Въздушна масажираща възглавница Medisana mpa, GermanyДата25.07.2016
Размер84.53 Kb.Въздушна масажираща възглавница Medisana MPA, Germany


Свързване към захранването

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Не използвайте устройството в близост до високочестотни електромагнитни източници.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.

• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с

течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.

• Винаги проверявайте дали щепселът е лесно достъпен, когато устройството е свързано.

• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.

• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!

• Не носете, не дърпайте и не завъртайте устройството от неговия захранващия кабел.Специфични групи хора

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, освен ако те не са били инструктирани за употребата на устройство.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хроничени оплаквания и симптоми могат да се влошат.

• Трябва да се въздържате от използване на уреда или да се консултирате с Вашия лекар преди да го използвате, ако

- Сте бременна,

- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти,

- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания:

- Нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените.

• Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен;

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност кум топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате седалката за терапевтично лечение.

• Употребата на седалката е забранена в следните случаи:


  • Приложение при деца;

  • Приложение при животни;

  • Употреба докато спите;

  • Този модел не е подходящ за автомобил;

  • Ако приемате вещества, които намаляват времето за реакция (болкоуспокояващи, алкохол и други).


Управление на уреда
Устройството е предназначен само за домашна употреба и не трябва да да се използва за търговски или медицински цели.

Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

Масажната възглавница трябва да се използва само в затворени пространства!

Не използвайте възглавницата за масаж във влажни помещения (например, във ваната или докато вземате душ).
• Масажиращата възглавница трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Използването на подложка за каквато и да е друга цел обезсилва гаранцията.

• Никога не оставяйте уреда без надзор, ако той е свързан към захранването.

• Максималното време за употреба на уреда е 60 минури.

• Не позволявайте масажната възглавница да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда на пода, върху електрическа печка или други източници на топлина

• Никога не използвайте масажnата възглавница, ако е сгъната или смачкана.

• Никога не използвайте устройството под завивки, одеяла или възглавници.

• Уверете се, че всички движещи се части могат да се движат свободно по всяко време.

Поддръжка и почистване

• Устройството не се нуждае от поддръжка.

• Сами можете единствено да почиствате устройството. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи.

Не използвайте устройството, ако има видими знаци за повреда на кабелите или блока да управление, ако уредът е бил изпуснат от височина или е бил намокрен. За да избегнете опасни ситуации, свържете се със сервизен център.

Ако все пак проникне течност, веднага изключете захранващия кабел.

Не мийте!

Не носете на химическо чистене!
Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!

С Shiatsu масажираща възглавница MPD сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.

За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашия MEDISANA MPA , препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.

Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.


Следните части са включени в комплекта:

• 1 MEDISANA Shiatsu MPA масажираща възглавница

• 1 Инструкция

• 1 Зарядно устройство


Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!
Как работи MEDISANA MPA Massager ?

MPA масажираща възглавница е предназначена за целенасочено лечение на напрегнатите мускули в горната и долната част на гърба и тазобедрената област. Устройството използва новаторската технология на сгъстен въздух. Масажиращите честоти в четирите позиции на

възглавницата може да се настрои индивидуално ,като избере една от петте компресии.

Интензивен и релаксиращ ефект се постига със специалена highdefinition

масажна технология. Масажиращата възглавница има 5 нива на инзтензивност.Технологията за сгъстен въздух и вибриращия масаж могат да се използват в комбинация или самостоятелно.

Таймерър Ви позволява да изберете между четири варианта на времетраене.

По този начин можете да използвате MPA Massager, за да създадете свойя собствена индивидуалена масажа програма.
Подготовка за употреба

1.Поставете масажната възглавница ( 9) на висок стол или седалка. Уверете се, че позицията

е правилна. Кабелите са в долната част. Ако е необходимо, използвайте скрепителни елементи в задната част, за да я прикрепите добре към подходяща облегалка.

2.Поставете захранващия кабел (12) във връзката (11) на масажната възглавница(9) . Уверете се, че захранването (12) е леснодостъпно.

3. Включете захранващото устройство (12) ? Контролният блок (6) потвърждава със звуков сигнал.

4. Седнете удобно и се запознайте с функциите на устройството.

Експлоатацията на уреда

Натиснете I / 0 бутона (1) за да включите устройството. Устройството започва да работи веднага със сгъстен въздух, масаж и масажни вибрации. Включени са най-ниските нива за въздушен масаж и интензивност на вибрациите.

Зададеното време на работа от 15 минути се появи на дисплея (5).

2. Натиснете бутона за вибрация (8) за да изключите функцията за масаж вибрации. Въздушния масаж остава в експлоатация.

Натиснете бутона за въздушен масаж (2)за да изключите функцията за въздушен масаж. Вибрациите остават в експлоатация.

3. Натиснете бутона I / 0 (1) отново, за да изключите устройството. Осветлението на дисплея се изгася.


Бутона за въздушен масаж (2)

1. Натиснете бутона за въздушен масаж (2) за да включите функцията за въздушен масаж. Устройството започва да работи веднага с най-ниската степен за въздушен масаж, т.е. компресия с времетраене 3 секунди. Ефектът от масажа се генерира от изграждането на натиска и освобождаването му отново във въздушната възглавница за масаж (10).

2. Можете да използвате +/– бутоните (3) за да промените степента на въздушния масаж ,т.е. да увеличите или намалите времето на компресия. Възможни са пет нива (3/6/9/12/15 секунди).Промените се показват на дисплея.

3. Натиснете отново бутона за въздушен масаж (2) за да изключите въздушния масаж. LED дисплея изключва.
Бутон за вибрация (8)

1.Натиснете вибриращия бутон (8) за да включите функцията за вибриращ масаж. Устройството започва да работи от най-ниската интензивност за масаж , т.е. от първо ниво. Ефектът от масажа се генерира от четири мотора във въздушната възглавница.

2. Можете да използвате +/– бутоните(7) за да промените степента на вибриращия масаж. Възможни са пет нива (1/2/3/4/5).Промените се показват на дисплея.

3. Натиснете отново бутона за въздушен масаж (8) за да изключите вибриращия масаж. LED дисплея изключва.ЗАБЕЛЕЖКА

Ако използвате устройството само в режим на вибриращ масаж, промените на интензивност не се показват на дисплея.

по интензитет не са показани на дисплея.
Таймер бутона (4)

Натиснете таймер бутона(4) за да изберете конкретно време за работа. Можете да изберете между 15, 30, 45 и 60 минути. Променените настройки се показват на дисплея. След като времето за работа изтече, устройството се изключва автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не използвате таймера за да настроите времето, устройството ще превключи /изключи автоматично след 15 минути.


ВНИМАНИЕ

Уверете се, че максималното работно време от 60 минути не е надвишено.


Почистване

• Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен и откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда, след като се охлади.

• Почиствайте възглавницата само с мека кърпа, леко навлажнена с лек почистващ препарат (например сапун). При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол.

• При почистване, никога не потапяйте контролния блок във вода и се уверете, че в устройството не прониква вода.

• Отстранете всякакви извивки от кабела.

Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.


Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Всички потребители са длъжни да предадат на всички електрически и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така че те да могат да се депонират по безопасен за околната начин.


Име и модел: Medisana Air massage cushion MPA

Захранващо напрежение: 100-240V ~ 50-60Hz

Консумирана мощност: прибл. 14.4 W

Автоматична. изключите: след около. 15 минути

Работно време: 15,30,45,60 минути

Условия на работа: Използвайте го само в сухи помещения

Условия на съхранение: в хладно и сухо място

Размери: прибл. 47 х 38 х 13.5 см

Тегло: прибл. 2.2 кг

Дължина на кабела власт: прибл. 1.8 m

No.: 88933

EAN код: 40 15588 88933 2


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница