Въпросник по учебната дисциплина „Полицейско право” за специалност знсДата22.12.2018
Размер37.5 Kb.
#108832

http://SiteKreator.Bg/ZnS07 2 February 2008


Въпросник

по учебната дисциплина „Полицейско право”

за специалност ЗНС 1. ОБЩА ЧАСТ

  1. Предмет система и източници на учебната дисциплина „Полицейско право”.

  2. Понятието <<национална сигурност>>. Концепция за национална сигурност на Р.България.

  3. Понятието <<обществен ред>> и <<противодействие на престъпността>>.

  4. Държавна система за защита на националната сигурност.

  5. МВР – основни принципи, задачи и дейности.

  6. Структора и органи за управление на МВР.

  7. Национална служба „Полиция” – задачи, дейност и структора.

  8. Задачи и дейност на структорните звена на НС „Полиция”.

  9. Национална служба <<ПБЗН>> - структора , задачи и дейности.

  10. Държавна агенция „Национала сигурност” /ДАНС/ - основни принципи и задачи.

  11. Структора и управление на ДАНС.

  12. Оперативно – издирвателна дейност на ДАНС.

  13. Информационна и контролна дейност на ДАНС.

  14. Изисквания и ред за назнаване на държавна служба в МВР и ДАНС.

  15. Ред за преминаване на служба в МВР и ДАНС.

  16. Награди и видове юридическа отговорност на служителите от МВР и ДАНС.

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

  1. Органи на полицията. Правомощия на полицейските органи.

  2. Органи на ДАНС. Правомощия на органите на ДАНС.

  3. Полицейско разпореждане. Полицейско предупреждение.

  4. Полицейско уведомяване (сигнализиране). Призиваванена лица от органите на полицията и ДАНС.

  5. Полицейска регистрация и идентификация.

  6. Проверка и установяване на самоличността.

  7. Задържане и отвеждане на лица от органите на полицията и ДАНС.

  8. Личен обиск, проверка на вещи и превозни средства.

  9. Полицейски проверки и помещения.

  10. Употреба на физическа сила и помощни средства от органите на полицията и ДАНС.

  11. Употреба на оръжие от органите на полицията и ДАНС.

  12. Използване на специални разузнавателни средства.

  13. Правомощия на ДАНС по контрола на чужденците. Домове за временно настаняване на чужденци.

  14. Издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница