Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часовеДата14.08.2018
Размер123.31 Kb.
ТипПрограма
....................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището)

УТВЪРЖДАВАМ: ........................................

(име и фамилия на директора)ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЕНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

I КЛАС
32 учебни седмици по 1 час седмично

Учебна седмица

Тема

Компетентности като очаквани резултати

Нови понятия

1

2

3

4

I срок

Предбуквен период

1.

На училище.

Съставяне на устен текст по картина.

Изречение.

Писане на елементи на букви.
Участва в комуникативноречева ситуация по конкретна тема.

Пише правилно елементите на буквите.разказ

елементи на буквите2.

Съставяне на изречения по модел.

Дума.


Писане на елементи на буквите.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Различава дума от изречение.

Свързва правилно думите в изречения.

Пише правилно елементите на буквите.изречение

дума


3.

Сричка.

Звук.


Писане на изучените елементи в комбинации.

Открива звуковете в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

Разграничава звук от буква.

Разграничава сричките в думата.

Пише правилно елементите на буквите в комбинации.


сричка

звук


дума

Буквен период

4.

Гласни звукове А, Е. Звукови модели на думи.

Разграничава гласни от съгласни звукове.

Разпознава малка и главна буква (печатни и ръкописни).печатна и ръкописна буква

главна и малка буква5.

Гласни и сонорни съгласни звукове А, Е, М, Н.

Моделиране на думи.Разграничава гласни от съгласни звукове.

Разпознава малка и главна буква (печатни и ръкописни).

Използва главна буква при писане на собствените имена.


печатна и ръкописна буква

главна и малка буква6.

Гласни и сонорни съгласни звукове Н, О, И.

Имена на хора.Разграничава гласни от съгласни звукове.

Разпознава малка и главна буква (печатни и ръкописни).

Използва главна буква при писане на собствените имена.


печатна и ръкописна буква

главна и малка буква7.

Сонорни съгласни и гласни звукове Р, Л, Ъ. Съставяне на изречения по модел.


Свързва правилно думите в изречението.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.звук

дума


изречение

точка


1

2

3

4

8.

Гласни звукове Ъ, У. Съставяне на изречения по модел.

Свързва правилно думите в изречението.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.звук

дума


изречение

точка


въпросителен знак

9.

Гласни звукове А, Е, О, И, Ъ, У.

Буква Я.

Обобщение.

Изречения – препис.Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

печатна и ръкописна, главна и малка буква

удивителен знак10.

Сонорни съгласни звукове М, Н, Р, Л, Й. Обобщение.

Четене на текст. Упражнения.Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и.

Различава писмен от устен текст.


звук

дума


изречение

текст


11.

Беззвучна и звучна съгласна Т, Д.

Четене на текст. Упражнения.Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица. Различава писмен от устен текст.


Звук

дума


изречение

текст


12.

Беззвучна и звучна съгласна С, З. Четене на текст. Упражнения.

Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Различава писмен от устен текст.Звук

дума


изречение

текст


1

2

3

4

13.

Беззвучна и звучна съгласна К, Г.

Четене на текст. Упражнения.Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Различава писмен от устен текст.звук

дума


изречение

текст


14.

Беззвучна и звучна съгласна П, Б.

Четене на текст. Упражнения.Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Различава писмен от устен текст.звук

дума


изречение

текст


15.

Беззвучна и звучна съгласна Ф, В.

Четене на текст. Упражнения.Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Различава писмен от устен текст.звук

дума


изречение

текст


16.

Беззвучна и звучна съгласна Ш, Ж.

Четене на текст. Упражнения.

Препис.


Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение, текст).

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Различава писмен от устен текст.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.


звук

дума


изречение

текст


1

2

3

4

17.

Беззвучни съгласни Ч, Х, Ц.

Четене на текст. Езикови задачи.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пренася правилно части от думи.звук

дума


изречение

текст18.

Беззвучни съгласни. Обобщение.

Четене на текст. Езикови задачи.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пренася правилно части от думи.звук

дума


изречение

текст


II срок

19.

Съгласни звукове – обобщение.

Четене на текст. Езикови задачи.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пренася правилно части от думи.звук

дума


изречение

текст


20.

Букви Щ и Ю.

Четене на текст. Езикови упражнения. Препис.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пише правилно в думи щ, ю.

Пренася правилно части от думи.


звук

дума


изречение

текст


1

2

3

4

21.

Букви Щ, Ю, Я. Четене на текст. Езикови упражнения. Препис.

Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пише правилно в думи щ, ю, я.

Пренася правилно части от думи.


звук

дума


изречение

текст


22.

Буква ь. Буквосъчетания ьо и йо.

Четене на текст. Езикови задачи. Препис.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пише правилно в думи й, ьо, йо.

Пренася правилно части от думи.


звук

дума


изречение

текст


23.

Дж и дз.

Четене на текст. Езикови задачи.Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Различава дума от изречение.

Разбира лексикалното значение на думата.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пише правилно в думи дж, дз.

Пренася правилно части от думи.


звук

дума


изречение

текст


24.

Азбука.

Азбучен ред. Подреждане на думи по азбучен ред.Познава реда на буквите в българската азбука.

Познава печатните и ръкописните букви от българската азбука.буква

азбука


азбучен ред

25.

Четене на текст. Препис.

Различава писмен от устен текст.

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.


общуване

текст


26.

Диктовка.

Определя границите на изречението в текста.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Разпознава препинателните знаци за край на изречение – точка, въпросителен и удивителен.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Пренася правилно части от думи.


дума

изречение

текст


27.

Речев етикет.

Четене на текст. Езикови задачи.Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба).

общуване

28.

Текст. Четене на текст.

Участници в случката. Препис.Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.


общуване

текст


Следбуквен период

29.

Устен преразказ. Допълване на липсващи думи в текст.

Разпознава приказка.

Преразказва устно достъпни за възрастта малки по обем разкази, кратки народни, преразказани (авторизирани) и авторски приказки.приказка

книга


страница

корица


30.

Съчинение по серия от картини.

Разпознава приказка, разказ.

разказ

31.

Гатанки.

Разпознава приказка, разказ, стихотворение, гатанка.


гатанка

стихотворение

книга, страница

корица


32.

Kакво знам в края на 1. клас.
Дата ............................... Изготвил: ........................................

(подпис, трите имена)


Каталог: Razpredelenia-Bulvest
Razpredelenia-Bulvest -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по история и цивилизации за клас
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница