Република българия министерство на икономикатаДата22.01.2019
Размер88.5 Kb.
#111322

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката,

енергетиката и туризмаУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на серия рекламни филми за промоция на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация и тяхното тиражиране“ по две самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Имиджов и тиражиране на DVD на серията филми в т. ч. Тракийско наследство – 10 000 бр. на 9 езикови версии; Позиция 2. Филм Тракийско наследство на 9 езикови версии и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме следното:

Въпрос 1: В т. 1 раздел пет на документацията за участие е записано, че : «Предметът на поръчката е изработка на серия от рекламни филми – един имиджов и 6 тематични /Култура, Природа, Ски, Балнео, спа и уелнес, Гурме и вино, Тракийско наследство / на 9 езикови версии /български, английски, френски, немски, руски, испански, иврит, арабски и японски език/ с диктор/ субтитри на съответния език». Въпросът е какво изисква Възложителя за реализацията на серията от рекламни филми да бъдат:Отговор: Възложителят дава възможност на Изпълнителя да избере и да препоръча как да реализира серията рекламни филми с диктор, със субтитри или с двете заедно.

Въпрос 2: В точка 2 от раздел пет е записано, че: «Всяко едно от предложенията задължително трябва да съдържа: музикално оформление /варианти/ - носител: компакт диск /CD/». Въпросите по този текст са:

Очаква ли се предложените варианти за музикално оформление да бъдат седем броя колкото броя са изискуемите рекламни филми?

Музикалните предложения само референции ли са или конкретни предложения, които ще бъдат ползвани при бъдеща реализация на проекта?

На същото място по – долу е написано: «Дикторски глас на български, английски, френски, немски, руски и испански език към представените сценарии/ - носител: компакт диск /CD/ и на хартиен носител»

Въпросите по този текст са:

По горе в текста са изброени шест, а не девет езика

. Какво е изискването на Възложителя – дикторски текст само на изброените по-горе шест езика или на всичките девет, споменати в настоящата документация?

За исканите дикторски гласове референции ли се очаква да бъдат представени или представените сценарии за серията от рекламни филми трябва да бъдат преведени и озвучени на съответните езици?


Отговор: Според т.2 от раздел V на документацията за участие Възложителят изисква от Изпълнителя да представи предложение за всеки един от серията филми на варианти за музикално оформление. Изпълнителят сам решава дали да предложи напълно различни предложения за варианти на музикално оформление, частично еднакви или еднакви.

Музикалните предложения трябва да бъдат конкретни, които в бъдеще да бъдат използвани при реализиране на проекта.

Трябва да са предложени дикторски текстове на всеки от серията филми на всеки от деветте езика.

В условията за изпълнение се изисква представяне на конкретно предложение за дикторски гласове за всеки един от серията филми, а не референции. Изпълнителят сам избира дали те да бъдат еднакви или различни за всеки от деветте езика.


Въпрос 3: В т. 5 раздел „В. Комуникация между Възложителя и участниците на документацията за участие“ е записано, че: „Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация за участие, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението“.

Съгласно обявлението за настоящата обществена поръчка документацията е безплатна.

Въпросът ни е техническа грешка ли е допусната в т. 5 от документацията за участие?
Отговор: Допусната е техническа грешка при изписването на текста в т.5. и в т. 6 на раздел „В. Комуникация между Възложителя и Участниците“, като правилния текст е:


  • Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата, получили документация за участие, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

  • Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на министерството: www.mee.government.bg.

С уважение,ЕМИЛИЯ ЯНЕВА

За Главен секретар

на Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8

Тел: +3592 940 71

Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39e-mail: e-docs@mee.government.bgСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница