Уважаеми господа, Уважаеми членове на ксбстраница1/3
Дата19.10.2018
Размер420.72 Kb.
#90992
  1   2   3

1164 София, бул. Хр. Смирненски 1

тел.: 02/ 806 2910, факс: 02/ 963 2425

e-mail: office@ksb.bg www.ksb.bg


Уважаеми господа ,

Уважаеми членове на КСБ ,

Уважаеми партньори ,

От 19 до 22 юни 2008 г. в София , хотел „Кемпински –Зографски „ ще се състои конференция на тема „Българо- Руско търговско икономическо сътрудничество „в областта на инвестиции, строителство , туризъм, недвижимост. Конференцията е под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката на Република България и с подкрепата и участието на на Народното събрание на Република България и Държавната агенция по туризъм, и Тя ще бъде едно от важните -значимите събития в Българо – Руските отношения на 2008 г. , наречена Година на Русия в България , не само на политическия , икономическия ,а също така и в културния живот, както на Русия така и на България.Основни теми на конференцията са : инвестиции , строителство ,търговия , туризъм.

Официалната делегация от руска страна ще се състои от представители на Администрацията на президента на Руската Федерация, Министерство на икономическото развитие и търговията на Руската Федерация,Федералната агенция на туризма на Руската Федерация .

Организационнен комитет на Конференцията / Национальная Корпорация Экономического

Развития, www.nker.ru, и SH.Development Ltd/ учтиво кани заинтересованите фирми да вземат участие в тридневния бизнес форум. Предвижда се организирането на изложба и представяне на български инвестиционни пректи,предложения за съвместен безнес в сферата на строителството, туризма ,покупко-продажба на недвижими имоти ,стоки на български производители.


Моля , попълнете приложената регистрационна бланка , в случай че тематиката на конференцията представлява интерес за Вас и ги изпратете едновремменно на на е- mail:

tbachvarova @ksb.bg и s.hadjiev@abv.bg. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889771772 и 0893470450 г- н Стоян Хаджиев и тел на КСБ- 02/8062962 и 0878971187Таня Бъчварова –

Прилагаме - Предварителната програма на конференцията

Концепция

Регистрационна форма
С уважение : КСБ

Таня Бъчварова
НАЦИОНАЛНА
КОРПОРАЦИЯ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ

Русия
SH. DEVELOPMENT Ltd
България
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Българо-Руско търговско-икономическо сътрудничество»

Теми: инвестиции, строителство, търговия, туризъм, недвижимост

19 – 22 ини 2008 година

гр. София, България, Kempinski Hotel Zografski

James Bourchier Boulevard 100
«…взаимното уважение между народите ще служи на успешното партньорство на Русия и България в новите условия, а обменът на национални Години ще помогне на искрения стремеж на хората да разберат собствения си съвременен живот, съвременния живот на нашите страни…

в бъдеще нас ни чакат още много съвместни проекти и инициативи. И нека Годината на Русия в България да им отвори врати, да позволи на най-широките слоеве наши граждани да се включат в орбитата на контактите».Президент на Руската федерация

Владимир Путин

Из изказването по време на церемонията при откриването на Годината на Русия в България, януари 2008 г., гр.София, България


«… Ние трябва да заемем своето място на руския пазар в условията на остра, сериозна

конкуренция. Руският бизнес, който е представен тук много силно, ще оцени блестящите възможности, които ние имаме в инвестиционния процес, не само нашето членство в ЕС.

Трябва да се обърне внимание и на данъчното законодателство на България, което в по-голяма степен, отколкото другите европейски страни, поощрява сътрудничеството».Президент на Република България

Георги Първанов

Из изказването по време на церемонията при откриването на Годината на Русия в България, януари 2008 г., гр.София, БългарияКОНФЕРЕНЦИЯ
«Българо-Руско търговско-икономическо сътрудничество»


I. За участниците
  1. Ред за регистрация

Вие трябва да подадете заявка за участие – попълнена регистрационна форма, в която да укажите своите банкови реквизити /реквизитите на платеца/.

При потвърждаване на участието внимателно проверете Вашата лична информация.

Гражданите на Република България попълват регистрационна форма, като потвърдено решение за участие и получават проформа фактура за превод на таксата за участие към SH. DEVELOPMENT Ltd.

След получаване на заявката ние ще бъдем на Ваше разположение, за д уточняване на организационните детайли при възникване на въпроси. На всички участници ще бъде предоставена необходимата информация за хода на подготовката на Конференцията и реда за акредитация.

Стойността на участието зависи от избрания от Вас пакет от Условията за участие.1. Организиране на деловите мероприятия
- Организиране на пресконференции

Съгласувано с ръководството на SH. DEVELOPMENT Ltd на представителите на органите на държавната власт в Русия и България, участващи в основните мероприятия на Конференцията, а така също на спонсорите на Конференцията се предоставя възможност за провеждане на собствени пресконференции и интервюиране на участници във Форума на територията на Пресцентъра в периода от 20 до 21 юни 2008 г.


Организаторите на Форума гарантират предоставявето на следните услуги:

Анонсиране на събитието по всички информационни канали на пресцентъра (плазмени панели, съобщения по високоговорители, анонси във вътрешната мрежа, анонсиране на сайта на НД НКИР и SH. DEVELOPMENT Ltd www.nker.ru ).

Резервиране на зала за пресконференции в Пресцентъра за време от 40 до 60 минути.

Използване на необходимото техническо оборудване (система за звукоусилване, видеопрожекционно оборудване) и помощ от технически персонал.

Възможност за разпечатване на необходимите материали за пресата, достъп до Интернет.

Превод на български език, превод на руски език.

Изисквания към темата на пресконференцията:

Да е във връзка с ключовите теми на Конференцията.

Съобщаваната информация да е нова и значима за широката аудитория.

Нивото на модераторите да съответства на нивото на мероприятието.
Ред за подаване на заявките за пресконференция/интервю.

За провеждане на пресконференции участниците следва да попълнят заявка за провеждане на пресконференция/интервю и да получат потвърждение от организаторите на конференцията за провеждане на мероприятието.

Заявки за провеждане на пресконференции се приемат до 15 май 2008 г.
Съгласувано с ръководството на SH. DEVELOPMENT Ltd на представителите на органите на държавната власт в Русия и България, участващи в основните мероприятия на Конференцията, а така също и на спонсорите на Конференцията се предоставя възможност да:

- организират преговори;

- организират делови срещи с представители на бизнеса и правителствени структури.
3. Културна програма на Конференцията

Културната програма на Българс-Руската конференция ще подари на участниците и гостите възможност да се запознаят с историята на България и нейните културни ценности, музикални програми на руски и български изпълнители.

Молим Ви да обърнете внимание, че участието в мероприятията на културната програма на Форума е предвидено да става с покани.

Дата

Мероприятия

19 юни

Прием-коктейл от името на Организационния комитет на Конференцията в

Начало в 20.00, Брой на участниците до ….. човека (с покана в пакета на участниика)

Български ансамбъл
20 юни

Концерт на Президентския симфонически оркестър на РФ

Начало в 20.00. Билети по предварителна заявка.

Вечерен прием-коктейл след приключване на концерта (със специални покани)


21 юни

Начало в 20.00.

Вечерен прием след приключване на конференцията (с покана в пакета на участника)

Български ансамбъл + руски артисти4. Условия за участие
Стойност на участието в Конференцията «Българо-Руско търговско-икономическо сътрудничество», (лв., без ДДС)


Група участници, формат на участието

от 01.04.08 до 07.05.08

от 07.05.08 до 11.06.08

Участник в официалната програма на Конференцията

Участие във всички мероприятия на официалната програма на Конференцията освен в мероприятията със специална покана, информационно осигуряване, пакет материали за участника в Конференцията, транспортно обслужване, участие в културната програма, трансфер, стойност на визата, застраховка, кафе паузи, обяд.

350,00

500,00

Помощник на участника в официалната програма на Конференцията

Участие във всички мероприятия на официалната програма на Конференцията освен пленарните заседания и мероприятията със специална покана, информационно осигуряване, трансфер, стойност на визата, застраховка, кафе паузи, обяд.

200,00

300,00

Лице, съпровождащо участник в официалната програма на Форума

Участие в специалната програма за съпровождащите лица и в мероприятията на културната програма на Конференцията, информационно осигуряване, без посещение на пленарните заседания и мероприятията със специална покана, информационно осигуряване, трансфер, стойност на визата, застраховка, кафе паузи, обяд

200,00

300,00

На участниците в официалната програма ще бъде предоставен пакет с материали, съдържащи справочна информация за Конференцията и покани.

Стойността за участие зависи от избрания от Вас пакет за участие (участник в официалната програма на Конференцията, помощник на участника в официалната програма, лице, съпровождащо участника в официалната програма), а така също и от датите за заплащане (вж. таблицата). За дата за плащане се счита датата на превеждане на паричните средства.
Придобиването на пакет за помощник или съпровождащо лице може да стане само по заявка от участник в официалната програма на Конференцията.

Версия за печата5. Информация за участието на помощниците и съпровождащите лица
Помощникът е лице, оказващо съдействие на участник в официалната програма на Конференцията. Помощниците се допускат до участие в мероприятията на деловата програма на Конференцията без пленарните заседания и мероприятията със специални покани. Помощниците не участват в мероприятията на културната програма на Конференцията и не получават комплект с материали за участника.

 

Съпровождащото лице е съпруг/съпруга или друго лице, съпровождащо участника в официалната програма при пътуването за Конференцията. Съпровождащите лица не участват в мероприятията на деловата програма на Конференцията и не получават комплект с материали за участника, участват в мероприятията на културната програма на Конференцията, а така също в специалните културни и социални мероприятия, включени в програмата на съпровождащите лица. 

Придобиването на пакет за помощник или съпровождащо лице става само по заявка на участника в официалната програма на Конференцията.


Участието в Конференцията на помощниците и лицата, съпровождащи участниците в официалната програма на Конференцията, се оформя с отделни регистрационни форми за всяко лице.

 

Заплащането за участие на помощниците и съопровождащите лица е аналогичен на процедурата за участниците в официалната програма на Конференцията.


Версия за печата
6. Ред за сключване на договорите и заплащане за участие
Потвърждение за участие в Конференцията се явява изпратената до. SH. DEVELOPMENT Ltd попълнена регистрационна форма на лицето, указано от участника в качеството на платец.

 

След потвърждаване на участието в Конференцията на всеки участник в официалната програма на Конференцията (без участниците, поканени безплатно по решение на Организационния комитет) се изпраща проформа фактура, срещу която участникът нарежда превод на таксата за участие..


Отсъствието у организаторите в НД НКИР или SH. DEVELOPMENT Ltd на сумата за участие и копие на платежния документ може да послужи като основание за отказ на акредитация на участника.
 

Услугите по настаняването, транспортното обслужване и индивидуалната културна програма се оформят с отделни договори с операторите, оказващи тези услуги.

 

Услугите, оказвани на участника непосредствено от SH. DEVELOPMENT Ltd на мястото на Конференцията (предоставяне на помещения за провеждане на преговори, осигуряване на личен преводач, юридически съпровод и консултации, получаване на допълнителна информация и др.), се оформят с допълнителни споразумения. 

Участието в Конференцията на помощниците и лицата, съпровождащи участниците в официалната програма на Конференцията се оформя с отделни регистрационни форми за участие на всеки от помощниците/съпровождащите лица по заявка на участника в официалната програма на Конференцията.

 

Акредитация за Конференцията е възможна само за тези участници, чието участие е платено напълно според съответните регистрационни форми и проформа фактурите. За дата на плащане се счита датата на превеждане на паричните средства. Оказването на заявените в рамките на Конференцията услуги ще се осъществява само след пълно заплащане на съответните допълнителни споразумения.
Необходимо е заплащането да се извършва само по предоставени сметки.

 

Участникът може допълнително да заяви необходими услуги в дните на провеждане на Конференцията, да извърши плащането и да оформи документи от името на организацията-платец при наличието на пълномощно от името на организацията-платец за оформяне на финансови и юридически документи. 

От началото на официалната акредитация на участниците в Конференцията на 19 юни 2008 година и до приключване на работата на Конференцията на 22 юни 2008 година финансовата служба на SH. DEVELOPMENT Ltd ще представи на участниците оригиналите на фактурите за внесените такси за участие.9. Информация за контакти
Телефони за контакти: 0889 771 772 и 0893 470 750 и електронна поща: s.hadjiev@abv.bg , С. Хаджиев, Управител SH. DEVELOPMENT LtdII. За спонсорите и информационните партньори


1. Информационни и финансови спонсори и партньори

Уважаеми представители на средствата за масова информация!

От 19 до 22 юни 2008 г. в град София, Република България ще се състои Конференция «Българо-Руско търговско-икономическо сътрудничество»която ще премине в рамките на Годината на Русия в България. Конференцията ще се осъществи с подкрепата и участието на министерства на Република България, Народното събрание на Република България и с подкрепата на Администрацията на президента на Руската федерация, Държавната дума на Руската федерация, Министерството на икономическото развитие и търговията, представители на бизнеса и обществени организации.
Конференцията ще стане едно от важните събития в Българо-Руските отношения, едно от значимите събития на 2008 година, наречена Година на Русия в България, и не само на политическия, но и на икономическия, в също така и културния живот – както на Русия, така и на България.

Каним ви да вземете участие в осветляването на това мероприятие и ще се радваме да ви видим в качеството ви на наши информационны партньори.

За да участвате в мероприятието в качеството на информационен партньор ви е необходимо да изпратите запитване на бланка на редакцията до 30 април 2008 г.на името на управителя на SH. DEVELOPMENT Ltd Стоян Хаджиев на електронен адрес: s.hadjiev@abv.bg .

2. Организиране на деловите мероприятия
- Организиране на пресконференции

Съгласувано с ръководството на SH. DEVELOPMENT Ltd на представителите на органите на държавната власт в Русия и България, участващи в основните мероприятия на Конференцията, а така също на спонсорите на Конференцията се предоставя възможност за провеждане на собствени пресконференции и интервюиране на участници във Форума на територията на Пресцентъра в периода от 20 до 22 юни 2008 г.


Организаторите на Конференцията гарантират предоставявето на следните услуги:

Анонсиране на събитието по всички информационни канали на пресцентъра (плазмени панели, съобщения по високоговорители, анонси във вътрешната мрежа, анонсиране на сайта на НД НКИР и SH. DEVELOPMENT Ltd www.nker.ru ).

Резервиране на зала за пресконференции в Пресцентъра за време от 40 до 60 минути.

Използване на необходимото техническо оборудване (система за звукоусилване, видеопрожекционно оборудване) и помощ от технически персонал.

Възможност за разпечатване на необходимите материали за пресата, достъп до Интернет.

Синхронен превод на български/руски език.
Изисквания към темата на пресконференцията:

Да е във връзка с ключовите теми на Конференцията.

Съобщаваната информация да е нова и значима за широката аудитория.

Нивото на участниците да съответства на нивото на мероприятието.Ред за подаване на заявките за пресконференция/интервю.

За провеждане на пресконференции участниците следва да попълнят заявка за провеждане на пресконференция/интервю и да получат потвърждение от организаторите на конференцията за провеждане на мероприятието.


Заявки за провеждане на пресконференции се приемат до 15 май 2008 г.

3. Работа с табла и щандове
В  пакета на спонсора  е включена възможност за оборудване на изложбено табло или щанд.

Изложбата ще се проведе във фоайето на конферентната зала. Подготовката за изложбата и оформянето на участието преминава в два етапа:


1. До 20.04.08 г. – сключване на договор за спонсорство. Избор на място за разполагане на таблото/щанда съгласно плана на зониране.

2. До 10.05.08 г. - разработка и съгласуване на планировката и дизайна на таблото/щанда с отчитане на дизайнерската концепция за цялата изложбена експозиция.
Обръщаме Вашето внимание на това, че се приветства организирането на табла/щандове във вид на открити демонстрационни зони с възможност за организиране на живо общуване с участниците на Форума, провеждане на преговори и презентации.

Версия за печата4. Спонсорски пакет.
5. Информация за участието на помощниците и съпровождащите.
Помощникът е лице, оказващо съдействие на участник в официалната програма на Конференцията. Помощниците се допускат до участие в мероприятията на деловата програма на Конференцията без пленарните заседания и мероприятията със специални покани. Помощниците не участват в мероприятията на културната програма на Форума и не получават комплект с материали за участника.

 

Съпровождащото лице е съпруг/съпруга или друго лице, съпровождащо участника в официалната програма при пътуването за Конференцията. Съпровождащите лица не участват в мероприятията на деловата програма на Конференцията и не получават комплект с материали за участника, участват в мероприятията на културната програма на Конференцията, а така също в специалните културни и социални мероприятия, включени в програмата на съпровождащите лица. 

Придобиването на пакет за помощник или съпровождащо лице става само по заявка на участника в официалната програма на Конференцията.


Участието в Конференцията на помощниците и лицата, съпровождащи участниците в официалната програма на Форума, се оформя с отделни договори за всяко лице.

 

Версия за печата
Каталог: images -> stories -> news
news -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
news -> Програма / 3 май 17 май 2008г./ 3 май 19 март Отпътуване от България и пристигане в Париж
news -> Програма за провеждане на студентска научна сесия 2011 Откриване на студентска научна сесия
news -> Програма за провеждане на студентска научна сесия 2012 Откриване на студентска научна сесия
news -> Проектопрограма за бизнес делегация на камарата на строителите Аман, Йордания 11-16 октомври, 2010
news -> Уважаеми господа, Уважаеми членове на ксб
news -> Конкурс за комуникация на науката „Лаборатория за слава FameLab 2009


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница