Заповед №252 гр. Монтана, 01. 10. 2013 гДата26.10.2018
Размер100.5 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”-гр.Монтана

ЗАПОВЕД

252гр. Монтана, 01.10.2013 г.

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, предложение първо, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и Доклад вх. № 2513/04.09.2013г. на комисията, назначена със заповед 164/06.08.2013 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана и Споразумение по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ вх. № 3/04.09.2013г.,


ОПРЕДЕЛЯМ :

Разпределението на ползването на имотите по см. на чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, обл.Монтана за стопанската 2013 – 2014г. по ползватели, както следва:

  1. На АГРОДУНАВ ООД, се определя право на ползване на общо 104,541 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
  1. На ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ, се определя право на ползване на общо 18,415 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
  1. На ВЕЛЧО ВЕЛЬОВ ГОРАНОВ, се определя право на ползване на общо 48,218 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
  1. На ДИВА АГРО 2012 ЕООД , се определя право на ползване на общо 44,640 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
  1. На ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД, се определя право на ползване на общо 187,769 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.

  2. На КИРИЛ ГЕРАСИМОВ НИКОЛОВ, се определя право на ползване на общо 3,255 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
  1. На ТРОЯ - АВТО ЕООД, се определя право на ползване на общо 463,095 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Киселево, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ.
Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Киселево, общ. Брусарци и в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Брусарци. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Брусарци и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Монтана.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и́.

/П/


ПЕТЪР ПЕТРОВ

Директор на ОД “Земеделие

ЕД/ГДАР3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net
Каталог: assets -> NOVINI -> 2013 -> 16.10.2013-zemlishta
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
2013 -> Предложение за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно чл. 33, ал. 2 „
NOVINI -> Програма „Евростарс
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №294 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №249 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
2013 -> Съвместна декларация на Министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски и на Президента на Република България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница