Проводник на благословениеДата23.10.2018
Размер36 Kb.
#94400
ПРОВОДНИК НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Когато се фокусираме върху правенето на благодеяния, вече сме на тясната пътечка на щастието и пълнотата в живота. Това е начинът, по който Бог е замислил всяко нещо да функционира. Слънцето дава светлина, земята дава храна за растенията и т.н. и т.н...

Добре е да си благослвоен, но по-добре е, щом си благословен, да станеш проводник на благословение. По-блажено е да дава човек, отколкото да приема (Деяния 20:35).

Избери да бъдеш проводник на благословение. Откажи да стискаш за себе си. Не складирай за себе си пари, информация, знание, търговски артикули и т.н. ... Ако избереш да си проводник на благословение, Бог ще те благослови толкова, че да могат всички народи да бъдат благословени чрез тебе.

ПОСВЕЩЕНИЕ преди БЛАГОСЛОВЕНИЕ


(Битие 12:1-3; Исус Навиев 24:2; 1 Солунци 1:9;

Римляни 6:1-2; 12:1-2; 13:14; Филипяни 4:8; Матей 6:33)
Бог не благослови Авраам докато беше в Ур Халдейски. Бог първо трябваше да го изведе от идолопоклонството и греха (Исус Навиев 24:2). Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом беше ясното слово на Бога към Аврам (Битие 12:1). Това беше истинско обръщане от идолите към живия Бог (1 Солунци 1:9).

За Аврам това означаваше:  • Ново място за ЖИВЕЕНЕ, нов начин на ЖИВОТ, нов ЖИВ Господ

  • Ново ПРЕДНАЧНАЧЕНИЕ, ново ПОСВЕЩЕНИЕ, ново ПОДЧИНЕНИЕ

  • Ново СЕМЕЙСТВО, нов СЕМЕЕН ДОМ, нов водач на СЕМЕЙСТВОТО.

Благсоловението не дойде, докато Авраам не се покори на Бога. Благословението винаги следва посвещението. Да очакваме Божието благослвоение и благодат, докато живеем в грях и служим на идолите, е загуба на време (Римляни 6: 1-2).

Преди да дойде благословението ние трябва да сме поверили душите си на Господ в спасението (Матей 6:33), да сме посветили нашите тела на Бога в праведно живеене (Римляни 12:1-2; 13:14), да сме предали умовете си на Бога чрез правилно мислене (Римляни 12:1-2; Филипяни 4:8).

ПРАВО НА ИЗБОР пред БЛАГОЧЕСТИВИТЕ


(Второзаконие 30:1,15,19; 4:5-10; 11:26-29; 27:11-26; 28:1-68; 32:28,29; Псалми 118:17; 2 Тимотей 2:7)
Благсолвението не идва автоматично щом повярваме. Необходим е съзнателен ИЗБОР. Израел, като нация принадлежаха на Бога, но те също трябваше да направят своя избор. Бог постави пред тях благословение и проклеятие, живот и смърт, добро и зло и те трябваше да изберат едно от двете. Бог ги посъветва да изберат благословението, живота и доброто, но все пак, изборът беше техен (Второзаконие 30:1,15,19).

Дори днес Бог може да ни покаже най-добрия начин за действие, Той може да ни даде най-добрия съвет как да движим нашите дела, но какво ще направим – зависи от нас. Бог ни СЪВЕТВА, но ИЗБОРЪТ е наш! Не можем да кажем, че сме народ, лишен от съвет и мъдрост (Второзаконие 32:28).

Подобно на Псалмиста – избери живот вместо смърт (Псалми 118:17). Направи мъдър избор, който ще благослови живота ти.

ПОРЪЧЕНИЕ да БЛАГОСЛАВЯМЕ


(Числа 6:22-27; 22:12,20; 23:20; Езекиил 44:30; Битие 12:3; Псалми 129:8; 128:5-6; Исая 3:10)
Колкото за вярващите, които избират благословението, животът и доброто, Бог е определил свещеници, които да благославят народа Му.

Бог може да благослови и без молитвата на свещеника, но Той е избрал да благославя людете си по този начин. Благословията на Аарон и синовете му беше определеният от Бога начин за предаване на Неговото благословение върху народа Му (Числа 6:22-27). Когато свещениците произнасяха благословението, Бог потвърждаваше и създаваше благословението (Числа 6:27).

На Божиите свещеници и пророци им е забранено да проклинат Божиите хора (Числа 22:12,20). Вместо това свещеникът и пророкът имат поръчение да благославят Ето, аз получих заповед да благославям; И Той (Бог) като благослови, аз (свещеникът или пророкът) не мога да го отменя (Числа 23:20).

Вчрващите, които вярно си дават десятъка, се радват на Божието снабдяване чрез свещеника, който ще стане причина за благословение на домовете ви (Езекиил 44:30).

Човекът (свещеник, пророк и т.н.), който проклина Божиите хора, ще бъде проклет. Ако той ги благославя, според както е получил заповед да благославя, той също ще бъде благословен (Битие 12:3). Бог ни заповяда да кажем на праведния, че ще му бъде добре (Исая 3:10).

Благославяме ви в името Господно!(Псалми 129:8).ПРОВОДНИК на БЛАГОСЛОВЕНИЕ


(Битие 12:2,3; Второзаконие 15:7-11; 14:28,29; 1 Тимотей 6:17-19; Притчи 28:27; 19:17; Исая 61:1-3; 50:4; Лука 4:18-21; Деяния 10:38; 20:35)
Божието благословение над вярващия не е края. Целта му е ние да можем да станем проводници на благослвоение. За да бъдеш за благословение, ти трябва да бъдеш благословен. За да обогатиш живота на другите, твоят живот трябва преди това да е бил обогатен. Реката може да наводни бреговете си и да прелее само ако когато е пълна и преливаща.

След като си избрал благсловението, живота и доброто, избери да бъдеш и благословение за другите. Ти си благословен, така че можеш да бъдеп за благослвоение (Битие 12:2-3; Второзаконие 15:7-11; 1 Тимотей 6:17-19).Бог те е благословил с мир, така че да бъдеш миротворец (Римляни 5:1; Матей 5:8). Той те е благословил с богатство, така че да бъдеш благословение за бедните (Второзаконие 15:7-11; 14:28-29; Притчи 28:27; 19:17; 1 Тимотей 6:17-19). Той те е помазал със сила, така че да служиш безплатно на угнетените и да освобождаваш пленниците на дявола (Исая 61:1-3; Лука 4:18-21; Деяния 10:38). Той ти е дал езика на учените, за да помогнеш с дума на уморения (Исая 50:4; Деяния 4:34-37).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница