За изпълнението на графика на рзи велико Търново за мониторинг на питейните води в област Велико Търново през І тримесечие на 2016 годинаДата31.12.2017
Размер46.83 Kb.
Д О К Л А Д
за изпълнението на графика на РЗИ - Велико Търново

за мониторинг на питейните води в област Велико Търново

през І тримесечие на 2016 година
През първото тримесечие на 2016 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:


Водоизточници за питейни нужди

І тримесечие

ПМ

ПРМ

Централни

план

45

1

изп.

45

1

Общински

план

-

-

изп.

-

-

Ведомствени


план

4

-

изп.

4

-

Местни

план

-

изп.

-

Минерални


план

5

изп.

3

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:През І-то тримесечие са изследвани общо 46 броя проби води от централни водоизточници, от които всички са стандартни по микробиологични показатели, а 5 броя (10,87%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по химични показатели са, съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати (Никюп, Вързулица, Каранци, Страхилово и Алеково).

През първото тримесечие е осъществен контрол върху 4-те от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните проби води всички са стандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонение е установено само в една ведомствена водоснабдителна система („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище).

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на Наредба №9 на МЗ, през отчетния период, съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 13-те ведомствени предприятия) са актуализирани 17 мониторингови програми за 2016 година.

За тримесечието няма необхванати с планирания мониторинг населени места в областта.

През отчетния период са изследвани 2 проби води по микробиологични показатели от минералния водоизточник във Вонеща вода, които отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Не са взети водни проби от минералните водоизточници в Полски Тръмбеш и Овча могила, поради авария на вододобивните съоръжения и липса на ел. енергия, което ще се компенсира през месец април.

Издадено е 1 предписание до директора на ПГСС „Боруш”, с. Крушето за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във ведомствената водоснабдителна система на ПГСС „Боруш”, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологични, химични и индикаторни показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През първото тримесечие няма издадени актове и заповеди.

В края на отчетния период започна подготовката по организацията на тематичната проверка на минералните водоизточници, чиито води се използват в обектите с обществено предназначение и в обектите за производство на бутилирани води на територията на Великотърновска област, която ще продължи и през второто тримесечие.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за първото тримесечие на 2016 г., съгласно представените от тях справки, са изпълнени в съответствие с одобрените от РЗИ – Велико Търново мониторингови програми.


05.04.2016 г.ОТ УКАЗАНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА МЗ ЗА 2016 Г.
Проверка на минералните водоизточници, чиито води се използват в обектите с обществено предназначение и в обектите за производство на бутилирани води.
Цел на проверката: Да се установи дали има издадени балнеологични оценки и/или сертификати за минералната вода от използвания водоизточник и с какъв документ е придобито правото на ползване.

Обект на проверката: Обекти с обществено предназначение, като напр. места за временно настаняване, СПА и УЕЛНЕС центрове, чешми за обществено ползване и много други, вкл. и лечебни заведения, обектите за производство на бутилирани натурални минерални води и минералните водоизточници, които подават вода към тези обекти.
Период на извършване на проверката: 01.04.2016 г. - 30.09.2016 г.

Срок за докладване на резултатите 15.10.2016 г.
Подробни указания за провеждането на проверката ще бъдат изпратени допълнително.

КРАТНОСТ НА ПРОВЕРКИ
Цeнтрални, местни и ведомствени водоизточници, минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения и санитарно-охранителните зони около тях - 2 пъти годишно

Обръщаме Ви внимание, че за целите на държавния здравен контрол след излизането на резултатите от анализите на взетите проби се следва да се изготвя и Здравно заключение за съответствието или за несъответствието на пробите от продуктите и стоките със значение за здравето на човека или за факторите на жизнената среда с нормативно установените изисквания.Здравното заключение се изготвя от дирекцията взела пробите като се вземат предвид както получените резултати, така и пълната информация, която се съдържа в констативния протокол от проверка, в протокола за вземане на проби и други налични данни. Както знаете не всяко отклонение означава несъответствие. При необходимост и по преценка се вземат допълни проби за анализ за издаване на здравно заключение и оценка.

На заинтересованите лица, от които са взети пробите се предоставя едни екземпляр от Сертификата с протокола към него и Здравното заключение.
Каталог: kartinki -> otcheti%202016
otcheti%202016 -> Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област велико търново за 2016 год
otcheti%202016 -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2016 г
otcheti%202016 -> Отчет за дейността на отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето” за второто тримесечие на 2016 година
otcheti%202016 -> Отчет за дейността на отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето” за първото тримесечие на 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница