Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница1/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont


Страница 1 от 91
`
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор
„Мехатронни системи и автоматизация”
Дефицитни работни места, професии (специалности),
компетентности
София, юли 2012 г.
Електронно подписано от:
Bojidar Vassilev Danev
Balgarska Stopanska Kamara-sayuz na balgarskia biznes
Wed Nov 21 09:23:00 EET 2012
Signature Not Verified


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 2 от 91
Р
ЕЗЮМЕ
Настоящият анализ представлява част от работата по Проект
„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”. В него се
разглеждат настоящата обстановка и бъдещите тенденции в икономически
план и от гледна точка заетостта на работната сила в сектор „Мехатронни
системи и автоматизация”. Предвид липсата на данни за този сектор в
съответните организации за статистическа информация, анализът на
основните проблеми, тенденции и препоръки се прави главно за членовете на
клъстер „Мехатроника и автоматизация“, като се използват възможностите
на анкетно проучване. По целесъобразност се използват статистически данни,
анализи и материали от други източници, като Национален статистически
институт (НСИ), Национален осигурителен институт (НОИ), Евростат, както и
разработки за сектора от български и европейски експерти.
В анализа са включени данни от наблюдението на над 15 предприятия и
организации, членуващи в клъстер „Мехатроника и автоматизация“,
представители на сектор „Мехатронни системи и автоматизация”, с център
на дейност както в столицата, така и в страната. Данните и информацията
са събирани на база проведени работни срещи, разговори с мениджъри,
предоставена фирмена документация и резултати от обработените анкетни
карти.
Информацията в анализа е структурирана в осем раздела и включва
въвеждаща част, тенденции в развитието на сектора, сценарии и прогнози за
развитие, изводи и заключения, използвани литературни източници, полезна
литература, списък на фигури и таблици, онагледяващи анализа.
В раздел 1 се дава обща информация за анализа и неговото предназначение.
Описва се целта на анализа, дефиниции на понятията, терминология и
източници на информация, използвани в разработването му. Посочват се
методите, използвани за получаването на нужната информация.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница