Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница15/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

17. Бухал (Bubo bubo) – постоянен вид от Червената книга на България, категория „Уязвим”. Гнезди в скални пукнатини и надвеси на земята и рядко в хралупи на дървета в речни долини, скалисти места, близо до пасища, водоеми и населени места. Много от гнездата му са на места създадени от човешката дейност- изоставени кариери, поради което в такива райони се наблюдава увеличение на популацията му. Числеността на гнездещата популация в България е 420-490 двойки, а в зоната в 3 квадрата (NG85, NG75, NG65)– Синеморец, южно от Бродилово, Кости (Янков, 2007). Според СФ на територията на защитената зона „Странджа” са регистрирани 7-9 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Бухал (Bubo bubo)

(за обяснения по

таблицата

вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)

Увреждане (0,5 т)**
1,0

1,01,0
3,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
1,0

1,0

1,0


4,6

18. Козодой (Caprimulgus europaeus) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Гнезди на припечни места с тревна настилка или опадала шума, с добър обзор и положение позволяващо бързо излитане при опасност – просеки, покрай гората и каменисти места с храсти. В търсене на храна се отдалечава на значителни разстояния от гнездата си до места с изобилие от насекоми, торища, обори, ферми и блата. Числеността на гнездещата популация в България е 7000-10 000 двойки (Янков, 2007). Според СФ на територията на защитената зона „Странджа” са регистрирани 100-400 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Среща се в 6 квадрата на територията на Общината. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Козодой (Caprimulgus europaeus

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)

Увреждане (0,5 т)**
0,5
0,5


1,0

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо0,5

0,5


2,6


19. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) - постоянен вид. Обитава льосови и земни брегове на реки, езера, блата и канали, понякога и в населени места. Гнезди в дупки в речни брегове. Числеността на гнездещата популация в България е 1000-2000 двойки (Янков, 2007). На територията на ИОУП е установен да гнезди в шест от всичките 10 квадрати (Янков, 2007). Според СФ на територията на защитената зона „Странджа” са регистрирани 33 -49 гнездещи двойки с цялостна оценка „А”.


ЗЗ „Странджа”

Земеродно рибарче

(Alcedo atthis)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)
0,8
0,8

Увреждане (0,5 т)**0,5

0,5

Влошаване (0,3 т)**


0,3
0,3
0,6

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,8

0,5

0,3
0,3
3,5
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница