Тест за III ­клас по математика (междинно ниво) Име: № в класДата22.07.2016
Размер68.86 Kb.
#776


ТЕСТ ЗА III ­КЛАС ПО МАТЕМАТИКА (междинно ниво)

Име:___________________________________________________№ ____в клас

Прочети внимателно всяка от задачите и отговори на въпросите от 1 до 16, като оградиш с кръгче само правилния отговор.

1. Кое от записаните числа е седемстотин осемдесет и девет
а) 709

б) 789


в) 780

2. Какво показва записът на цифрата 3 в числото 936?

а) цифра на единици

б) цифра на десетици

в) цифра на стотици3. В редицата 119, 129, 139, 149 числата се увеличават с:

а) 1 стотица

б) 1 единица

в) 1 десетица4. Кое число ще поставиш в празното квадратче така, че да е вярно: 568 < 5 8?

а) 7


б) 6

в) 5


5. Сборът на числата 268 и 495 е:

а) 753


б) 663

в) 763


6. Разликата на числата 605 и 346 е:

а) 259


б) 951

в) 269


7. Кое число е със 207 по-малко от 405?

а) 612


б) 298

в) 198


8. С кой запис сборът 20+20+20+20 е представен вярно като произведение?

а) 20 . 4

б) 4 . 20

в) 20 . 39. Произведението на числата 80 и 7 е:

а) 560


б) 605

в) 650


10. Числото, което е 2 пъти по-голямо от сбора на числата 310 и 120 е:

а) 640


б) 860

в) 430


11. Стойността на израза 305 . 3 - 278 е:

а) 537


б) 627

в) 637


12. На чертежа има:

а) отсечки и прави линии

б) отсечки и криви линии

в) прави и криви линии13. Пропуснатата дума в изречението „Лъчите на ъглите се наричат ....” е:

а) ъгли


б) върхове

в) рамена14. Числовият израз 720см – 1м = см

а) 710 см

б) 620 см

в) 719 см15.Обиколка на равнобедрен триъгълник е 369 мм, а бедрото 129 мм. Третата страна на триъгълника е:

а) 498 мм16. Елементите на ъгъл ТАК са:

а) връх К, рамена АК и АТб) 240 мм

в) 111 мм

б) връх А, рамена АТ и АК

в) връх А, рамена ТА и КА17. Намери неизвестното число в числовия израз: 507 = + 196

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––18. Определи вида на триъгълник LPK спрямо ъглитe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. В овощна градина имало 306 ябълкови дървета. Те са със 177 повече от крушовите дървета. Колко дървета общо има в градината?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Отговор: __________________________

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Критерии за оценка на задачите с избираем отговор

от №1 до №16

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилен отговор

1т.

2.

За неправилно посочен отговор

0т.

Критерии за оценка на задача с кратък свободен отговор (за допълване) № 17, № 18

Брой точки за правилен отговор

1.

За вярно решена задача

1т.

2.

За нерешена задача

0т.

Критерии за оценка на задача за с разширен свободен отговор № 19

Брой точки за правилен отговор

1.

За правилно решение

2т.

2.

За частично записано решение (крушови дървета)

1т.

3.

За нерешена или неправилно записан отговор

0т.

КЛЮЧ НА ТЕСТА – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Б

Б

В

А

В

А

В

Б

А

Б

В

В

В

Б

В

БРешение на задача № 17: 507 = + 196 = 507 – 196 = 311

Решение на задача № 18: LPK е остроъгълен

Решение на задача № 19: I начин: 306 - 177 = 129 крушови дървета

309 + 129 = 435 общо

II начин: 306 + (306 - 177) = 309 + 129 = 435 общо

Скала за оценяване:

от 0 до 6 точки

слаб 2

8 - 7 точки

среден

12- 9 точки

добър

13- 16 точки

много добър

20- 17 точки

отличенИзготвил: Илияна Ценова – начален учител в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян 2012/13 г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница