Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница4/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Отчет за финансовото състояние(продължение)Пояснение

За 6 месеца към 30 юни 2009 г.

За 6 месеца към 30 юни 2008 г.

За годината към 31 декември 2008 г.000 лв

000 лв

000 лв

Собствен капитал и пасиви

Собствен капитал

Акционерен капитал

7

28 959

28 959

28 959

Други резерви

8

12 313

8 062

8 042

Неразпределена печалба
3 566

3 299

4 523

Общо собствен капитал
44 838

40 320

41 524
Пасиви

Нетекущи

Дългосрочни заеми

9

375

475

425

Дългосрочни задължения към свързани лица

12.5

2 731

2 898

2 888

Задължения по финансов лизинг

5

5 575

-

-

Пасиви по отсрочени данъци
1 187

1 153

1 187

Обезщетения при пенсиониране
410

406

410

Други задължения
42

-

-

Нетекущи пасиви
10 320

4 932

4 910
Текущи

Краткосрочни заеми

9

100

100

100

Търговски задължения
5 564

4 526

10 507

Краткосрочни задължения към свързани лица

12.6

2 865

2 798

2 166

Задължения по финансов лизинг

5

945

-

-

Данъчни задължения
375

237

161

Задължения към персонала и осигурителни институции1 876

1 446

1 768


Други задължения
78

106

87

Провизии
16

46

16

Текущи пасиви
11 819

9 259

14 805Общо пасиви
22 139

14 191

19 715
Общо собствен капитал и пасиви
66 977

54 511

61 239
Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/
Дата: 27.07.2009 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница