Цел тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици. ОбхватДата10.10.2017
Размер45.19 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 045
МИКРОБИОЛОГИЧЕН МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА АНТИБИОТИЦИ ЧРЕЗ ДИФУЗИЯ В АГАР

Изменение ......./……………


  1. ЦЕЛ

Тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици.  1. ОБХВАТ

Осъществяване на контрол върху качеството на ветеринарномедицински продукти.


  1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При постъпване на ВМП за издаване / подновяване на разрешително за употреба на ВМП, при анализ на ВМП по чл. 285, ал.2 т.2 от ЗВД и при осъществяване на постоянен и периодичен контрол върху тези ВМП.


  1. АПАРАТУРА, ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

4.1. Апаратура:

- Аналитична везна

- Кохов стерилизатор

- Термостат

- OMNICON® Zone Reader

- Автоклав

4.2. Помощни материали:

- стативи

- стерилни епруветки

- пипети


- ерленмаилерови колби

- петриеви панички

- стерилен тапопробивач с външен диаметър 8mm и вътрешен 6 mm

4.3. Консумативи:

- хранителна среда

- щамове микроорганизми

- работни стандарти

- мостри ЛВМП
  1. ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на лабораторията носи отговорност за анализа на ВМП, който подлежи на контрол.


  1. ПРОЦЕСНА КАРТА


  1. ПРОЦЕДУРАДействие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Обособяване на еднослойна или двуслойна структура


лаборант

В началото на теста

Петриеви панички с еднакъв диаметър и равно плоско дъно се разполагат на хоризонтална нивелирана повърхност и в тях се разлива разтопена агарова среда, посята с тест микроорганизъм. По този начин в петриевата паничка се оформя само един слой среда, съдържаща тест микроорганизма.

При анализите на някои антибиотици средата се разлива в два слоя – долен, без тест микроорганизъм, и горен, съдържащ тест-култура. За долен слой може да се използва и агарова среда, по-бедна на хранителни вещества. Долният слой, несъдържащ тест-микроорганизъм, може да се разлее в петриевите панички и след втвърдяване да се съхрани в хладилник при температура 2-80С за 3-5 дни. Хранителната среда в горния слой се посява със съответния тест-микроорганизъм (т.1) и се разлива върху долния агаров слой в деня на извършване на анализа. С физиологичен разтвор от тест-микроорганизмът се изготвя суспензия с определен титър и се внася в средата при температура, не по-висока от 48-500С, а споровите – при 65-700С. Най-удобни за определяне активноста на антибиотиците са спорообразуващите микроорганизми, тъй като спорите може да се съхраняват дълго време без изменение на свойствата.2. Подготовка на ямки


лаборант

След обособяването на еднослойна или двуслойна структура

Всяка паничка се поставя върху разграфен шаблон и с помощта на стерилен тапопробивач се изрязват ямки във втвърдената агарова среда. Те се разполагат на 2 cm от ръба на паничката и на 600 една от друга.

3. Нанасяне на разтвора на стандарта в ямките

лаборант

След подготовката на ямките

Разтворът на стандарта се накапва през една в трите ямки, а в останалите три – разтворът на изследвания антибиотик. Накапването се извършва с помоща на автоматична пипета в обем 0,1ml.

4. Развитие на тест-микроорганизма


лаборант

След нанасяне на разтвора в ямките

Развитието на тест-микроорганизма се провежда в термостат при 370С ± 20С за 16-18 часа, след което се измерват диаметрите на зоните на инхибиция.


5. Отчитане на резултатите

Ръководител лаборатория

След развитието на тест-микроорганизма

Измерване зоните на инхибиция и определяне активността на изпитвания антибиотик се извършва посредством OMNICON® Zone Reader или чрез калибрационна права.


5.1. Проверка на използваните материали, метод и апаратура


Ръководител лаборатория

При несъответствие между аналитичния сертификат за качество и получения резултат

от анализираната проба
При несъответствие между аналитичния сертификат за качество и получения резултат

от анализираната проба, се извършва повторно изпитване на същата, след предварителна проверка на използваните материали, метод и апаратура.

Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница