Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад естраница3/6
Дата13.09.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.3География и икономика


География и икономика за 5-ти клас. Автори: Румен Пенин и Мариана Султанова, Изд. „Булвест 2000”, 2011

В учебника се демонстрира подчертано позитивно отношение към различните народи / нации и към различни раси или етнически малцинства : • Увод „Възникване и развитие на географията като наука” – позитивно представяне на приноса на различни народи / нации за развитие на географията като наука и за великите географски открития.

 • Урок „Население на земята” (с. 94-96) е представена обективна информация за различните раси, с ясни и конкретни послания за толерантност и за „необходимостта от равноправието на всички раси и народи”.

 • Урок „Религии, културни традиции и бит на населението” (с. 96-99) – също е включена обективна информация за различните религии, предимно за християнството и исляма, източните религии само са маркирани (напр. има само едно изречение за будизма).

Примери за пропуснати възможности за стимулиране на толерантност и приемане на различията по отношение на раси/етнически малцинства:

 • Урок „Моето географско пътешествие. Хората по света – различни и еднакви” (с. 104-105) е с ясни послания за равнопоставеност между всички раси и народи. Тук обаче не се въвежда представата за етнически малцинства като част от обществото на различните държави. Народите са идентифицирани с държавите, без информация за присъствието на вътрешни различия и етнически малцинства.

 • Като цяло на илюстрациите – „заставки”, с които се очаква да се самоидентифицират учениците, са само на „бели деца” и тук не са включени рисунки на деца от различни раси/различен етнически произход (напр. с. 8, 30, 45, 73).

 • Урок „Религии, културни традиции и бит на населението” (с.96-99) – има директни послания за ползите от взаимното опознаване на различните народи и култури, чрез което „хората се научават да уважават различията между народите”. На фона на многообразието на религиозни и културни традиции в света, задачата към учениците е „Припомнете си някои традиции и обичаи от българския бит и култура при представителите на различните религии у нас. Разкажете за някои от тях пред съучениците си.” Коментар: неясна постановка, освен това тук може да се включи задача за различните етнически групи в България и всеки да представи своя традиция, обичай.

Темата за бедността е важна за изграждането на чувствителност и разбиране към бедността, социалното изключване, към проблемите на общностите и групите в неравностойно положение, включително и на етническите малцинства. Например, в урока „Беден свят, богат свят” се въвежда само като различия между страните – богати и бедни, развити и развиващи се от Третия свят, но не се говори нито за различията между хората, нито за наличието на уязвими етнически общности вътре в дадена страна (стр. 126-129).

География и икономика – 5 клас. Автори: Антон Попов, Иван Чолеев, Петър Славейков, Живко Желев, Изд. „Анубис”, 2010

 • В урока „Народи и човешки раси” (с. 86-87) има ясни послания за равнопоставеност между народи и раси: „Хората живеят заедно”, липсва въведение към присъствието на етнически малцинства в страните.

 • В урока „Религиите и религиозните общности в света” (с. 88-89) – обективна информация за световните религии; има и послание, че „хората са свободни да избират религиозната си принадлежност и свободно да изповядват своята вяра. Търпимостта между хората с различна религиозна принадлежност се нарича религиозна толерантност. Тя е основата на мирното съжителство между хората както в отделните държави, така и в целия свят.”

Извод: Тук липсват картинки на деца, с които биха могли да се самоидентифицират учениците. Този учебник е по-опростен като структура и, в сравнение с учебника на изд. „Булвест 2000”, до минимум е намален „историческият” пласт / контекст на развитието на географията и опознаването на Земята. Липсват допълнения като любопитна информация (напр. за „първия български глобус), но има цял урок за „Гражданското общество” с ясно въвеждане на темите за човешките права, равнопоставеността между хората „независимо от ... цвят на кожата, пол, език, етническа и религиозна принадлежност...” (с. 96-97).

География и икономика за 5-ти клас. Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Изд. „Просвета”, 2006, 2011

В учебника наблюдаваме атрактивна и разнообразна организация на учебния материал, с „пътеводител” към съдържанието на учебника (с. 4-5), различни рубрики и акценти в поднасянето на информацията. • Позитивен пример за послания за равнопоставеността на хората по признак раса В Раздела „Земята – планета на хората”, урок №35 „Човешки раси” има ясни послания за равнопоставеност на всички хора, независимо от расата. „Расовите белези са външни и несъществени. Те не определят умствените възможности на човека, способността му да прави открития, да твори, да създава произведения на науката, изкуството и културата. Расовите белези не могат и не трябва да се използват за противопоставяне на хората. Представителите на всички раси имат общ произход, еднакво устройство и функции на тялото. Ето защо хората на Земята си приличат в по-голяма степен, отколкото се различават.” (с. 86) Пояснява се, че „истинските различия” между хората са между „богати и бедни, сити и гладни, образовани и неграмотни, работещи и безработни, и т.н.” (с. 86)

 • Урок №36 „Религиите в света” – юдаизъм, християнство, ислям, източни религии (с. 88-89)

География и икономика – 6 клас. Автори: Румен Пенин и Мариана Султанова, Изд. „Булвест 2000”, 2011

Учебникът е атрактивен с много илюстрации, снимки и любопитни факти. • В урока за населението на Африка се обяснява за избиването на местното население при колонизацията и за робството (с. 48).

 • Урок „Среща с децата на Африка” – изглеждат различно, в зависимост от условията, в които живеят – Калахари, планината Ахагор в Сахара. В контекста на проблемите на Африка е поставена задача за групова работа: „Да променим света с децата”, като се показва „омагьосания кръг” на бедността (с. 50-51).

 • Среща с децата на Южна Америка и на Северна Америка. (с. 94-95)

География и икономика – 6 клас. Автори: Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев, Изд. „Анубис”, 2009

Основни теми: Формиране и развитие на континентите и океаните: Африка, Атлантически океан, Южна Америка, Северен ледовит океан, Северна Америка • Население на Африка – информативен текст, уважително отношение към различните раси, народности, религии. Маркират се проблеми, свързани с бедност, епидемии, неграмотност и пр. (с. 36-37)

 • Описанието на населението и расовия състав е с информативен, неутрален текст.

 • В урока за населението на Северна Америка - информативно представяне, като се отбелязва, че „в миналото негрите били насилствено докарани от Африка да обработват плантациите на белите заселници”, казва се, че повечето индианци сега живеят в резервати, но не се обяснява за изтреблението на индианците. (с. 102-103)

География и икономика за 6-ти клас. Автори: Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Изд. „Просвета”, 2006, 2011

В уроците за населението на Африка (с. 36-39), в обобщението на раздела за Африка (с. 52-53), за населението на Южна Америка (с. 80-81, вкл. със снимки на бидонвили) е включена информация за проблемите в развитието на икономиката в страните от „третия свят”, ниско равнище на образованието, лоши битови условия с послания за чувствителност към бедността.


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница