В резултат на извършения одит ес може да преосмисли правилата за „временно настаняване“ в случай на природни бедствияДата03.02.2017
Размер47.93 Kb.


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТАECA/13/5

Люксембург, 25 януари 2013 г.В резултат на извършения одит ЕС може да преосмисли правилата за „временно настаняване“ в случай на природни бедствия

Очаква се в резултат на извършения от ЕСП одит Европейската комисия да уточни правилата за предоставяне на финансиране за „временно настаняване“ в случай на природни бедствия. В доклада се разглеждат събитията след земетресението през април 2009 г., което разтърси италианския регион Абруци и неговата столица Акила и причини преки щети, оценени на над 10 милиарда евро. През ноември 2009 г. Европейският съюз предостави 0,5 милиарда евро от своя фонд „Солидарност“ (ФСЕС) за неотложните дейности в Италия.

Дейностите, които могат да бъдат финансирани, включват незабавно възстановяване до работещ порядък на инфраструктурата и съоръженията в сферата на енергоснабдяването, водоснабдяването и канализационната система, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието и осигуряване на временно настаняване и спасителни дейности за посрещане на непосредствените нужди на населението. 67 500 души са загубили домовете си след земетресението.

Около 30 % (144 милиона евро) от помощта от ФСЕС са предназначени за операции, които са напълно допустими според изискванията на регламента за ФСЕС. При проекта CASE обаче (съкращение на италиански от „Complessi Antisismici ed Sostenibili Ecocompatibili, т.е. сеизмично изолирано и екологично устойчиво жилищно строителство) не са спазени конкретни разпоредби от регламента за ФСЕС, въпреки че проектът е насочен към действително съществуващи нужди. Причината за това е, че са построени нови постоянни сгради вместо временни жилища. За проекта CASE са използвани 70 % от финансирането – 350 милиона евро. Избраната стратегия по този проект е насочена към жилищните нужди на 15 000 души от засегнатото от земетресението население, но не е отговорила достатъчно бързо и с необходимия обем на действителните нужди на населението. Къщите по проекта CASE са много по-скъпи от стандартните къщи.

Регламентът за ФСЕС определя, че Фондът може да се използва единствено за основни неотложни действия, в т. ч. за временно настаняване. Регламентът не предвижда финансиране на реална реконструкция. Обхватът на ФСЕС е ограничен до най-спешните нужди, докато дългосрочните реконструкции следва да се оставят за други инструменти. Ето защо, по преценка на Палатата проектът CASE, който осигурява трайно и постоянно настаняване, не отговаря на целите на ФСЕС. Освен това се очаква апартаментите по проекта CASE да генерират значителни приходи в бъдеще, въпреки че регламентът за ФСЕС не съдържа разпоредби за подобни възможности.

„Въпреки че Абруци е един от районите с най-висок сеизмичен риск в Европа, съществуват недостатъци в предварителното планиране. Радвам се, че Комисията ще използва възможността, предоставена от предстоящото преразглеждане на Регламента за Фонд „Солидарност“ на ЕС не само за да прецизира понятието „временно настаняване“, но също така да насърчи изложените на риск държави членки да изготвят реални планове за реакция“, каза Ville Itälä – членът на ЕСП, отговарящ за доклада. “Това значително ще подсили способността на ЕС да посреща природните бедствия.“

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Този специален доклад (СД № 24/2012), озаглавен „Помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за извършените дейности“, разглежда дали (i) предвидените разходи в споразумението за прилагане съответстват на регламента за ФСЕС, (ii) дали проектът CASE е бил добре планиран и бързо изпълнен и (iii) дали проектът CASE е бил изпълнен при надлежно съобразяване с принципа на икономичността.

По-голямата част от одита беше съсредоточена върху проекта CASE, за който са изразходвани повечето от средствата от ФСЕС (350 от 494 милиона евро). Одитът беше проведен в периода ноември 2011 г. — февруари 2012 г. и обхвана извадка от пет процедури за обществени поръчки и 12 договора за строителство на сгради и доставка на мебели, бетон, пилони и сеизмични изолатори. Извадката включваше 35 % от договорените суми по проекта CASE (вж. приложение II на доклада). Анализите на документите бяха допълнени от интервюта и наблюдения на италианската Служба за гражданска защита, строителните обекти и съответните заинтересовани страни в зоната на земетресението.

Палатата установи, че финансираните проекти, с изключение на проекта CASE, са допустими за подпомагане съгласно регламента за ФСЕС. Всички те са били изпълнени съгласно споразумението за прилагане и са отговорили на много от спешните нужди на засегнатото от земетресението население. Избраната стратегия от италианските власти да построят апартаменти по проекта CASE е разбираема, но проектът не е успял да осигури приютяване преди началото на зимата на всички хора, останали без жилище. Апартаментите по проекта CASE се оказват ненужно скъпи и приютяват твърде малко хора, а също така са налице и недостатъци в планирането на проекта и в спазването на принципа на икономичността при изпълнението на проекта. Регламентът за ФСЕС определя, че Фондът може да се използва единствено за основни неотложни действия, в т. ч. за временно настаняване. Регламентът не предвижда финансиране на реална реконструкция или на проекти, генериращи приходи. Нещо повече, съгласно регламента за ФСЕС обхватът на Фонда е ограничен до най-спешните нужди, докато дългосрочните реконструкции следва да се оставят за други инструменти. Ето защо, по преценка на Палатата проектът CASE, който осигурява трайно и постоянно настаняване, не отговаря на целите на ФСЕС. В допълнение към това се очаква апартаментите по проекта CASE да генерират значителни приходи в бъдеще, въпреки че регламентът за ФСЕС не съдържа разпоредби за подобни възможности

С оглед извличане на поуки от опита в Абруци и отчитайки конкретната извънредна ситуация и нейното въздействие ЕСП препоръчва на Комисията да: (i) обмисли актуализирането на регламента за ФСЕС съобразно най-новите разработки, съдържащи се в стратегиите за реакции при бедствия, (ii) насърчи държавите членки да повишат своята готовност за реакции в извънредни ситуации за осигуряване на своевременна и ефективна помощ и (iii) насърчи дължимото съобразяване с икономичността при планирането и изпълнението на проекти за извънредни ситуации.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи в резюме специалния доклад, приет от Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg


Tel.: (+352) 4398 45410 - Fax: (+352) 4398 46410 – Mobile (+352) 621 55 22 24
e-mail: press@eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница