Закон за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпенДата25.02.2018
Размер70.42 Kb.
ТипЗакон


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


ДОКЛАД

Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, № 654-01-8, внесен от Методи Борисов Андреев, Петър Владиславов Славов, Мартин Димитров Димитров и Вили Младенов Лилков на 27.01.2016 г., приет на първо гласуване на 24 ноември 2016 г.
Проект!

Второ гласуване

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

(обн., ДВ, бр. 37 от 05.05.2000 г.)Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

Преди § 1 се създават четири параграфа, както следва:

§…Чл. 1 се отменя“.

§…Чл. 2 се отменя“.

§…Чл. 3 се отменя“.

§…Чл. 4 се отменя“.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
§1: Създава се нов чл. 5 със следното съдържание:

„Всички държавни органи, техните териториални звена, органите на местно самоуправление, публично-правни организации, физически или юридически лица предприемат действия за преодоляване на тежкото наследство от комунистическия режим, в това число, но не само, като:"

т.1. „Премахват от публични места собствените им или намиращи се в тяхно владение символи, лозунги, фотоси, надписи, и др. знаци и предмети, създадени през комунистическия режим в негова възхвала, или във възхвала на организации по чл. 1, сред които Българската комунистическа партия (включително нейните предшественици), нейните ръководни дейци или на режима 9.09.1944г. до 10.11.1989г."

т.2. „Могат да предоставят на Музея на социалистическото изкуство всички произведения на изкуството, в това число скулптури, паметници, картини, фотоси и др., пресъздаващи образи, персонажи или събития от историята на Българската комунистическа партия или от периода 9.09.1944г. до 10.11.1989г.“


Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

§ 1 – отпада.:

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

§2: Създава се нов чл. 6 със следното съдържание:

Ал. 1: „Не се разрешава поставянето на публични места на предмети, надписи, скулптури или символи, невярно пресъздаващи периода 9.09.1944г. до 10.11.1989г. или възхваляващи дейността и/или историята на организации по чл. 1, сред които Българската комунистическа партия (включително нейните предшественици) или на нейните ръководни дейци."

Ал. 2: „Поставянето на публични места на предмети, надписи, скулптури или символи, отразяващи или свързани с периода 9.09.1944г. до 10.11.1989г., историята на организации по чл. 1, сред които Българската комунистическа партия (включително нейните предшественици) или на нейните ръководни дейци, става само при задължително посочване на престъпния характер на режима, чрез изписване на текста или поставяне на табела по ал. 4."

Ал. 3: „Съществуващи предмети, надписи, скулптури или символи в нарушение на ал. 1 или ал. 2 незабавно се премахват или преместват, в зависимост от вида им, по реда на чл. 5."

Ал. 4: „Когато заварени предмети или символи по ал. 3 са паметници, чието преместване не може да бъде осъществено веднага, на тях се поставят указателни табели със следния текст: „Комунистическият режим в България 9.09.1944-10.11.1989г. и дейността на БКП са обявени за престъпни със закон, приет от 38-то Народно събрание"

Ал. 5: „При установени нарушения по ал. 1-4, съответният областен управител предприема незабавно действия за отстраняването им.“


Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

§ 2 – отпада.:

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.
§3: Създава се нов чл. 7 със следния текст:

„Министерство на образованието и науката, директорите на училищата, ректорите и деканите във висшите учебни заведения, както и самите учители и преподаватели, наред с всички държавни и общински органи, публични и граждански организации, имащи отношение към образованието и възпитанието на подрастващите, предприемат съответните действия в учебните помагала, учебниците, учебните планове и образователния процес, периодът 9.09.1944г. до 10.11.1989г., включително и дейността на партийните и държавни ръководители, да получат точно и обективно отразяване в съответствие с този закон.


Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

§ 3 – отпада.:

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

§4: Създава се нов раздел „Административно-наказателна отговорност и нов чл.8 със следния текст:

Чл. 8, Ал. 1: „За нарушения по чл. 6, 7 или чл. 8, ал. 3, на нарушителите-физически лица се налага глоба в размер на 200лв., а на юридическите лица-имуществена санкция в размер на 2000лв., по реда на Закона за административните нарушения и наказания. При повторност и за всяко следващо нарушение, санкциите по предходното изречение са в двоен размер.

Ал. 2: „Нарушенията се установяват от тричленни комисии към областните управи, а наказателните постановления се налагат от областните управители или изрично упълномощени оттях лица от съответната областната управа.

Ал. 3: „В случаите на нарушения, извършени от областен управител и/или негово бездействие, във връзка със задълженията му по горната алинея, актовете за установяване на административно нарушение се издават от комисия от инспектората на Министерски съвет, а наказателните постановления се налагат от министър-председателя или изрично определени от него лица.“
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

§ 4 – отпада.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

§5: „В едномесечен срок от влизане в сила на този закон, областните управители, представителите на централната и местната власт, публично-правните и гражданските организации, юридическите лица и гражданите привеждат дейността си в съответствие с него.“
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

§ 5 – отпада.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители:

В § 5 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Приетия текст става ал. 1.

  2. Създава се ал. 2:

(2) За символи по смисъла на чл. 5 се считат и следните обекти и произведения на материалната и духовната култура:

1. литература: „Символ-верую на българската комуна“ (Хр. Ботев); „Червените ескадрони“ (Хр. Смирненски); „Септември“ (Гео Милев); „Балада за комуниста“ ( В. Андреев); „Вяра“ (Н. Вапцаров); „Предсмъртно“ (Н. Вапцаров); „България – земя като една човешка длан“ (Г. Джагаров) и др. подобни.

2. музика: „Интернационал“, международен пролетарски химн (текст Южен Потие, муз. Пиер Дегейтер); „Комунисти, комсомолци, пионери“ (текст Г. Авгарски, муз. П. Ступел); „На всеки километър“ (песен от едноимения филм) (текст К. Карагеоргиев; текст и музика Н. Вълчев); „Една българска роза“ (текст Найден Вълчев, муз. Д. Вълчев) и др. подобни.

3. филмово изкуство: „На всеки километър“, приключенски филм на партизанска тематика (режисьори Л. Шарланджиев и Н. Чернев; сценаристи П. Вежинов и Г. Марков; оператор Е. Вагенщайн); „Осмият“ (режисьор Зако Хеския; сценаристи П. Христов-Ведрин и Т. Монов; оператор Г. Георгиев) и др. подобни.

4. сгради и съоръжения: АЕЦ „Козлодуй“; сграда на Министерски съвет, бул. Дондуков 1; сграда на Президентството, бул. Дондуков 2; сграда на Народното събрание, пл. Княз Александър І № 1; ЦУМ; НДК; Национален стадион „Васил Левски“; сгради и съоръжения на завод Кремиковци; промишлен комплекс „Девня“; сгради и съоръжения на завод за тежко машиностроене Радомир; сгради и съоръжения на „Стомана“ – Перник; сгради и съоръжения на ДЗУ – Стара Загора и др. такива; к.к. „Златни пясъци“; к.к. „Слънчев бряг“, к.к. „Албена“; к.к. „Боровец“; к.к. „Пампорово“; монумент „Камбаните“; язовир „Искър“; магистрала „Хемус“, участъка до гр. Правец; магистрала „Тракия“, участъка до гр. Пловдив; космически спътник „Интеркосмос-България 1300, каталожен номер 1981-075А и др. подобни.“

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница