Системи за ендопротезиране на тазобедрената става № Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка


Феморална глава с конус за закрепване 6ºстраница3/5
Дата19.05.2017
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

3. Феморална глава с конус за закрепване 6º

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус .

Материал: неръждаема стомана.

Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;


31. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и капсула за циментна фиксация от crosslinked полиетилен
1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: пълна хемисфера с ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, и метална нишка от неръждаема стомана по диаметъра за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата. Пъпчици, върху носещата повърхност, цел улесняване на позиционирането на капсулата и равномерно разпреление на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване.

Разновидности: Моделът трябва да предлага възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента: трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22 mm, 28 mm или 32 mm.

Материал: crosslinked полиетилен.

Размери: Минималeн външен диаметър от 43 mm, нарастването на размера през 2 mm, максимален размер не по-малък от 61 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6°

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6°

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.
32. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка с втулка от crosslinked полиетилен и метална или керамична глава
1. Бедрена компонента с безциментна фиксация - конусовидна, с порьозно титаниево покритие

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 110 mm до 155 mm. Стъбла с латерален офсет и дължини от 120 до 155 mm.
2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22, 28, 32 и 36 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен.

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14

Материал: Сплав CoCrMo или керамика

Размери: Диаметри 28 mm, 32 mm и 36 мм; CoCrMo глава с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; керамична глава с -3.0, 0, +3.5мм и +7.0мм шийка
33. Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с пресфит безциментна капсула и циментно стебло
Тазобедрено стебло за циментно закрепване. Технически характеристики: Право стебло, със странични вдлъбнатини за ротационна стабилност, заострено и полирано. Дистален връх със сляпа дупка за използване на дистален централизатор. Ъгъла на шийката от 135 ° е един и същ във всички размери. Имаме 5 размера с дължини 115мм, 125мм, 135мм, 145мм, 155мм. Морзов конус 12/14; Материал: неръждаема стомана.;
Дистален централизатор с три крила. 5 размера. Материал: UHMW полиетилен
Феморална глава с диаметър 28мм с 5 височини на шийката S, M, L, XL, XXL (-3,5мм, 0,0мм +3,5мм +7,0мм, +10,5мм) . Материал: неръждаема стомана;
Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване ПРЕС ФИТ :

Вариант А- Хемисфера с нисък профил с 4 опасващи повърхностни канала / прореза /и 3 отвора , съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове. Вътрешната повърхност с форма на пресечен конус 5°40’, външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит, Vacuum Plasma Spray, съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ, 13 pазмера с външен диаметър от 44 до 70 мм. , материал- Сплав от Ti6Al4V .

Вариант Б - Хемисфера с нисък профил с 4 антиротационни шипчета / крилца / и 2 отвора, съставени от отделящи се тапи , за евентуално допълнително закрепване с винтове, вътрешна повърхност с формата на пресечен конус 5°40’,външна повърхност - покрита с чист титан и хидроксиапатит Vacuum Plasma Spray , съвместима за комплектоване с инлей от UHMWРЕ, 13 pазмера с външен диаметър от 44 до 70 мм. , материал- Сплав от Ti6Al4V .
Инлей за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване ПРЕС ФИТ :

Вариант А -от UHMWРЕ, с форма на пресечен конус, с конус на съединявяне 5°40’, 5 pазмера с вътрешен диаметър 28 мм.

Вариант Б - от UHMWРЕ , с форма на пресечен конус, с конус на съединявяне 5°40’, 5 pазмера с вътрешен диаметър 28 мм. , с повдигнат ръб за антилуксация с 20° покритие, с елемент за рентгенографско наблюдение.

Винтове - аутофилетантни, 6,5 мм. диаметър, със заоблен самоцентриращ се връх, от Ti6Al4V.
34. Хибридна система за първично тазобедрено протезиране с безциментно стебло с хидроксиапатитно покритие и капсула с циментно закрепване
Тазобедрено стебло за безциментно закрепване – Право, с овално сечение и полиран заострен дистален край, с двойно покритие на проксималната част - от чист титан TiCoat и хидроксиапатит /Hydroxyapatite/ постигнато чрез технологията Vacuum Plasma Spray, непокритите части - идеално полирани , 135° ъгъл на шийката , с морзов конус 12/14, 8 размера , дължина от 115 до 165 мм ., има вариянт за стебла с офсет, 8 размера , дължина от 115 до 165 мм., 125° ъгъл на шийката , с морзов конус 12/14. МАТЕРИАЛ : Сплав от Ti6Al4V .
Феморална глава с диаметър 28мм с 5 височини на шийката S, M, L, XL, XXL (-3,5мм, 0,0мм +3,5мм +7,0мм, +10,5мм) . Материал: неръждаема стомана;
Ацетабуларна капсула за циментно закрепване.Хемисфера с нормален профил с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата , 9 размера външен диаметър – от 42 до 58 мм., с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и равномерно разпределение на цимента, с вътрешен диаметър за феморална глава с диаметър 28 мм., Mатериал - Полиетилен UHMW , радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA

- Хемисфера с 20 ° инклинация за антилуксация , с пръстен от неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на позицията на капсулата, с периферни канали на външната повърхност и сферички за центриране на капсулата и равномерно разпределение на цимента, 9 pазмера с външен диаметър от 42 до 58 мм. и вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм. Материал - Полиетилен UHMW, радиопозитивен пръстен AISI 316L , полиметил метакрилат сфери PMMA,
СИСТЕМИ ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА
35. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло
1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: пълна хемисфера с ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, и метална нишка от неръждаема стомана по диаметъра за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата. Пъпчици, върху носещата повърхност, цел улесняване на позиционирането на капсулата и равномерно разпреление на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване.

Разновидности: Моделът трябва да предлага възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента: трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22 mm, 28 mm или 32 mm.

Материал: UHMWPE

Размери: Минималeн външен диаметър от 43 mm, нарастването на размера през 2 mm, максимален размер не по-малък от 61 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6°

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 6°

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.
36. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация
1. Модулно стъбло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване

Технически характеристики: Проксимална бедрена компонента за безциментна фиксация без яка с офсет минимум 44 mm и CCD ъгъл от 135°. Латерална страна с цилиндрична форма и ребра и канали. Дистална бедрена компонента: права с кръгло напречно сечение и надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, Височината на коничната зона е минимум 100 mm за стъбла с дължина 140 mm и минимум 120 mm за стъбла с дължина 200 и 260 mm. Диафизарна прес-фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стъбло с дължина 120 мм. Система на свързване на двата компонента от „Морзов” тип, позволяващ ±40° ротационно анте- или ретро-верзия позициониране, с резба за конична гайка, цилиндрична част за центриране на двата компонента и конична част за механично свързване на двата компонента.

Материал: Сплав от Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната компонента и кована CoCr сплав за свързващата частРазмери:

проксимална част: проксимален компонент с дължина от 55 mm до 105 mm с увеличение през 10 mm.

дистална права част: стъбло с дължина 120 mm и диаметър 14 mm, стъбла с дължина 140 mm и диаметър от 14 mm до 24 mm с увеличение през 2 мм; стъбла с дължина 200 mm и диаметър от 14 до 28 mm с увеличение през 2 mm; стъбла с дължина от 260 mm и диаметър от 16 mm до 28 mm с увеличение през 2 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал: Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5


37. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и пресфит ацетабуларна компонента
1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14.

Материал: Сплав от CoCrMo или FeCrNiMnMoNbN.

Размери: диаметър 28 mm, с шийка размер -3.5, 0, +3.5, +7, +10.5


38. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с анатомично извито ревизионно стебло, безциментна фиксация, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на подсилващ ацетабуларен пръстен
1. Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване

Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.

Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.

Размери:

- диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм

- дължина 190, 240 290, 340

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с двойно покритие от плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатитно покритие

Технически характеристики: Метална ацетабуларна компонента пълна полусфера и двойно покритие на хидроксиапатита върху титаниевата плазма. Капсулата с възможност за „прес фит” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове.

Материал: Cr Co Mn – стомана с двойно покритие от титаниева плазма и хидроксиапатит

Размери: от Ø44 до Ø64 през 2 мм на външния диаметър.

Ацетабуларна вложка с технически характеристики: Полиетилен (UHMWPE) с вътрешен диаметър за феморалната глава: Съответно при капсула с размер Ø44 и Ø46 с диаметър за главата Ø26; размер Ø48 и Ø50 с диаметър за главата Ø28; размери от Ø52 до Ø64 с диаметър за главата Ø32.Протезата дава възможност, в зависимост от нуждите на пациента, да бъде поставена стандартна или антилуксационна вложка с 10° антилуксационна яка.

3. Феморална глава

Технически характеристики: морзов конус 10/12– неръждаема стомана. Диаметър на главата Ø26 мм, Ø28 мм и Ø32 мм и дължина: къса /R/, средна /N/, дълга /H/, екстра дълга /EH/.

4. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.
39. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и подсилващ ацетабуларен пръстен
1. Стъбло за ревизионно ендопротезиране с циментно закрепване

Технически характеристики: Дълго бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор и обтуратори за цимент 9 mm,11 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: Стъбла с дължина минимум 180 mm и стандартен офсет.

2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация тип Мюлер

Технически характеристики: Ниско профилна ацетабуларна капсула с периферни паралелни канали за цимента и възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи.

Материал: UHMWPE;

Размери: Минималeн външен диаметър от 36 mm, нарастване на размера през 2 mm с максимален размер не по-малък от 64 mm. Вътрешен диаметър от 22 mm, 28 mm и 32 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване10/12

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 10/12, с диаметри 22 mm, 28 mm и 32 mm, с къса, средна и дълга шийка.

Материал: Сплав от CoCrMo или Неръждаема стомана

Размери: 3

4. Подсилващ ацетабуларен пръстен тип Burch-Schneider

Технически характеристики: Дизайн тип Burch-Schneider или аналогичен. Фиксация на горния фланж върху os ilium, а на долния фланж в tuber osis ischii. Относителната позиция и ориентация на фланжовете да отговарят анатомично на пелвиса, позицията и ориентацията на отворите за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация. Повърхността на подсилващият пръстен да е грапава с възможност за вторична костна фиксация (интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Да има възможност за комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 mm и дължина от 15 mm до 60 mm през 5 mm.

Материал: Титан.

Размери: Външен диаметър на мрежата от 46 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm и 68 mm със съответните вътрешни диаметри от 42 mm, 46 mm, 52 mm, 58 mm и 64 mm.
40. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с ревизионно стъбло с безциментна фиксация и с възможност за заключване
1. Модулно стъбло за ревизионно ендопротезиране с възможност за заключване

Технически характеристики: Възможност за промяна на антеверзията на шийката - от 10° антеро-постериорно. Два типа - с/без яка, шийка с CCD ъгъл 135°. Възможност за фиксация с серклаж през минимум 3 дупки. Хоризонтални нива на макроструктурите за предотвратяване на потъване на стъблото, заключване на трохантерния и дисталния компонент с винт. Конус на шийката 12/14. Възможност за възстановяване на големия трохантер в 3 размера.

Дистален компонент: метафизарна, хоризонтални нива с макроструктури - предотвратяващи разпад. Възможност за допълнителни винтови през дупките от 1 до 3 в зависимост от дължината на стеблото. Най-малко 4 дължини на стеблото (от мин. 225mm до 375mm), мин. 6 диаметъра (от 10mm до 20mm). Цялостно покрити с хидроксиапатит.Материал: Титан, титаниева сплав

Размери: минимум 4

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация и с покритие от хидроксиапатит

Метална ревизионна безциментна чашка със слой от хидроксиапатит, в най-малко два диаметъра (между 50 и 55 mm). Полиетиленова вложка в най-малко два диаметъра (между 50 и 55 mm) в две възможности: стандарт и с фланж.Материал: Титан, титаниева сплав, UHMWPE

Размери: минимум 2

3. лав Бедрена глава

Глава с конус 12/14, диаметър от 28 и 32 mm и къса, средна и дълга шийка.Материал: сплав Co-Cr

Размери: минимум 3
41. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с анатомично стъбло
1. Безциментно анатомично стебло за ревизионно ендопротезиране.

Ревизионното и рекоструктивно анатомично конструирано стъбло с модулна шийка. Изработено е от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3). Покрито с порозен титан (ISO 5832 – 2) и хидроксиапатит (HA – ISO 13779 – 2).

Дисталният край на стеблото се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм).

Дължини на стеблото: L – 214mm; 224mm; 236mm; 249mm; 260mm.

Комбинира се с 12 модела модулни шийки 12/14, които са следните видове: Normal S; Normal L; Varus Valgus S 8°; Varus Valgus L 16°; Ante Retro S 15°; Ante Retro L 15°; Varus Valgus S 16°; Varus Valgus L 16°; Varus Retro Right S; Varus Retro Right L; Varus Retro Left S; Varus Retro Left L.

2. Капсули за безциментна фиксация; изработени от титаниева сплав (TI6AL4V – ISO 5832 – 3) и покрити с пориозен титан (ISO 5832 – 2) и хидрксиапатит (HA – ISO 13779 – 2), с размери от Ǿ 40мм до Ǿ 70мм, през 2мм.

С екваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фикцията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Вътрешният диаметър на инлея позволява работата с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32мм. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта.

Налични са инлеи с 10% инклинация.

Инлеят е изработен от (UHMWPE – ISO 5834 – 2), има възможност да бъде и от crosslinked полиетилен.Размери: от Ǿ 40мм до Ǿ 70мм, през 2мм.
СИСТЕМИ ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА
42. Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна кръстна връзка
Каталог: Obsht porachki
Obsht porachki -> Характеристика на медицинските изделия системи за ендопротезиране на тазобедрената става
Obsht porachki -> Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
Obsht porachki -> За доставка на хранителни продукти
Obsht porachki -> Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница