Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница7/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Таблица 7.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.


Отпадък

Код

Оползотворяване на площадката R5 и R10

(t)

Обезвреждане

на площадката

Имена външната фирма,изв.операцията по оползотворяване/обезвр.


Съответствие

1

2

3

4

5

6

Огпядъци неупоменати другаде

07 02 99

3,200

-

„Златна Панега Цимент” АД
„Полимикс” ООД

Да

Отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 01

R5
18,979 t


-

-

Да

Прахови частици и прах (от почистване на пода)

10 12 03

R5
61,894 t


-

-

Да

Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термична обработка)

10 12 08

1513,500 t

-

„Пътища“ АД – гр. Шумен

Да

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни

от упоменатите в 10 12 0910 12 10

R5
283,455 t-

-

Да

Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 12

R5
1872,616 t

-

-

Да

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на

образуване10 12 13

R5

1160,757 t-

-

Да

Отпадъци неупоменати другаде

10 12 99

R10

420,000 t-

-

Да

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

1,748t.
„Ал и Ко” АД – гр.Шумен

Да

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08*

0,100 t
„Ал и Ко” АД – гр.Шумен

Да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

34,260 t

-

ЕТ „Георги Христов“ - гр.Шумен

Да

Пластмасови опаковки

15 01 02

17,937 t

-

ЕТ „Георги Христов“ - гр.Шумен

Да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

1,970 t

-

„Екоинвест” ЕООД - Пловдив

да

Опаковки съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 10*

0,026 t

-

„Геосим” ООД – гр.Варна

Да

Излезли от употреба гуми

16 01 03

1,100 t

-

„Примекс” ЕООД – гр. Шумен

Да

Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти различно от упоменатите в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 13

0,390 t

-

ЕТ „Георги Христов“ - гр.Шумен

Да

Желязо и стомана

17 04 05

6,660t

-

ЕТ „Георги Христов“; гр.Шумен

Да

Черни метали

19 12 02

29,580 t

-

ЕТ „Георги Христов“ - гр.Шумен

Да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 19 09 02 и 17 09 03

17 09 04

12,980 t

-

„Алекса - 69” ЕООД – гр. Пазарджик

Да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак

20 01 21*

0,100 t

-

„БалБок Инженеринг” АД

Да

Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 05

10 t


Смесени битови отпадъци

20 03 01

-

53,040 t

„Титан БКС” АД

Да
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница