Януари месец на радона заедно можем да спасим живота от радон- индуциран рак на белия дробДата31.03.2018
Размер33.62 Kb.
#63747

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНАЗаедно можем да спасим живота от радон- индуциран рак на белия дроб

Какво трябва да знаем за радона?

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. Концентрацията му в сгради е значително по-голяма отколкото на открито. А влиянието му върху нас зависи и от етажа, на който живеем. В приземните и по-ниските етажи радонът има по-голяма концентрация. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон, като най-вредна е комбинацията пушач-живеещ на първите етажи на сграда с повишена концентрация. През зимата постъпването на радон в жилищата е в пъти по-интензивно в сравнение с лятото. Видът на строителството и начинът на отопление също влияят на нивата на радон в едно жилище. Той е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Единственият начин да се разбере каква е концентрацията му в жилището е измерването му с детектори.

За първи път през ХХ век е предположено, че радонът е причина за рак на белия дроб при работници в мините, като сведения за повишена смъртност от заболявания на дихателната система сред групи миньори в Централна Европа има още от ХVI век. След 1990 г. са направени много изследвания в Европа, Северна Америка и Китай. Въз основа на тези данни СЗО прави оценка, че в различните страни между 3 и 14% от случаите на белодробен рак се дължат на облъчване от радон. Статистиката у нас показва, че всяка година на 100 000 души се откриват над 200 случая на злокачествени новообразувания на дихателни органи и гръден кош, а смъртността е над 50 души. Следователно между 6 и 28 случая от тях биха могли да се свържат с повишена концентрация на радон. Въпреки че е на последно място по открити злокачествени образувания, ракът на белия дроб е на второ място по смъртност.Важно е да се знае, че редовното проветряване на жилището рязко снижава концентрацията на радон вътре. Отварянето на прозорци и врати няколко пъти на ден гарантира среда, свободна от радон.

С Решение № 537/ 12.09.2013 г. на МС е приета Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 -2017 г.

Радонова карта ще показва къде в страната има повишено съдържание на Радон

След жилищните сгради, проучването се предвижда да обхване и обществени сгради с акцент върху училища и детски градини. Целта е да бъде създадена радонова карта на България. Тя ще дава цялостна представа за това къде в страната има повишено съдържание на радон. Информацията ще бъде полезна и при изграждането на нови сгради. Планира се и създаване на Национална база данни, която ще помага на гражданите при избор на нов дом. Отговорните институции за изготвяне на картата са Министерство на здравеопазването и Национален център по радиология и радиационна защита. Икономическият анализ показва, че превантивни радонови мерки (във всички новостроящи се сгради) са икономически оправдани за територии, където над 5% от сградите са с нива на радон над 200 Bq m-3. Радоновата карта трябва да се разглежда като документ, който дава първичната информация за защита от радон при нови и съществуващи сгради.Как да се предпазим?

В световен мащаб технологии за снижаване на нивата на радон в сгради се прилагат от края на 80-те години на миналия век. Масово използваните технологии са предназначени за сгради, в които основният източник на облъчване е теренът под сградата, а основните методи са два - пасивен и активен. При пасивния се нанася изолираща подова замазка или подът се покрива с изолиращо фолио. При активния метод в сградата се прави радонов аспиратор, който „изсмуква" радона от почвения слой под сградата и го изхвърли в атмосферата. У нас прилагането на технологии за снижаване нивата на радон в сгради започна през последните 5 години.

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.
Каталог: novini -> novni
novni -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novni -> Разпространение на маларията (вид), риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика
novni -> Спин – истина и реалност някои от най-популярните митове
novni -> Амбулаторна карта № Болница
novni -> Натурални минерални води, които не следва да се предлагат ежедневно на деца до 7 годишна възраст
novni -> Програма за превенция и контрол на хив и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 2015г и тестове за доказване на хламидийна инфекция
novni -> Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" през IV то тримесечие на 2016 г в област Разград
novni -> Токсоплазмоза


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница