Отчет за дейността на Министерството на държавната администрация и административната реформастраница1/6
Дата09.09.2016
Размер1.1 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6


Министерство на държавната администрация и административната реформаОтчет за дейността на

Министерството на
държавната администрация и административната реформа

Август 2005 – Декември 2006 г.
(С червен цвят е отбелязана новата/актуализираната информация)

Декември 2006 г.
Съдържание


I. УВОД 3

II. МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (МДААР) 5

1. Създаване на Министерството на държавната администрация и административната реформа 5

III. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА МДААР 6

IV. ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2005 Г. – ДЕКЕМВРИ 2006 Г. 62
 1. УВОД
Уважаеми служители и приятели на българската администрация,

Измина повече от една година от създаването на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). Този период съвпадна с последните стъпки на страната ни към членството в голямото европейско семейство. Може би съм пристрáстен, но имам впечатлението, че българското общество никога по-рано не е говорило толкова много за проблемите на администрацията и за реформите в нея. Тази тенденция ще се засилва заедно с нарастващите очаквания на българските граждани, бизнеса и европейските ни партньори за по-ефективно и прозрачно обслужване от страна на държавните институции.

В края на 2005 и в началото на 2006 г. МДААР подготви своя устройствен правилник, определи своите функции, очерта задачите си и си осигури необходимия финансов и технически ресурс за тяхното качествено изпълнение. Постепенно министерството си изгради и заслужен авторитет сред цялата администрация. Имиджът ни е на модерна и динамична организация, в която работят млади, добре подготвени и амбициозни хора. Въпреки високата степен на образованост и владеене на чужди езици, голям процент от нашите служители продължават да изучават нови езици или участват в т.нар. многомодулни специализации. Имаме всички основания да се гордеем с нашия човешки ресурс.

В края на 2006 г. можем да твърдим, че сме изпълнили изцяло своите приоритети за годината. Може би сме надхвърлили и своите, и чуждите очаквания за нашата работа. Това не ни успокоява или заблуждава. Пред нас е цяло море от несвършена работа. Можем да обучим много повече от досегашните 21 506 служители по информационни технологии, 12 000 по английски език и 50 814 по антикорупция и професионална етика. Можем да изградим нови услуги на електронното правителство и да наложим по-успешно правилата за транслитерация, да въведем навсякъде плащането с единен фиш на ГКПП. Докато някъде в България има забавени документи и лошо административно обслужване, неучтиви и неусмихнати служители, грешно изписани табели и карти или липса на такива, нарушения на законодателството за държавните служители, докато не изпреварим част от европейските страни по постижения в електронното управление, не можем да бъдем доволни.

Щастлив съм, че в тази своя мисия срещаме подкрепата, добрите идеи и инициативността на служителите от цялата държавна администрация в страната. През 2006 г. българските служители показаха, че оценяват колко е важно мнението на потребителите на услуги, показаха желание за повече прозрачност и по-добър диалог с обществото. Без тяхната отвореност към новото, без усилията на всеки един и без желанието им за модернизация не бихме могли да се справим. Можем да кажем, че заедно поехме в правилната посока, която през следващите години трябва да следваме, за да надграждаме постигнатото.

За 2007 г. новото предизвикателство пред цялата администрация е да помогне за успешната подготовка и реализация на проекти по оперативните програми. За МДААР приоритет ще бъде работата по нашата Оперативна програма “Административен капацитет”. Успешното усвояване на средствата по нея ще ни помогне в изграждането на по-модерна, по-ефективна и по-прозрачна администрация.

Позволете ми още веднъж да благодаря на всички служители на МДААР, на областните управители и на другите ни второстепенни разпоредители за техните усилия. Благодаря и на нашите приятели и партньори от Народното събрание, местната власт, медиите и неправителствените организации за тяхната подкрепа. Особено признателни трябва да бъдем също на институциите на Европейския съюз и на чуждестранните посланици у нас за тяхната активната роля и персонална подкрепа при формирането и реализацията на мерките и програмите на МДААР за модерна държавна администрация.

Николай Василев

Министър на държавната администрация
и административната реформа

 1. МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (МДААР)

 1. Създаване на Министерството на държавната администрация и административната реформа


Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) е създадено с Решение на Народното събрание на Република България (НС) от 16.08.2005 г. Устройственият правилник на министерството е приет с Решение на Министерския съвет (МС) и е в сила от 18.10.2005 г. (обн. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 40 от 16.05.2006 г.). Измененията и допълненията се отнасят до функциите на дирекции в МДААР и сформирането на звено за вътрешен одит. Министерството е структурирано в 11 дирекции (3 – обща администрация и 8 – специализирана администрация) с общ числен състав от 173 души.

МДААР си постави амбициозната задача да спомогне за изграждането на необходимия административен капацитет и за цялостната модернизация на българската държавната администрация (ДА). Тази цел е в унисон с европейските инициативи за по-добре функциониращо общество и по-конкурентна и ефективна икономика чрез:  • Намаляване на дистанцията и повишаване на доверието между граждани и институции

  • Засилване на комуникацията, прозрачността и по-широкия достъп до информация

  • Подобряване на бизнес-средата

Изграждането на ефективни административни структури и постигането на качествено административно обслужване, ориентирано към гражданите и бизнеса, ще допринесат за повишаване конкурентоспособността на страната. Прилагането на принципите на добро управление, внедряването на информационните технологии в работата на държавната ДА и повишаването на компетенциите на държавните служители са неразделна част от осъществяването на реформите.

Дейностите по модернизацията на ДА напълно съответстват на приоритетите и целите на Лисабонската стратегия. Целта е чрез по-голямата ефективност на ДА да се увеличи прозрачността и да се подобри административното обслужване. Това е предпоставка за постигане на устойчив икономически растеж и повече и по-добри работни места. 1. Каталог: upload -> docs
  docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
  docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
  docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
  docs -> Общи положения
  docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
  docs -> I. Общи разпоредби Ч
  docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
  docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
  docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница