Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница10/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

Забележка: УТМ квадрати (общо 10 броя) на Територията на Община Царево, за които е използувана наличната информация от Атласа на гнездещите птици и разположените селища в тях са посочени преди таблиците.

Както се вижда от двете таблици, видовете предмет на опазване, за които се смята, че ще претърпят отрицателно въздействие, са 23 вида от Приложение 1 и 7 вида от Приложение 2 на директивата за опазване на дивите птици.

При втората стъпка горепосочените общо 30 вида са разгледани поотделно в таксономичен ред с оглед количественото определяне на отрицателното въздействие върху тях както следва:
Отрицателното въздействие от реализирането на ИП върху следните видове, предмет на опазване в защитената зона ще бъде както следва :

1. Бял щъркел (Ciconia ciconia) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава населени места, разнообразни влажни зони и техните околности. На територията на Община Царево в границите на защитената зона са установени общо 4 гнездещи двойки като разпределението на гнездата е следното: и по 1 в населените места Варвара, Ахтопол, Бродилово, и Синеморец (Димчев и др., 2007). Milchev & Kovachev (1995) посочват, че най-значимата миграция на бели щъркели в Странджа през 1988 е над наблюдателния пункт Малко Търново-общо 32 816 екз. От картата на миграционния район „Via Pontica” (Фиг. 5.1.2-1) на стр. 50 се вижда че много малка част от ятата преминават по крайбрежието. Видът е с цялостна оценка „A”. Включен в Червената книга, с категория „Уязвим”.Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Бял щъркел

(Ciconia ciconia)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)1,6

1,6

Увреждане (0,5 т)**


1,0


1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)
0,2
0,2


0,4

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,2

1,6

1,2


4,6

2. Черен щъркел (Ciconia nigra). Гнездещо-прелетен вид от Червената книга на България с численост на гнездовата популация в България между 300 и 550 двойки (Янков, 2007). Гнезди в скалисти места край речни долини, гори и скални стени. Ловните територии се простират на разстояние 5-10 km от гнездото. На територията на ИОУП е установен да гнезди във 6 UTM квадрати (Янков, 2007) с обща численост 13 двойки и 1286 екз. по време на миграция. В зоната видът е с цялостна оценка „А”. Включен в Червената книга, с категория „Уязвим”. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Черен щъркел

(Ciconia nigra)

(за обяснения по

таблицата

вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)
1,6
1,6

Увреждане (0,5 т)**


1,0


1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2
0,2

Фрагментация (0,1 т)
0,2
0,2


0,4

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
2,0
1,2


4,8


3. Белоока потапница (Aythya nyroca) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава естествени и изкуствени, течащи и стоящи водоеми, богати на риба и водна растителност. Според Янков (2007) на територията на защитената зона са регистрирани гнездещи двойки на територията на р. Велека (NG85). В зоната видът е с цялостна оценка „С”, но не се посочват гнездещи двойки, а само мигриращи птици. Включен е в Червената книга, с категория „Уязвим”. ИОУП предвижда в устието на р. Велека всички земи да запазят предназначението си. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Белоока потапница (Aythya nyroca) (за обяснения по

таблицата

вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)
1,6
1,6

Увреждане (0,5 т)**


1,0


1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2
0,2

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
1,8
1,0


4,4


Поделитесь с Вашими друзьями:

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница