Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница12/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

8. Малък ястреб (Accipiter nisus) - гнездещо-прелетен и зимуващ вид. Обитава предпланински и планински гори. Според Янков (2007) на територията на защитената зона са регистрирани гнездещи двойки само в 3 от квадратите. В зоната видът е с цялостна оценка „А”, като се посочват 12 гнездещи двойки, а като мигриращи птици е с обща численост 205 екз. Включен е в Червената книга, с категория „Уязвим”. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Малък ястреб

(Accipiter nisus)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)
1,6
1,6

Увреждане (0,5 т)**


1,0


1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2


0,2
0,4

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
1,8
1,0
0,2
4,6

9. Обикновен мишелов (Buteo buteo) - гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Гнезди в широколистни, смесени и иглолистни гори с различна надморска височина. На територията на защитената зона са регистрирани 48-50 гн. двойки (без конкретни находища) и 2278 инд. като преминаващи с цялостна оценка „В”. На територията за която се изготвя ИОУП е установен във всички квадрати на гнездовия атлас, с изключение на (NG84) с. Резово (Янков, 2007). Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.

ЗЗ “Странджа”

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)

(за обяснения по таблицата Вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Птици Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Термики


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)
0,8

0,8

1,6

Увреждане (0,5 т)**


0,5
0,5
1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,8

0,8

0,5
0,5
4,210. Малък креслив орел (Aquila pomarina) – гнездещо- прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. Включен в Червената книга, с категория „Застрашен”. Гнезди на дървета, по често в покрайнината на гората. Числеността на гнездещата популация в България е 350 - 400 двойки (Янков, 2007). На територията за която се изготвя ИОУП е установен да гнезди във всички квадрати, без тези два по река Резовска (Янков, 2007). Според СФ на територията на защитената зона има 16-24 гнездещи двойки с цялостна оценка „А“. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

(за обяснения по

таблицата

вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)

Увреждане (0,5 т)**
1,0

1,0

1,0


3,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)
0,2
0,2


0,4

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
1,2

1,0

1,2


5,0
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница