Заповед №249 гр. Монтана, 01. 10. 2013 гДата12.10.2018
Размер108 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана

ЗАПОВЕД

249гр. Монтана, 01.10.2013 г.

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, предложение първо, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и Доклад вх. № 2510/04.09.2013г. на комисията, назначена със заповед 164/06.08.2013 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана и Споразумение по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ вх. № 3/04.09.2013г.,


ОПРЕДЕЛЯМ :

Разпределението на ползването на имотите по см. на чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, ЕКАТТЕ 10255, общ.Брусарци, обл.Монтана за стопанската 2013 – 2014г. по ползватели, както следва:

 1. На АГРОДУНАВ ООД, се определя право на ползване на общо 210,593 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На БЕТА ГРЕЙН ЕООД, се определя право на ползване на общо 26,350 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ, се определя право на ползване на общо 238,762 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ, се определя право на ползване на общо 18,620 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВИП ЗЪРНО ООД, се определя право на ползване на общо 71,612 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ, се определя право на ползване на общо 40,588 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ДОРА МАРИНОВА ДИМИТРОВА се определя право на ползване на общо 48,543 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ДУРИН 11 се определя право на ползване на общо 35,929 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ЕТ ТОШКО МЕТОДИЕВ се определя право на ползване на общо 674,521 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ се определя право на ползване на общо 38,330 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На РУМЕН ДИМИТРОВ АСЕНОВ се определя право на ползване на общо 15,200 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На СИЛВИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА се определя право на ползване на общо 16,995 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На „ТРОЯ - АВТО ЕООД" се определя право на ползване на общо 329,383 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с.Василовци, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.


Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ.
Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Василовци, общ. Брусарци и в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Брусарци. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Брусарци и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Монтана.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и́.


/П/

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Директор на ОД “Земеделие

ЕД/ГДАР


3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net
Каталог: assets -> NOVINI -> 2013 -> 16.10.2013-zemlishta
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
2013 -> Предложение за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно чл. 33, ал. 2 „
NOVINI -> Програма „Евростарс
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №294 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
16.10.2013-zemlishta -> Заповед №252 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
2013 -> Съвместна декларация на Министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски и на Президента на Република България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница