Вътрешна информация, по чл. 28 От наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /наредба №2Дата02.06.2018
Размер20 Kb.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА /НАРЕДБА № 2/, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ СЪЩАТА НАРЕДБА

Уведомяваме Ви, че през четвъртото тримесечие на 2007 г. са настъпили обстоятелства по Приложение № 9 от Наредба № 2, както следва:

по т. 1.1. – на 07.12.2007 г. чрез сделка, сключена на “БФБ-София” АД, КВС Банк Лимитед, Белгия, придоби 75.03 % от акциите в капитала на банката, като до 31.12.2007 г. това участие беше увеличено до 75.07 % от акциите в капитала на банката.

по т. 1.2. – на 05.12.2007 г. на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на банката като членове на Надзорния съвет бяха освободени г-н Биргир Мар Рагнарсон – гражданин на Исландия и г-жа Валентина Радкова Иванова, а за членове на Надзорния съвет бяха избрани г-жа Весела Николова Станчева-Минчева, г-н Ян Ванхевел – гражданин на Белгия, г-н Дирк Мампей – гражданин на Белгия, г-н Йохан Демен – гражданин на Белгия и г-н Бойко Димитров Димитрачков.

по т. 1.3. – на 05.12.2007 г. на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на банката беше взето решение за извършване на промени в устава на банката, отразени в протокола от заседанието.

по т. 1.22. – на 27.12.2007 г. Управителният съвет на банката е предоставил становището си по търгово предложение, което предстои да бъде отправено от КВС Банк Лимитед, Белгия към останалите акционери на банката, с оглед закупуване на акциите им. Съгласно това становище УС на банката счита, че търговото предложение съответства на нормативните изисквания и осигурява интересите на акционерите.

по т. 1.33. – на 18.12.2007 г. международната рейтингова агенция Fitch Ratings определи рейтинг на “Стопанска и инвестиционна банка” АД /СИБАНК/ “A-” при стабилна перспектива. Присъждането на инвестиционен рейтинг от клас „А” се явява високо признание за извоюваните позиции, модерното управление и отличните резултати на банката. Съществено в него е и отражението на активната роля и подкрепа, която притежаващата повече от 75% от капитала на СИБАНК - КВС Банк Лимитед, Белгия, вече оказва в ежедневната ни банкова дейност.

Следва да бъде отбелязано, че така определеният рейтинг “A-” на СИБАНК надвишава рейтинга на Република България (ВВВ) и се явява рейтинг от най-горен клас, какъвто Fitch Ratings досега е определила само веднъж на друга институция в Република България.по т. 1.34. – стратегическите планове на търговия предложител включват отписване на банката от регистъра на публичните дружества, воден от КФН и съответно прекратяване на търговията “БФБ-София” АД с акциите, издадени от нея.

................................................ ...............................................
ПЕТЪР АНДРОНОВ ХРИСТИНА ФИЛИПОВА

/Изпълнителен директор/ /Търговски пълномощник/

Каталог: media -> content files
content files -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
content files -> Стопанска и инвестиционна банка ад бележки към финансовите отчети
content files -> Програма Смолян град Вход 3/6 лв Театъра Голяма сцена
content files -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
content files -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
content files -> Декември 2009г. M. Съхранение на документи по оп "Околна среда 2007-2013 г."
content files -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
content files -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
content files -> Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (наредбата)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница