на Върбишкия проход съвместно с БДЧР, РИОСВ- Варна, РИОСВ- Шумен и ТД “Галата”.
Тел. за контакти в РИОСВ Варна:052/634581
РИОСВ Велико Търново
Среща на РИОСВ Велико Търново с колективите на РИОСВ-Враца и РИОСВ-Русе в информационната зала на Инспекцията.
Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново 062/620351
РИОСВ Монтана
вършец

10:00ч. – Откриване на фотоизложба и на изложба на детски рисунки на тема - ”Природата около нас” и награждаване на победителите от предварително обявения конкурс за написване на есе и стихотворение на тема - “България – това е моята природа”. Организатор: ОДК, СОУ “Иван Вазов” и Общинска художествена галерия.


14:00ч. – “Да изрисуваме контейнер!”. Организатор: ОДК, СОУ “Иван Вазов” и “БКС” еоод – вършец.

Белоградчик
Открит урок с деца от ДДЮ “Надежда” с представяне на “Зеления пакет” – интерактивно методическо ръководство за учители

Не се предвижда финансиране на дейностите.Видин
СОУ “Любен Каравелов”-
10.00 часа - Посрещане на официална делегация от гр. Крайова, която включва представители на училища, НПО и еколози
11.00 - 12.00 часа – Среща с областния управител на гр.Видин
14.00 - 16.00 часа – Разглеждане на градските паркове
18.00 - 19.00 часа – На кораба “видин” в движение ще се проведе кръгла маса на тема: ”заедно да променим своето поведение и опазим природата на България и румъния”, с участието на деца от Видин и Калафат, еколози, официалната делегация от гр.Крайова
20.00 - 24.00 часа – Екодискотека в Младежки дом Видин
Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960
РИОСВ Пазарджик
10.00 ч. - Посещение на “Пещера Снежанка” с ученици от СОУ “Г. Брегов” – Пазарджик и почистване на екопътеката до нея и м. Цигов чарк.
Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389
РИОСВ Пловдив
Работна среща на ученическите екологични клубове от гр. Пловдив, участвали в Националната кампания “България ДА! Това е моята природа!” с цел изготвяне на програма за бъдещи съвместни действия в областта на опазване на околната среда. Срещата ще се проведе в местността “Цигов чарк”. Ще се организират посещения на защитени природни обекти и територии- пещера “Снежанка” и биосферен резерват “Мантарица”
Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив:032/270190
РИОСВ Русе
Изложба в училищата на рисунки на тема "Аз искам чист град тук и сега!"

Община Бяла

Празник на цветята - изложба в училищата. "Аз искам чист град, тук и сега" - конкурс рисунка на асфалт.


Община Борово
СОУ”Св.Кл.Охридски”
Откриване на изложба по екология и опазване на околната среда в училище.

с.Батин
Основно училище

.

Викторина “Опазването на природата – наша отговорност” – 14,00 часа.


Община Ценово

Изработване на екотабла, направа на екокътове.

.

Община Сливо поле

Връчване награди на победителите и викторините, в мероприятията посветени на Зелената седмица.


Община Лозница

Организиране на поход на ученици от местните екоклубове към ОДК - Лозница.


Община Цар Калоян

Организиране на поход до НП "Бели Лом" с общинска администрация и ученици от СОУ "Христо Ботев" Цар Калоян.


Община Разград
Поход на ученици от екоклубовете към ОДК – гр. Лозница
Изложба на екокостюми – ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград
Засаждане на рози от випуск 2003 на ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград
Почистване на училищните дворове и оформяне на цветни алеи – гр. Лозница: НУ”В. Левски”, СОУ”Хр. Ботев” и ПГВМЗ”Ал. Стамболийски”
Изработване на картички и плакати на тема “Как да спасим природата?” и организиране на изложба на същата тема – СОУ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян
Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771

РИОСВ Стара Загора

10.30 часаУчредително заседание на Инициатевен комитет за създаване на модел за алтернативен на автомобилния транспорт в град Стара Загора с участието на представители на Областна администрация, РИОСВ, Общината, ХЕИ, КАТ, Тракийски университет – катедра “Хигиена и екология” при Медицински факултет, Младежки общински съвет, Организация за оцеляване “Багатур”и други НПО.

11.30 часаОбсъждане на концепцията за екологичните възможности на общината под мотото “ Опазване на дивата природа – ЗАЩО НЕ? с участието на представители на училищата, Регионалното управление по горите и Държавното лесничейство, общината, екополиция... Програмата включва оъщо така утвърждаване на символ-емблема на опазването на природата в района, посещение в ЦРРРВ, поемане на шевство от училища и паралелки над отделни питомци и утвърждаването им като симвли на защита на природата....
14.30 часа - Финализиране на почистването на бреговете и живото сечение на река Гюрля в регулация на Горно Черковище от ученици от селото. Конкурс за най-добре оформен участък.

Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
РИОСВ Смолян
Почистване на водоема и местността “Хайдушки поляни – Имарет дере” от РИОСВ – Смолян
Тел. за контакти в РИОСВ Смолян :0301/62764
РИОСВ Хасково
Посещение на журналисти, учащи се и служители на РИОСВ до Маджарово; запознаване/лекция с проекта за природен парк “Източни Родопи”; почистване от битови отпадъци, възстановяване на маркировки и табелки в районите на защитените местности край града.
Тел. за контакти в РИОСВ Хасково:038/664608
ДНП “Пирин”
Демонстративно занятие “Потушаване на умишлено предизвикан пожар на територията на парка”.
Тел. за контакти в ДНП “Пирин”:07443/8203

7 юни
РИОСВ София
Традиционно пролетно почистване на ПП “Витоша”
Тел. за контакти в РИОСВ София:02/9559362
РИОСВ Благоевград
Акция за почистване на района на Рилски манастир- “Кирилова поляна”
Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161
РИОСВ Велико Търново
Посещение на местността “Ксилифор”, с. Арбанаси или манастир.
Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351
РИОСВ Плевен
Организиране на конкурс с рисунки върху контейнер на тема: “Не изхвърляй и не разпилявай – за чиста околна среда”.
Тел. за контакти в РИОСВ Плевен:064/801768

РИОСВ Русе
10.30 часа Почистване на Лесопарк - Липник от екоклубовете.
12.00 часа Посещение на пещерата "Орлова чука"/в лесопарк “Липник”/.

Община Ценово

.

Поход до близка местност.Община Сливо поле

Поход сред природата.


Община Кайнарджа

Регионален фолклорен празник в с. Кайнарджа.


Община Силистра
Поддържан резерват "Сребърна"
Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда "Сребърна-03" и конкурси на рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема "Земята наш дом".
Община Тутракан
Организиране на походи до защитена територия "Калимок - Бръшлян", провеждане на семинари на екологична тематика, изработване на еко -табла, плакати, брошури, картички.
Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771
РИОСВ Стара Загора
10 часаСъстезание по спортен риболов за подрастващи на язовир “Копринка” .

Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447
ДНП “Рила”
10.00 часа Акция за почистване района на Рилски манастир –м. “Кирилова поляна”
10.00 часа Акция за почистване района на КК “Трещеник”-м. “Нехтеница” в ПУ “Якоруда”
10.00 часа Акция за почистване района на м. “Вапата”- м. “Вапски езера” в ПУ “Белица”.
10.00 часа Акция за почистване на територията на НП “Рила” около яз. “Белмекен” в ПУ “Белово”.
10.00 часа Опознавателни маршрути в НП “Рила”- парков участък “Костенец”.

Първа група: м. “Миликини ниви” в ПУ “Костенец”

Втора група: м.”Дъбово дере” в ПУ “Костенец”.
Тел. за контакти в ДНП “Рила”:073/80537
ДНП “Централен Балкан”
Почистване на НП Централен Балкан.
Тел. за контакти в ДНП “Централен Балкан”066/801277ДНП “Пирин”

Познавателно посещение в резерват “Баюви дупки-Джинджирица

Почистване туристически маршрути от ученици от гр. Банско, гр.Кресна, гр. Разлог.


Тел. за контакти в ДНП “Пирин”:07443/8203

9 юни
РИОСВ Смолян
Посещение и запознаване с дейността на единствената в страната станция за Фонов Мониторинг – Фонова станция “Рожен”, на студенти специалност “Екология”
Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764
11 юни
РИОСВ Шумен
Официално откриване на Пречиствателна станция за отпадни води в град Шумен.

Среща на колектива на РИОСВ с Министър Арсенова относно работата на РИОСВ.
Тел. за контакти в РИОСВ Шумен:054/57460
12 юни
РИОСВ Шумен
Презентация на доклад “Състояние на околната среда” 2001 на РИОСВ- гр. Шумен.
Тел . за контакти в РИОСВ Шумен:054/57460

26.05.2003г.


Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Kampanii -> svet den okolna sreda
svet den okolna sreda -> На ц и о н а л н а п р о г р а м а за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни
svet den okolna sreda -> Световния ден на околната среда 5 юни 2010 г. Под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда
svet den okolna sreda -> Световен ден на околната среда 5 юни 2011
svet den okolna sreda -> 5 юни Световен ден на околната среда Инициативи на регионалните структури на мосв
svet den okolna sreda -> 5 юни Световен ден на околната среда Инициативи на регионалните структури на мосв
svet den okolna sreda -> 2004 г. “Търсят се живи или мъртви морета и океани”
svet den okolna sreda -> Мото "Да променим поведението си към околната среда"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница