Задача по информатика и ит. Подробно е описан пример за нестандартна задача с няколко


Въвеждане на спомагателни елементиPdf просмотр
страница4/8
Дата21.09.2022
Размер0.58 Mb.
#115120
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8
3 6 Karapeeva Terzieva Rahnev 211 220
Въвеждане на спомагателни елементи – Да се установи възможността от въвеждане на спомагателни елементи с цел придаване на определеност на задачата, приближаване на данните до търсените или разделяне на задачата на отделни части.
Всеки модел възпроизвежда само тези свойства на оригинала, които ще улеснят неговото използване. От гледна точка на информатиката, от съществено значение е съставянето на информационен модел. Ако материалният модел на обекта е неговото физическо подобие, то информационният модел е неговото описание. Методът за описание може да бъде различен: словесен, математически, графичен и др. Всеки реален обект е невъзможно да се опише изчерпателно с всички детайли, затова информационният модел съдържа само съществените данни за обекта, от гледна точка на целите, за които е създаден. Построяването на информационен модел предшества системният анализ, който разграничава съществените части и свойства на обекта, както и връзката между тях. Съдържателната линия за формализация и моделиране изпълнява важна педагогическа задача в базовия курс по информатика – развитие на системно мислене.
Всички изследвания по темата се обединяват около твърдението, че решаването на нестандартни задачи чрез логическо, творческо и независимо мислене развива както интелектуалните нагласи, така и преодоляването на трудности. Този подход подобрява способността за анализиране на проблеми и разбиране на структурата и взаимовръзката между отделните елементи на задачата, развиват се умения за преценка и се създават условия за прилагане на оригиналност и творчество (Polya, 1957).
Какво всъщност представлява нестандартната задача? В никоя наука няма общи правила, които да определят една задача като „нестандартна“. Малцина са авторите, които са се опитали да дефинират понятието „нестандартна“ задача. Те всички обаче се обединяват около следните основни елементи, които я отличават от
„стандартната“ задача:
1. Нестандартните задачи не са формулирани в явен вид. Те много често даже не фигурират и в сборниците и учебните помагала. Учителят сам трябва да ги открива в съответната литература и в заобикалящото ни ежедневие. Чрез следене на новостите в науката, той трябва да си изработи интуиция за откриването на информация, която да бъде основа за формулирането на нестандартни задачи.
2. Нестандартната задача грабва вниманието на ученика. Тя привлича вниманието на учениците със своята конкретност и свързаността на учебния материал с неща от ежедневието. Предизвикателството може да се прояви в условието на задачата, в процеса на решаването или при получаване на резултата. Нейното успешно решаване води до чувството на удовлетворение за справяне с определена трудност и ученикът ще знае нещо ново. Спомага за събуждане на интерес към предмета и осъзнаване на връзката между учебното съдържание и заобикалящия ни свят.
3. Решаването на нестандартна задача не винаги завършва с получаването


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница