Тест по мобе в дгстраница1/3
Дата21.11.2022
Размер21.4 Kb.
#115619
  1   2   3
TEST PO MOBE V DG - MAGISTRI-

Тест по МОБЕЛ в ДГ
Пламена Желязкова Николова
Иновации в предучилищното оразование гр.Варна
Фак№2242754023
1 курс задочно-магистър


1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по БЕЛ в ДГ се експлицират от:
а) целите на ОБЕ в ДГ;
б) методическите похвати;
в) учебното съдържание.


2. Компонентите на УС като дидактическа категория са:
а) знания за българския език като средство за общуване;
б) умения за речево общуване с оглед на определена ситуация;
в) отношения към богатството и изразните възможности на езика;
г) методически решения за реализиране на дидактически задачи.


3. При коя от двойките отношението е като при двойката дидактически принципи – нагледност:
а) учебно съдържание – цели на обучението;
б) дидактически принципи – методически принципи;
в) словесни похвати – речев образец.


4. Принципите на ОБЕ в ДГ са методически и дидактически. Посочете разликата между тях:
Дидактическите принципи са активност и съзнателност, достъпност, нагледност, научност, индивидуализация и диференциация на работата, постепенност и др. Те са общи принципи за всички учебни дисциплини. Методическите принципи са мотивирани от спецификата на образователната парадигма, тоест се отнасят само за обучението по български език и литература.


5. Методическите принципи се групират в две основни групи:
а) принципи за комуникативно-дейностно формиране на речта;
б) принципи за съзнателна организация и систематизация на езиковия материал


6. Принципът за глобалност на целите е методически/дидактически принцип и се отнася към групата принципи за комуникативно, дейностно формиране на речта


7. Попълнете празните места в дефиницията: похватът е обусловеното от метода конкретно действие на учителя или детето, което се характеризира със завършеност и води към постигане на близка цел.


8. Речевият образец е често срещан похват в ОБЕ в ДГ. Обяснете неговата същност и функции:
Речевият образец е правилна, добре обмислена речева дейност на учителя, предназначена за подражание от децата – образец на звук, на дума, разказ, изречение. Има три начина за използване на речевия образец.
1ви начин – образец на самото действие и на продукта от действието, без да се дават указания как да се изпълни действието. Детето само търси правилното решение по пътя на пробите и грешките (подражание, копиране).
2ри начин – образец на действието, придружен от изчерпателни указания за това как да изпълни речевото действие (осъзнато възприемане). 3ти начин – анализ на задачите още в началото на изработване на новото речево действие без точен образец на самото действие и на продукта от него (детска самостоятелност).
9. Системността на занятията по роден език е мотивирана от заниманието, което дава възможност да бъде преодоляна стихийността в овладяването на езика. Чрез заниманието целенасочено и поетапно се реализират всички задачи, регламентирани в Програмната система. На ПС се осигуряват условия за работа с всяко дете и с цялата група и нейната структура осигурява употребата на различни речеви дейности (слушане и говорене).По време на ПС вниманието на децата се насочва върху езиковите факти и допуснатите грешки внимателно и дискретно, без да се санкционират децата и без всекидневното коригиране на речта да се превръща в индиферентен дразнител, децата наблюдават езикови модели – правилни и уместни, и ги включват в своята реч.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница