Заседание на Обс -златица на 06. 08. 2013 година (вторник) от 17: 00 часа в заседателната зала на Община Златица при следния д н е в е н р е дДата30.11.2018
Размер20.59 Kb.
#106297
ТипЗаседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

Председател GSM 0887 477974, техн. сътрудник тел./факс (0728) 60 230

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg; www.zlatitsa.bg
ДО

Г-н / г-жа .…………………….……………

………………………………………………

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам извънредно заседание на ОбС –Златица на 06.08.2013 година (вторник) от 17:00 часа в заседателната зала на Община Златица при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


2. Разглеждане предложение за кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по Мярка 321 от Програма “Развитие на селските райони”

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


3. Разглеждане предложение за кандидатстване с проектно предложение за възстановяване сградата на “Конака” гр.Златица, община Златица, като част от културно-историческото наследство в района на Седногорието по Мярка 313.

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


4. Разглеждане предложение за обявяване на имот УПИ ХІV (бившия гражданска отбрана) по плана на гр. Златица за частна общинска собственост на основание чл.6 от ЗОС и безвъзмездно учредяване на право на строеж за нуждите на ПРСР 2007-2013г. Мярка 321.

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


5. Разглеждане предложение за кандидатстване с проектно предложение “Изграждане на дневен център за деца с увреждания”, гр.Златица по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


6. Определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ.

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


7. Разглеждане предложение за кандидатстване с проектно предложение “Основен ремонт и рехабилитация на сграда - Църква “Св. Георги” и възстановяване на сградата на молитвен дом “Метох”, гр.Златица по Мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г.

Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица


8. Разглеждане Заповед № ОС-40/01.08.2013г. на Областния управител на Софийска област относно връщане за ново обсъждане на решенията №289, №290, №292, №293, №296 от Протокол №33, приети на 10.07.2013г. от ОбС – Златица.Докл. инж.Магдалена Иванова – кмет на община Златица

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ЗЛАТИЦА:

/……….……………………/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница