Заседание на Съвета Образование, младеж и култура Брюксел, 10 и 11 май 2010 г. Председател г-жа Ángeles gonzález-sinde reigДата21.01.2018
Размер193.2 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

9456/10

(OR. en)

PRESSE 102

PR CO 3

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3013-то заседание на СъветаОбразование, младеж и култура

Брюксел, 10 и 11 май 2010 г.


Председател Г-жа Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG
Министър на културата на Испания
Г-н Ángel GABILONDO PUJOL
Министър на образованието на Испания
Г-жа Bibiana AÍDO ALMAGRO
Министър на равните възможности на Испания
Г-н Jaime LISSAVETZKY
Заместник министър по въпросите на спорта


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът определи градовете Рига (Латвия) и Юмео (Швеция) за европейски столици на културата за 2014 г.

За първи път министрите обсъдиха политиката в областта на спорта на официално заседание на Съвета, тъй като с Договора от Лисабон беше създадена специфична компетентност на ЕС в областта на сътрудничеството по въпросите на спорта.

Съветът прие също и заключения относно европейската цифрова библиотека „Europeana“, като прикани Комисията да представи предложение за устойчиво финансиране на „Europeana“ в дългосрочен план, заедно с визия за консолидирането ѝ във съществен референтен инструмен за цифровата ера.

Съветът одобри без обсъждане мандат за преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

КУЛТУРА Error: Reference source not found

Знак за европейско наследство Error: Reference source not found

Европейски столици на културата 2014 г. Error: Reference source not found

Принос на културата за регионалното и местното развитие Error: Reference source not found

Конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа — принос на културата и творчеството Error: Reference source not found

АУДИОВИЗИЯ Error: Reference source not found

Europeana: следващи стъпки Error: Reference source not found

СПОРТ Error: Reference source not found

Договора от Лисабон и спорта Error: Reference source not found

ОБРАЗОВАНИЕ Error: Reference source not found

Социално измерение на образованието и обучението Error: Reference source not found

Компетентности в подкрепа на ученето през целия живот и инициатива „Нови умения за нови работни места“ Error: Reference source not found

Интернационализация на висшето образование Error: Reference source not found

Стратегия „Европа 2020“ — Европейски съвет на 17 юни Error: Reference source not found

МЛАДЕЖ Error: Reference source not found

Активно включване на младите хора: преодоляване на безработицата и бедността Error: Reference source not found

Конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа — разработване на младежкото измерение Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Роля на културата за възстановяването на Хаити Error: Reference source not found

Сътрудничество в областта на културата между ЕС и Китай Error: Reference source not found

Конференция за цифровото кино Error: Reference source not found

Ежегодна министерска конференция по процеса от Болоня Error: Reference source not found

2011 — година на младежта за ЕС и Китай Error: Reference source not found

Конференцията за заетостта сред младите хора и социалното приобщаване Error: Reference source not found

Работна програма на следващото председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Европейската агенция по химикали — нов член на управителния съвет от България Error: Reference source not found

 • Център за развитие на предприемачеството Error: Reference source not found

 • Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Ограничителни мерки срещу Бирма/Мианмар Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Изменение на някои международни счетоводни стандарти — процедура на комитет Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 • Управление на въздушното движение Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Споразумение между ЕС и САЩ относно данни за финансови съобщения за разследвания за борба с тероризма Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Превенция на работещите в сектора на здравеопазването от наранявания с остри предмети Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Защита на животните, използвани за научни цели* Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Сао Томе и Принсипи и Микронезия — подновяване на споразуменията Error: Reference source not found

 • Споразумение в областта на рибарството с Коморските острови — подновяване на протокола Error: Reference source not found

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Изисквания за типовите одобрения на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло Error: Reference source not found

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Преброяване на населението и жилищния фонд Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Fadila LAANAN Министър на културата и аудиовизуалния сектор (френска общност)

Г-н Pascal SMET Фламандски министър на образованието, младежта, равните възможности и по въпросите на Брюксел

Г-н Philippe MUYTERS Фламандски министър на финансите, бюджета, заетостта, териториалното устройство и спортаБългария:

Г-н Вежди РАШИДОВ Министър на културата

Г-жа Петя ЕВТИМОВА Заместник министър на образованието, младежта и науката

Г-н Димитър ДЕРЕЛИЕВ Заместник министър на културата

Г-н Лазар КАМЕНОВ Заместник министър на физическото възпитание и спорта

Чешка република:

Г-н Václav RIEDLBAUCH Министър на културата

Г-жа Miroslava KOPICOVÁ Заместник министър на образованието, младежта и спорта

Г-н Jan KOCOUREK Заместник министър на образованието, младежта и спортаДания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на културата

Г-жа Tina NEDERGAARD Министър на образованието

Германия:

Г-н Christoph BERGNER Парламентарен държавен секретар по въпросите на спорта

Г-н Josef HECKEN Държавен секретар за младежта

Г-н Bernd NEUMANN Заместник министър във федералното канцлерство и представител на федералното правителство за култура и медии

Г-н Georg SCHÜTTE Държавен секретар към Федералното министерство на образованието и научните изследвания

Естония:

Г-н Tõnis LUKAS Министър на образованието и наукатаИрландия:

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представителГърция:

Г-н Pavlos GEROULANOS Министър на културата и туризма

Г-н Ioannis PANARETOS Държавен секретар по образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси

Испания:

Г-жа Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG Министър на културата

Г-жа Bibiana AÍDO ALMAGRO Министър на равните възможности

Г-н Ángel GABILONDO PUJOL Министър на образованието

Г-н Jaime LISSAVETZKY Заместник министър по въпросите на спорта

Г-жа Maria Victoria BROTO COSCULLUELA Съветник в областта на образованието, културата и младежта, Правителство на АрагонФранция:

Г-н Frédéric MITTERRAND Министър на културата и комуникациите

Г-жа Rama YADE Държавен секретар, отговарящ за спорта, към министъра на здравеопазването и спорта

Италия:

Г-жа Giorgia MELONI Министър без портфейл, отговарящ за младежта

Г-н Francesco Maria GIRO Държавен секретар по въпросите на културното наследство и културната дейност

Г-н Giuseppe PIZZA Държавен секретар по въпросите на образованието, университетите и научните изследванияКипър:

Г-н Andreas DEMETRIOU Министър на образованието и културатаЛатвия:

Г-н Ints DĀLDERIS Министър на културата

Г-жа Tatjana KOKE Министър на образованието и науката

Литва:

Г-н Remigijus VILKAITIS Министър на културата

Г-н Gintaras STEPONAVICIUS Министър на образованието и науката

Г-жа Skirma KONDRATAS Заместник министър на социалната сигурност и трудаЛюксембург;

Г-жа Octavie MODERT Делегиран министър по въпросите на публичната администрация и административната реформа

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта; делегиран министър по въпросите на солидарната икономика

Унгария:

Г-жа Edit RAUH Заместник министър, Министерство на труда и социалните въпроси

Г-жа Beáta SIMÓKA Заместник министър, Министерство на културата и спорта

Г-н Károly MANHERZ Заместник-министър (със специален ресор), Министерство на образованието и културатаМалта:

Г-жа Theresa CUTAJAR Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Peter W. KOK Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-жа Beatrix KARL Федерален министър на науката и научноизследователската дейност

Г-жа Claudia SCHMIED Федерален министър на образованието, културата и изкуствата

Г-жа Christine MAREK Държавен секретар, Федерално министерство на икономиката, семейството и младежта

Г-н Norbert DARABOS Федерален министър на отбраната и спорта

Полша:

Г-жа Katarzyna HALL Министър на образованието

Г-н Bogdan ZDROJEWSKI Министър на културата и националното наследство

Г-н Adam GIERSZ Министър на културата и туризмаПортугалия:

Г-н Alexandre VENTURA Държавен секретар за младежта и спорта

Г-н Elisio SUMMAVIELLE Държавен секретар в Министерство на културата

Румъния:

Г-н Hunor KELEMEN Министър на културата

Г-жа Doina MELINTE Председател на националната агенция за спорта и младежта

Г-н Lorincz SZELL Заместник председател на националната агенция за спорта и младежтаСловения:

Г-жа Majda ŠIRCA Министър на културата

Г-н Igor LUKŠIČ Министър на образованието и спорта

Словакия:

Г-н Ivan SEČÍK Държавен секретар в Министерство на културата

Г-жа Bibiána OBRIMČÁKOVÁ Държавен секретар в Министерство на образованието

Финландия:

Г-н Marcus RANTALA Държавен секретар по въпросите на културата и спорта, Министерство на образованието и културата

Г-жа Heljä MISUKKA Държавен секретар по въпросите на образованието и науката, Министерство на образованието и културата

Швеция:

Г-н Christer HALLERBY Държавен секретар към министъра на интеграцията и равните възможностиОбединено кралство:

Г-н Michael RUSSELL Министър на образованието и ученето през целия живот (Правителство на Шотландия)Комисия:

Г-жа Neelie KROES Заместник председател

Г-жа Androulla VASSILIOU Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

КУЛТУРА

Знак за европейско наследство

Председателството докладва пред Съвета за постигнатия напредък в създаването на знак за европейско наследство (9146/10).

Знакът за европейско наследство съществува като доброволна междуправителствена инициатива, в която участват 17 държави членки на ЕС и Швейцария. Шестдесет и четири обекта са получили знака от 2006 г. насам. През ноември 2008 г. Съветът поиска тази инициатива да се превърне в действие на Общността, за да бъде разширена и да се подобри нейното функциониране. През март Комисията предложи проект за решение (7094/10), който понастоящем се разглежда от Европейския парламент и от Съвета. който понастоящем се разглежда от Европейския парламент и от Съвета.

Европейски столици на културата 2014 г.

Съветът определи градовете Рига (Латвия) и Юмео (Швеция) за европейски столици на културата за 2014 г. (9144/10).Принос на културата за регионалното и местното развитие

Съветът прие заключения относно приноса на културата за регионалното и местното развитие (8263/10).Конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа — принос на културата и творчеството

Съветът обмени мнения по приноса на културата и творчеството за конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа.

Министрите подчертаха колко е важно в стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места да бъдат пълноценно включени творчеството и ролята на културните индустрии и по специално при изпълнението на водещите инициативи.

Делегациите подчертаха важния принос на културната и творческата индустрия за иновациите, икономическия растеж и заетостта в ЕС. Беше посочено, че са необходими благоприятна среда за МСП и намалена бюрокрацията, както и адекватна защита на правата на интелектуална собственост, за да се подпомогне сектора на културата да разгърне своя икономически потенциал.

Делегациите подчертаха също така как инструментите на политиката за сближаване могат да подпомогнат културната и творческата индустрия и настойчиво приканиха към по добро използване на съществуващите инструменти, например структурните фондове на програмата МЕДИА.

АУДИОВИЗИЯ

Europeana: следващи стъпки

Съветът прие заключения, които очертават следващите стъпки в създаването на европейската цифрова библиотека „Europeana“. Той прикани Комисията да представи предложение за устойчиво финансиране на „Europeana“ в дългосрочен план, заедно с визия — включително по отношение на въпросите, свързани с управлението —за консолидирането ѝ в съществен референтен инструмент за цифровата ера. Текстът е поместен в документ 8843/10.СПОРТ

Договора от Лисабон и спорта

Министрите обсъдиха за първи път политиката в областта на спорта на официално заседание на Съвета, тъй като с Договора от Лисабон беше създадена специфична компетентност на ЕС в областта на сътрудничеството по въпросите на спорта.

Делегациите приветстваха създаването на компетентност на ЕС за координиране на политиките в областта на спорта и подчертаха, че действията на ЕС трябва да имат ясна добавена стойност в сравнение с националните планове, като зачитат принципа на субсидиарност и специфичното естество на спорта. Министрите посочиха следните области като даващи възможност за действия на ЕС:


 • Социални и образователни функции на спорта, т.е. социално приобщаване чрез спорт и укрепваща здравето физическа активност, двойна кариера за атлети;

 • Спортни структури, по специално такива, които се основават на доброволни дейности;

 • Почтеност и откритост в спорта, включително борба срещу расизма, дискриминацията и насилието;

 • физическата неприкосновеност и моралната почтеност на всички спортисти, по специално борба срещу допинга и закрила на непълнолетните;

 • Диалог и тясно сътрудничество със спортното движение.

Министрите постигнаха съгласие, че една възможна финансова програма на ЕС за подкрепа на спортните дейности за 2012—2013 г. би трябвало да има ограничен брой приоритети.

ОБРАЗОВАНИЕ

Социално измерение на образованието и обучението

В контекста на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.), Съветът прие заключения относно социалното измерение на образованието и обучението, вж. документ 8797/10.Компетентности в подкрепа на ученето през целия живот и инициатива „Нови умения за нови работни места“

Съветът одобри заключенията относно компетентностите в подкрепа на ученето през целия живот и инициативата „Нови умения за нови работни места“, поместени в документ 8798/10..Интернационализация на висшето образование

Съветът прие заключения относно интернационализацията на висшето образование, т.е. относно дейностите за сътрудничество между институциите за висше образование в ЕС и в трети държави, вж. документ 8799/10.Стратегия „Европа 2020“ — Европейски съвет на 17 юни

Съветът проведе обмен на мнения по конкретните стойности на водещите цели на ЕС в стратегията „Европа 2020“, който приключи със следните заключения на председателството1:

„Съветът постигна съгласие да предложи на Европейския съвет през юни 2010 г. конкретни стойности на водещите цели на ЕС за повишаване на равнищата на образование в новата стратегия „Европа 2020“, като се основава на двете съответни нива за средните европейски постижения („Европейски критерии“), одобрени в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕТ 2020), което означава, че до 2020 г. нивото на преждевременно напусналите училище следва да бъде по ниско от 10 %, а делът на населението със завършено висше или равностойно на висше образование следва да бъде поне 40 %2.

Компетентността на държавите членки по отношение на определянето и изпълнението на количествените национални цели в областта на образованието и обучението се запазва напълно в съответствие с техните отговорности за съответните им образователни системи. Договорените съгласно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в тази област принципи и работни методи изпълняват своята роля за напредването на мониторинга към постигането на водещите цели на ЕС в областта на образованието.“

По време на пролетната среща на високо равнище Европейският съвет стартира стратегията „Европа 2020“ за конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива икономика (7/10). Той постигна съгласие по водещи цели, които ще представляват споделени цели, ръководещи действията на държавите членки и на ЕС. Една от тях е да се повишат равнищата на образование като се намали дела на преждевременно напусналите училище и се увеличи дела на населението със завършено висше или равностойно на висше образование. Европейският съвет на 17 юни трябва да определи съответни конкретни стойности.

МЛАДЕЖ

Активно включване на младите хора: преодоляване на безработицата и бедността

В контекста на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.), Съветът прие резолюция относно активното включване на младите хора: преодоляване на безработицата и бедността, вж. документ 9018/10. Като се има предвид, че икономическата криза засегна особено силно младите хора, този въпрос беше с висок приоритет за испанското председателство. Наред с това, че приканва държавите членки и Комисията да предприемат действия в редица области, резолюцията подчертава колко е важно да се направи необходимото политиките в областта на младежта да са пълноценно включени при изпълнението на стратегията „Европа 2020“.Конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа — разработване на младежкото измерение

Съветът обмени мнения относно разработването на младежкото измерение на стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“. Министрите обсъдиха важни аспекти на политиката в областта на младежта, като мобилност, признаване на неформалното образование, значение на високите постижения в образованието, достъп на младите хора до пазара на труда и предстоящата водеща инициатива на ЕС „Младеж в движение“.

Делегациите подчертаха, че особено високите нива на безработица сред младежта, които понастоящем се наблюдават в ЕС, са неприемливи. Ето защо министрите приветстваха подчертаването на свързаните с младежта въпроси в стратегията „Европа 2020“ за конкурентоспособен, приобщаващ и устойчив растеж. Беше отбелязано, че за да се повиши заетостта, младите хора трябва да бъдат подкрепени при прехода от образованието към пазара на труда и че са необходими мерки за насърчаване на качествената заетост, както и на мобилността за всички млади хора.

Стратегията „Европа 2020“ определя като една от своите пет водещи цели повишаването на степента на заетост в ЕС на жените и мъжете на възраст 20—64 години на 75 % до 2020 г., като специално акцентира върху младите хора. Друга водеща цел е свързана с намаляването на преждевременно напусналите училище (7/10).ДРУГИ ВЪПРОСИ

Роля на културата за възстановяването на Хаити

Френската делегация представи на Съвета информационна бележка (8604/10), в която се настоява за европейска културна инициатива в Хаити. Като се имат предвид драматичните последици от земетресението в Хаити през януари, представителят на Франция предложи ЕС да подкрепи възстановяването на националния театър в Хаити „Ciné Théâtre Triomphe“. Няколко министри и Комисията подкрепиха тази инициатива.Сътрудничество в областта на културата между ЕС и Китай

Комисията информира Съвета относно подготовката за културен форум ЕС—Китай.Конференция за цифровото кино

Председателството докладва на Съвета за проведената в Барселона на 5—6 март конференция, посветена на независимия сектор на представяне и предизвикателствата на цифровизацията. Целта беше да се предостави информация относно цифровизацията и да се обсъди въздействието ѝ върху филмовия сектор и нейното влияние върху културното многообразие.Ежегодна министерска конференция по процеса от Болоня

Делегациите на Австрия и Унгария информираха накратко Съвета за проведената ежегодна министерска конференция по процеса от Болоня през 2010 г. и за втория политически форум, посветени на процеса от Болоня, състоял се на 11—12 март. На конференцията беше направен преглед на изпълнението на целите от Болоня през последните десет години (8606/10).2011 — година на младежта за ЕС и Китай

Комисията информира Съвета за плановете за обявяване на 2011 г. за година на младежта за ЕС и Китай.Конференцията за заетостта сред младите хора и социалното приобщаване

Председателството информира накратко Съвета за резултатите от конференцията за заетостта сред младите хора и социалното приобщаване, проведена в Херес де ла Фронтера, на 13—15 април.Работна програма на следващото председателство

Делегацията на Белгия представи работната програма на своето председателство, което ще се изпълнява през втората половина на 2010 г.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Европейската агенция по химикали — нов член на управителния съвет от България

Съветът назначи г н Бойко Маринов Малинов за нов член от България на управителния съвет на Европейската агенция по химикали до 31 март 2011 г.Център за развитие на предприемачеството

Съветът прие съвместни решения за назначаването на: • Г н Jean Erick ROMAGNE (Франция) за директор на техническия център за развитие на предприемачеството за срок от пет години, който започва да тече през 2010 г. (8936/10).

 • Г н Jyoti JEETUN (Мавриций) за заместник директор на техническия център за развитие на предприемачеството за срок от пет години, който започва да тече през 2010 г. (8933/10).

Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния (8791/10).ВЪНШНИ РАБОТИ

Ограничителни мерки срещу Бирма/Мианмар

Съветът прие регламент, с който се поясняват дерогациите от забраната за закупуване на някои стоки в Бирма/Мианмар.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Изменение на някои международни счетоводни стандарти — процедура на комитет

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно някои международни счетоводни стандарти.

Новият регламент изпълнява измененията, внесени през ноември 2009 г. от Съвета по международните счетоводни стандарти в Международен счетоводен стандарт 24.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Управление на въздушното движение

Съветът разшири сътрудничеството в областта на управлението на въздушното движение в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), като измени споразумението за ЕИП (7998/10).ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Споразумение между ЕС и САЩ относно данни за финансови съобщения за разследвания за борба с тероризма

Съветът прие мандат за преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP). Въз основа на това Комисията, която ще бъде основната преговаряща страна за ЕС, подпомагана от работна група на Съвета, може да започне официални преговори със САЩ.

Окончателното споразумение със САЩ трябва да получи подкрепата на квалифицирано мнозинство от държавите членки на ЕС и одобрението на Европейския парламент. Целта на споразумението е Министерството на финансите на САЩ да получава данни за финансови съобщения, съхранявани в ЕС, за да се позволят целенасочени проверки за разследвания за борба с тероризма, като същевременно се гарантира адекватна защита на личните данни.

Съгласно TFTP Министерството на финансите на САЩ се стреми да идентифицира, проследи и преследва заподозрени терористи и тези, които им осигуряват финансиране. Програмата бе създадена наскоро след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Резултатите от анализа на САЩ, които имат връзка с въпроса, бяха споделени с държавите членки на ЕС и допринесоха за ефективното разследване и предотвратяване на терористични атаки.

На 11 февруари 2010 г. Европейският парламент отхвърли едно временно споразумение, договорено по време на шведското председателство.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Превенция на работещите в сектора на здравеопазването от наранявания с остри предмети

Съветът прие директива, която има за цел постигане на възможно най безопасни условия на труд за работещите в сектора на здравеопазването чрез превенция от наранявания с остри предмети (7318/10 + 8491/10).

За повече подробности вж. съобщение за печата 9619/10.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Защита на животните, използвани за научни цели*

Съветът постигна съгласие по директива за защита на животните, използвани за научни цели (8869/10 ADD 1 + 8869/10 ADD 2), като Германия гласува с „въздържал се“.

Този акт има за цел да подобри защитата на животните, като същевременно даде възможност научните изследвания да запазят водещата си роля в борбата срещу заболяванията.

За повече подробности вж. съобщение за печата 9550/10.РИБАРСТВО

Сао Томе и Принсипи и Микронезия — подновяване на споразуменията

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за подновяване на протоколите към споразуменията за партньорство в областта на рибарството със Сао Томе и Принсипи и Федеративни щати Микронезия.Споразумение в областта на рибарството с Коморските острови — подновяване на протокола

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Коморските острови.ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Изисквания за типовите одобрения на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно изискванията за типовите одобрения на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло на определени моторни превозни средства. Регламентът на Комисията изпълнява Регламент 661/2009 относно изискванията за типовите одобрения по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Преброяване на населението и жилищния фонд

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно програма за статистическите данни и за метаданните за преброяване на населението и жилищния фонд (6821/10).

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.

ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът прие отговора на потвърдително заявление № 11/c/01/10, като делегациите на Финландия и Швеция гласуваха „против“(8072/10).1Обединеното кралство не беше в състояние да изрази съгласие с целите до образуването на ново правителство след изборите на 6 май.

2т.е. процентът на тези, които успешно са завършили образование степени 5 и 6 според ISCED. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да включат и квалификации, които понастоящем се класират в степен 4 според ISCED при определянето на своите национални цели за висше или еквивалентно образование.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9456/10


BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница