Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011Дата22.07.2016
Размер39.98 Kb.
#1199
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС – МАРТ, 2011

………………………………………………………………………………………………


Посочете в бланката за отговори кой от предложените 4 отговора е верен според вас.

Правилните отговори • на задачите от 1 до 10 се оценяват с по 2 точки;

 • на задачите от 11 до 25 се оценяват с по 3 точки.

Неправилни решения, задачи с недействителни отговори и задачи, оставени без отговор, се оценяват с по 0 точки

Времето за работа по първия модул е 60 минути.


ПЪРВИ МОДУЛ


 1. Ако а = - 3, то 5(4 - а) - а(а - 5) е равно на:

А) 29 Б) -11 В) 11 Г) -29

 1. Числото 0 е корен на уравнението:

А) 0.х = 2011 Б) 26х – 26 = 0 В) 13 – х = 5х + 13 Г) 5х – 10 = 5х

 1. Изразът (2х + 1)2 – (х + 3)2, разложен на множители, има вида:

А) (3х - 4)(х + 2) Б) (3х + 4)(х - 2) В) (3х + 2)(х + 4) Г) (3х - 2)(х - 4)

 1. Твърдението: а е неположително число, е записано вярно в:

А) a > 0 Б) a 0 В) a < 0 Г) а 0

 1. Решенията на уравнението:  = 23 са:

А) -11; 5 Б) 0 В) няма решение Г) – 5; 11

 1. На чертежа АОВ : СОD = 3 : 5 и BOC = 100. Големината на BOD e:

А) 30

Б) 50

В) 130

Г) 150


 1. За АВС точката Q е от страната АВ, а Р – е от страната ВС,
  и AP пресича CQ в точка O. Ако ВАР = 20, AOQ = 30
  и QCB = 48, то ABC е:

А) 90 Б) 82 В) 92 Г) 78


 1. Ако ав, големината на ъгъл в градуси е:

А) 45

Б) 65

В) 55

Г) 70 1. За АОВ и COD е известно, че
  АО = ОС, DC = AB и DOC = AOB = 90.
  Вярно е твърдението:

А) DCAB

Б) DO = OA

В) OAB = ODC

Г) ОС = АВ 1. Ако АВС е равностранен и BD = CD, големината на ABD в градуси е:

А) 120 Б) 125 В) 130 Г) 135

 1. Коренът на уравнението

А) -10 Б) 0 В) всяко х Г) няма решение 1. Най – голямата стойност на тричлена P = - x2 – 6x + 7 e:

А) -2 Б) -3 В) 16 Г) 42

 1. Колко литра вода трябва да се добавят към 6 литра 9℅ разтвор на сол, за да се получи 4℅

разтвор?

А) 7,5 Б) 8,5 В) 9,5 Г) 6,5 1. Уравнението е еквивалентно на:

А) (х+1)(х+2) = 0 Б) (х+1)(х-2) = 0 В) (х-1)(х+2) = 0 Г) (х-1)(х-2) = 0

 1. Катер плава 2 h по течението на река и 1 h в езеро и изминал общо 54 km. Ако

скоростта на течението на реката е 1,5 km/h, то собствената скорост на катера е:

А) 19 km/h Б) 27 km/h В) 17 km/h Г) 18 km/h 1. Ако m е параметър, а х е променлива, намерете стойността на m, за която

многочленът, тъждествено равен на израза А = (х + m+2)(х-3) - 3mх(2-х), има

коефициент на члена от първа степен (-11)

А) 2 Б) 4 В) 3 Г) 5


 1. Един работник свършва половината от определена работа за 3 часа, а друг –

цялата работа за 8 часа. Ако работят заедно, за колко часа ще са свършили от

определената работа?

А) 1,5 Б) 150 В) 15 Г) 1


 1. Неравенството е вярно за всяко к, за което:

А) Б) В) Г)


 1. Ако DB = DQ = DC, големината на AQB в градуси е:

А) 122

Б) 125

В) 132

Г) 138 1. Триъгълник АВС е равностранен. Точка D е външна за АВС

такава, че ВD = ВА, СВD < 90 и точките А и D са в различни

полуравнини относно правата ВС. Намерете АDС.

А) 45 Б) 40 В) 35 Г) 30


 1. На чертежа аb. Големината на у в градуси е:

А) 45 Б) 50 В) 60 Г) 75 1. За АВС ъглополовящата на АСВ и симетралата на ВС

се пресичат в точка от страната АВ. Ако външният ъгъл при върха А е 30, големината на

АСВ е:

А) 10

Б) 20

В) 15

Г) 30 1. Даден е правоъгълният АВС. Върху катета ВС е избрана т. О, която е на равни разстояния

от другия катет АС и от хипотенузата АВ, а петата на перпендикуляра от т. О към АВ е

означена с P. Колко градуса е АВС, ако РОА = 85?А) 80 Б) 60 В) 10 Г) 30

 1. В АВС продълженията на височините
  ВQ и СP се пресичат в точка Н
  и АС = ВН. Ако АВ = 20 cm и ВP = 7 cm,
  дължината на СН е:

А) 5 cm Б) 6 cm В) 7 cm Г) 13 cm

 1. В АВС А : В : С = 5 : 1 : 6 и медианата СМ е 12 cm. Лицето на АВС в

квадратни сантиметра е:

А) 60 Б) 24 В) 48 Г) 72
Каталог: math -> wp-content -> uploads
uploads -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
uploads -> 7 клас отговори на теста
uploads -> Решения на задачите за подготовка за състезание
uploads -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
uploads -> Съюз на математиците в българия – секция бургас състезание по математика „СВ. Николай чудотворец” – 02. 12. 2006Г. Тема за пети клас
uploads -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
uploads -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
uploads -> Природоматематическа гимназия “акад. Н. Обрешков” – бургас със съдействието на училищното настоятелство на пмг
uploads -> З а д а ч и за домашна работа математика зип VІ клас
uploads -> Коледно математическо състезание тест по математика – 7 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница