Техническа спецификация изходна информацияДата02.06.2018
Размер119.25 Kb.
#71173
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ.

Настоящата открита процедура има за цел сключване на рамково споразумение за обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи в обем 243000 лв. без ДДС за 3 (три) години.

  1. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

За доказване на техническите възможности, участниците следва да представят:

1. Списък на основните договори за доставки на стоки, сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника, през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, които да кореспондират със сключените договори – оригинали или нотариално заверени копия.

2.Заверено копие от сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, или еквивалентен.

3. Заверено копие на валиден сертификат на производителя на крепежните елементи за въведена система за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентен.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на крепежни елементипо ред

Наименование

1

БОЛТ М5х12 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

2

БОЛТ М5х20 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

3

БОЛТ М5х25 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

4

БОЛТ М5х30 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

5

БОЛТ М5х45 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

6

БОЛТ М6х20 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

7

БОЛТ М6х30 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

8

БОЛТ М6х35 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

9

БОЛТ М6х40 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

10

БОЛТ М6х50 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

11

БОЛТ М6х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

12

БОЛТ М6х80 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

13

БОЛТ М8х20 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

14

БОЛТ М8х25 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

15

БОЛТ М8х35 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

16

БОЛТ М8х50 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

17

БОЛТ М8х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

18

БОЛТ М8х20 мм DIN912 якост 8.8

19

БОЛТ М8х25 мм DIN912 якост 8.8

20

БОЛТ М8х35 мм DIN912 якост 8.8

21

БОЛТ М8х50 мм DIN912 якост 8.8

22

БОЛТ М8х60 мм DIN912 якост 8.8

23

БОЛТ М10х20 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

24

БОЛТ М10х30 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

25

БОЛТ М10х45 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

26

БОЛТ М10х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

27

БОЛТ М10х80 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

28

БОЛТ М10х20 мм DIN912 якост 8.8

29

БОЛТ М10х30 мм DIN912 якост 8.8

30

БОЛТ М10х45 мм DIN912 якост 8.8

31

БОЛТ М10х60 мм DIN912 якост 8.8

32

БОЛТ М10х80 мм DIN912 якост 8.8

33

БОЛТ М12х25 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

34

БОЛТ М12х40 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

35

БОЛТ М12х50 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

36

БОЛТ М12х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

37

БОЛТ М12х70 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

38

БОЛТ М12х25 мм DIN912 якост 8.8

39

БОЛТ М12х40 мм DIN912 якост 8.8

40

БОЛТ М12х50 мм DIN912 якост 8.8

41

БОЛТ М12х60 мм DIN912 якост 8.8

42

БОЛТ М12х70 мм DIN912 якост 8.8

43

БОЛТ М14х30 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

44

БОЛТ М14х45 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

45

БОЛТ М14х50 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

46

БОЛТ М14х55 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

47

БОЛТ М14х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

48

БОЛТ М14х70 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

49

БОЛТ М16х30 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

50

БОЛТ М16х40 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

51

БОЛТ М16х50 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

52

БОЛТ М16х60 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

53

БОЛТ М16х700 мм DIN931,DIN933 якост 8.8

54

ГАЙКA М5 DIN934 кл.6

55

ГАЙКA М5 DIN1587 кл.6

56

ГАЙКA М6 DIN934 кл.6

57

ГАЙКA М6 DIN1587 кл.6

58

ГАЙКA М8 DIN934 кл.6

59

ГАЙКA М8 DIN1587 кл.6

60

ГАЙКA М10 DIN934 кл.6

61

ГАЙКA М12 DIN934 кл.6

62

ГАЙКA М16 DIN934 кл.6

63

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 5 DIN127

64

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 6 DIN127

65

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 8 DIN127

66

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 10 DIN127

67

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 12 DIN127

68

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø 14 DIN127

69

ШАЙБА ПРУЖИННА Ø16 DIN127

70

ШАЙБA ПОДЛОЖНА Ø 5 DIN125

71

ШАЙБA ПОДЛОЖНА Ø 6 DIN125

72

ШАЙБА ПОДЛОЖНА Ø 8 DIN 125

73

ШАЙБA ПОДЛОЖНА Ø 10 DIN125

74

ШАЙБA ПОДЛОЖНА Ø 12 DIN125

75

ШАЙБА ПОДЛОЖНА Ø 14 DIN125

76

ШАЙБА ПОДЛОЖНА Ø 16 DIN125

77

ВИНТ М4х10 DIN 84(963)

78

ВИНТ М4х15 DIN 84(963)

79

ВИНТ М4х20 DIN 84(963)

80

ВИНТ М4х25 DIN 84(963)

81

ВИНТ М4х30 DIN 84(963)

82

ВИНТ М5х10 DIN 84(963)

83

ВИНТ М5х15 DIN 84(963)

84

ВИНТ М5х20 DIN 84(963)

85

ВИНТ М5х25 DIN 84(963)

86

ВИНТ М5х35 DIN 84(963)

87

ВИНТ М5х60 DIN 84(963)

88

ВИНТ М6х10 DIN 84(963)

89

ВИНТ М6х15 DIN 84(963)

90

ВИНТ М6х20 DIN 84(963)

91

ВИНТ М6х25 DIN 84(963)

92

ВИНТ М6х30 DIN 84(963)

93

ВИНТ М6х40 DIN 84(963)

94

ВИНТ М6х50 DIN 84(963)

95

ВИНТ М6х60 DIN 84(963)

96

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.5х13 DIN7971(7972;7973)

97

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.5х19 DIN7971(7972;7973)

98

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.5х25 DIN7971(7972;7973)

99

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.5х32 DIN7971(7972;7973)

100

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.5х38 DIN7971(7972;7973)

101

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х13 DIN7971(7972;7973)

102

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х19 DIN7971(7972;7973)

103

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х25 DIN7971(7972;7973)

104

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х32 DIN7971(7972;7973)

105

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х38 DIN7971(7972;7973)

106

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 3.9х50 DIN7971(7972;7973)

107

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х13 DIN7971(7972;7973)

108

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х19 DIN7971(7972;7973)

109

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х25 DIN7971(7972;7973)

110

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х32 DIN7971(7972;7973)

111

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х45 DIN7971(7972;7973)

112

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 4.8х60 DIN7971(7972;7973)

113

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х13 DIN7971(7972;7973)

114

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х19 DIN7971(7972;7973)

115

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х25 DIN7971(7972;7973)

116

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х32 DIN7971(7972;7973)

117

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х45 DIN7971(7972;7973)

118

ВИНТ САМОНАРЕЗЕН 6.3х60 DIN7971(7972;7973)

119

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.5х6.5 DIN7504N(P;K)

120

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.5х9.5 DIN7504N(P;K)

121

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.5х13 DIN7504N(P;K)

122

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.5х16 DIN7971N(P;K)

123

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.5х19 DIN7504N(P;K)

124

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х6.5 DIN7504N(P;K)

125

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х9.5 DIN7504N(P;K)

126

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х13 DIN7504N(P;K)

127

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х16 DIN7504N(P;K)

128

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х19 DIN7504N(P;K)

129

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х25 DIN7504N(P;K)

130

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 3.9х32 DIN7504N(P;K)

131

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х6.5 DIN7504N(P;K)

132

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х9.5DIN7504N(P;K)

133

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х13 DIN7509N(P;K)

134

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х16 DIN7504N(P;K)

135

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х19 DIN7504N(P;K)

136

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х25 DIN7504N(P;K)

137

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 4.8х32 DIN7504N(P;K)

138

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х6.5 DIN7504N(P;K)

139

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х9.5 DIN7504N(P;K)

140

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х13 DIN7504N(P;K)

141

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х16 DIN7504N(P;K)

142

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х19 DIN7504N(P;K)

143

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х25DIN7504N(P;K)

144

ВИНТ САМОПРОБИВЕН 6.3х32 DIN7504N(P;K)

145

ПОП НИТ Ø 3х10 DIN7337

146

ПОП НИТ Ø 3х15 DIN7337

147

ПОП НИТ Ø 3х20 DIN7337

148

ПОП НИТ Ø 4х10 DIN7337

149

ПОП НИТ Ø 4х15 DIN7337

150

ПОП НИТ Ø 4х20 DIN7337

151

ПОП НИТ Ø 5х15 DIN7337

152

ПОП НИТ Ø 5х20 DIN7337

153

ПОП НИТ Ø 5х25 DIN7337

154

ПОП НИТ Ø 6х15 DIN7337

155

ПОП НИТ Ø 6х20 DIN7337

156

ПОП НИТ Ø 6х25 DIN7337

157

НИТ АЛУМИНИЕВ Ø 8x20 DIN601

158

НИТ АЛУМИНИЕВ Ø 10x22 DIN601

159

ГРЕСЬОРКА М6 DIN F71412 180

160

ГРЕСЬОРКА М6 DIN F71412 45

161

ГРЕСЬОРКА М6 DIN F71412 90Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница