Териториално статистическо бюро русе русе 2014 съдържаниестраница1/13
Дата17.08.2018
Размер2.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ


ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - РУСЕ
РУСЕ 2014

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 3

СЪКРАЩЕНИЯ И ЗНАЦИ 4

I. ОБЩИ ДАННИ 5

II. НАСЕЛЕНИЕ 7

III. ПАЗАР НА ТРУДА 15

IV. ОБРАЗОВАНИЕ 18

V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 21

VI. ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА 23

VII. ПРАВОСЪДИЕ 26

VIII. НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ 28

IX. ИНВЕСТИЦИИ 30

X. ПРОИЗВОДСТВО 32

XI. ЖИЛИЩЕН ФОНД 33

XII. ТУРИЗЪМ 35

XIII. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 37


ПРЕДГОВОР

В изданието „Русе 2014” е публикувана официална статистическа информация за икономическото и социалното развитие, на област Русе, през периода 2011 - 2013 година.

Публикуваните данни са структурирани в отделни раздели, съдържащи информация за географската характеристика на областта, административно-териториалното й устройство, населението, здравеопазването, заетостта, доходите, разходите и потреблението на домакинствата, образованието, правосъдието, жилищния фонд, туризма и основните икономически показатели за дейността на активните стопански субекти.

Особено внимание е отделено на развитието на частния сектор.

Източници на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

Приоритет от изключителна важност за нас е статистическата информация да отговаря максимално на нуждите и интересите на потребителите. Прозрачността в дейността на институцията и високото качество на информацията са основни принципи на българската статистика.

Настоящото издание има за задача да даде по-пълна картина на случващото се в условията на динамична икономическа и социална среда в област Русе и страната, и да даде възможност на различните категории потребители - централна и местна власт, бизнес и граждани да се ориентират и вземат навреме оптимални решения.

Принципи на разпространение на статистическата информация
  • Равен достъп на всички потребители до предлаганите информационни продукти и услуги

  • Обективност и безпристрастност на разпространяваната информация

  • Навременност и точност при предоставяне на информацията

  • Опазване на статистическата тайна

  • Достъпност и лесна интерпретация на информацията

  • Осигуряване на възможно най-голям брой безплатни стандартизирани публикации и услуги

  • Поддържане на постоянен контакт с потребителите

  • Разширяване дела на публикациите на английски език.СЪКРАЩЕНИЯ И ЗНАЦИБВП

=

брутен вътрешен продукт

БДС

=

брутна добавена стойност

бр.

=

брой

вкл.

=

включително

в т.ч.

=

в това число

г.

=

година

гр.

=

град

ДДЮ

=

дом за деца и юноши

ДМА

=

дълготрайни материални активи

дка

=

декар

ДКЦ

=

диагностично-консултативен център

ДОО

=

държавно обществено осигуряване

ИПЦ

=

индекс на потребителските цени

кВтч

=

киловатчас

кг

=

килограм

км

=

километър

кв. км

=

квадратен километър

л

=

литър

лв.

=

лев

м

=

метър

кв. м

=

квадратен метър

куб. м

=

кубически метър

млн.

=

милион

ПМС

=

Постановление на Министерския съвет

РМС

=

Разпореждане на Министерския съвет

с.

=

село

т

=

тон

хил.

=

хиляди

чф.

=

чифт

.

=

липсват данни

-

=

няма случай

%

=

процент=

промил

..

=

конфиденциални данни

х

=

поради естеството на данните не може да има случай

#

=

прекъснат ред

0

=

величина, по-малка от половината на употребената единица мярка

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница