Заседание на Обс -златица на 16. 02. 2012г от 16: 00 часа в заседателната зала на Община Златица при следния д н е в е н р е дДата24.10.2018
Размер25.52 Kb.
ТипЗаседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,

Председател GSM 0887 477974, техн. сътрудник тел./факс (0728) 60 230

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg; www.zlatitsa.bg


ДО

Г-н / г-жа .………………………………..….……………

………………………………………………………………УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам редовно заседание на ОбС –Златица на 16.02.2012г. от 16:00 часа в заседателната зала на Община Златица при следнияД Н Е В Е Н Р Е Д :


  1. Приемане Стратегия за управление на общинската собственост.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица  1. Приемане изпълнението на Бюджет 2011 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица  1. Приемане отчет на план-сметката за ТБО за 2011 година

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица  1. Приемане проект за Бюджет 2012 г. и промяна в план-сметката за спортни мероприятия и план-сметката на ОбЗ „Гора”.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

5. Разглеждане на докладна записка за участие на Златица в Регионално сдружение за управление на отпадъците.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

6. Разглеждане на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

7. Разглеждане на докладна записка за утвърждаване на образец на холограма на таксиметров автомобил.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

8. Разглеждане на докладна записка за представителство на община Златица в Асоциацията по В и К.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

9. Докладна записка за снегопочистване на уличната пътна мрежа на община Златица.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

10. Отмяна на Решение № 34, прието с Протокол № 5 от заседание на ОбС-Златица, проведено на 23.01.2012 г.

Докл. инж. Стоян Генов – председател на ОбС-Златица

11. Сформиране на постоянна комисия към ОбС по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Докл. инж. Стоян Генов – председател на ОбС-Златица

12. Кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, участва и община Драгоман.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

13. Кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, участва и НЧ „Христо Ботев 1925”, с. Габер, община Драгоман.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

14. Закриване на кметства с административен център с. Църквище, с. Карлиево и с. Петрич.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

15. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ

Председател на ОбС - Златица
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница